Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Profesjonalny sekretariat w Jednostkach Samorzadu Terytorialnego

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sekretariatów Jednostek Samorzadu Terytorialnego.

CEL SZKOLENIA:

 • Budowa profesjonalnego wizerunku urzędu
 • Zapewnienie efektywnego wsparcia sekretariatu w organizacji pracy szefa urzędu
 • Kształtowanie efektywności pracy sekretariatu i współpracujących komórek organizacyjnych

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak budować profesjonalny wizerunek urzędu
 • Jak zwiększyć swoją efektywność zawodową przy zachowaniu stałych nakładów pracy 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy sekretariatu 
 • Skutecznego panowania nad stresem  

PROGRAM:

 1. Organizacja pracy sekretariatu w urzędzie
 • Zasady organizacji pracy sekretariatu
 • Planowanie i organizacja czasu pracy sekretariatu
  1. Efektywna współpraca z przełożonym i osobami kluczowymi
 • Praca w zespole a praca z przełożonym
 • Normy i zasady współpracy w wielowymiarowym otoczeniu sekretariatu urzędu
 • Organizacja spotkań, zebrań, posiedzeń
 • Obsługa gości oraz interesantów
  1. Kształtowanie i budowa wizerunku urzędu
 • Standardy obsługi klienta w administracji publicznej
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku urzędu
 • Zasady kształtowania własnego wizerunku
 • Zarządzenie informacją i jej dystrybucja
 • Public relations w pracy sekretariatu urzędu
  1. Organizacja, metody i techniki pracy z dokumentami
 • Czynności kancelaryjne w urzędzie
  1. Korespondencja papierowa i elektroniczna
 • Tworzenie i przechowywanie dokumentów biurowych – praca w archiwum
 • Rodzaje dokumentów oraz zasady redagowania pism
 • Ochrona informacji niejawnych
  1. Elektroniczny obieg dokumentacji
  2. Dokumentowanie i rozliczanie podróży służbowych
  3. Podnoszenie efektywności pracy sekretariatu
 • Zarządzanie stresem
 • Asertywność w pracy urzędnika
  1. Trudne sytuacje w pracy sekretariatu
 • Zarządzanie konfliktami
 • Podstawy etykiety zawodowej
  1. Ochrona danych w administracji publicznej
  2. Kodeks dobrych praktyk w administracji publicznej

KADR ADYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

 Dariusz Kosiorek - wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych.

 

Tomasz Nowicki - certyfikowany Trener Biznesu (poziom 5 EQF), Coach (Practitioner Coach Diploma International Institute of Coaching & Mentoring), praktyk sprzedaży. Doświadczenie zdobywał w bankowości, gdzie przez lata zajmował się obsługą klienta, aktywną sprzedażą usług bankowych, pozyskiwaniem klientów z segmentu korporacyjnego. Od lat prowadzi działalność szkoleniowo – konsultingową wdrażając projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie efektywności sprzedaży struktur handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach z organizacji
i planowania czasu pracy, obsługi klienta, autoprezentacji, wystąpień publicznych, coachingu pracowniczego, zarządzania zespołem handlowym, controllingu sprzedaży, myślenia systemowego, Mind Mappingu.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 590 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+