Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ortopedyczna Szkoła Pleców - prewencja i rehabilitacja

Drukuj

„Szkoła Pleców” to pełny program wielokierunkowych działań prewencyjnych  i rehabilitacyjnych opracowany naukowo mający zastosowanie w bólowych zespołach kręgosłupa pochodzenia ortopedycznego. Główne założenia działań prewencyjnych i kinezyprofilaktycznych to:

 • zapobieganie dolegliwościom – chorobie przed ich wystąpieniem (prewencja zasadnicza)
 •  „opanowanie choroby” w chronicznych incydentach bólowych (prewencja wtórna)
 •  „wychowywanie chorych” i zapobieganie postępowi choroby (prewencja trzeciorzędowa)
 • ograniczenie nadmiernie, a często zbytecznie rozbudowanego leczenia.

Uczestnikom przekazany zostanie pełny program działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych w ortopedycznych schorzeniach kręgosłupa, zniekształceniach statycznych i wadach postawy. Główny nacisk na zajęciach położony będzie na działania kinezyprofilaktyczne. U dzieci będzie to kształtowanie prawidłowej postawy i korygowanie nieprawidłowości w wieku rozwojowym, u dorosłych nauka prawidłowego używania kręgosłupa, narządu ruchu i ochrona przed przeciążeniem.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących gimnastykę korekcyjną.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Wprowadzenie

           - Bóle pleców jako problem społeczny i ekonomiczy

           - Proces powstawania przewlekłego bólu pleców

 1. Kręgosłup – biomechanika osiowego narządu ruchu
 2. Ortopedia

           - Zwyrodnienie krążka międzykręgowego

           - Zespoły kręgosłupa szyjnego

           - Zespoły kręgosłupa piersiowego

           - Zespoły kręgosłupa lędźwiowego

           - Poza kręgosłupowe bóle kręgosłupa

           - Bóle kręgosłupa psychogenne

 1. Diagnostyka postawy m.in wg H. Dkempfa, A. Bruggera
 2. Możliwości terapeutyczne
 3. Sposoby zachowania się korzystne dla pleców

           - Prawidłowa postawa ciała

           - Prawidłowa postawa w pozycji stojącej

           - Prawidłowa postawa w pozycji siedzącej

            - Prawidłowa postawa podczas wstawania i siadania

            - Prawidłowa postawa podczas wstawania z łóżka, układania się w łóżku i leżenia

            - Prawidłowa postawa podczas pochylania się oraz podnoszenia i przenoszenia ciężarów

            - Prawidłowa postawa w życiu codziennym

 1. Gimnastyka czynnościowa
 2. Relaksacja
 3. Organizacja Szkoły Pleców

           - Liczba uczestników

           - Ramy czasowe

           - Pomieszczenia

     10. Dydaktyka

            - Pomoce do zajęć praktycznych

            - Rozgrzewka i komunikacyjne gry

            - Metodyczne serie ćwiczeń (MSC):

 • MSC trenujące prawidłową postawę w czasie siedzenia
 • MSC trenujące prawidłową postawę w pozycji stojącej
 • MSC trenujące prawidłowe wstawanie i siadanie
 • MSC trenujące prawidłowe pochylanie się, podnoszenie, przenoszenie  i odkładanie ciężarów
 • MSC trenujące prawidłowe układanie się i wstawanie.

   11. Dyskusja

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

CZAS TRWANIA: 3 dni, 36h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 23-25.09.2016r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 8.00-18.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+