Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2015 r.

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, posiadających podstawową wiedzę dotyczącą potrąceń, pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

CEL SZKOLENIA:

 • Przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i zagadnień praktycznych w zakresie dokonywania potrąceń
 • Zaprezentowanie licznych przykładów rozwiązywania problemów związanych z potrąceniami wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w codziennej pracy

 PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który otrzymał tytuł wykonawczy od Komornika lub ZUS
 • Jakie przepisy regulują kwestie dotyczące potrąceń
 • W jakich wysokościach i ile maksymalnie można potrącić pracownikowi należności z wypłacanych wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozliczania potrąconych kwot względem komornika lub ZUS
 • Praktycznego ustalania wysokości potrącanych kwot

PROGRAM:

 1. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • Przepisy regulujące kwestię dokonywania potrąceń, tryb ich dokonywania
 • Zbieg egzekucji od dwóch komorników / egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie
 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • Potrącenia "bez zgody pracownika"
 • Kolejność dokonywania potrąceń
 • Wysokość potrąceń, kwota wolna od potrąceń w 2015 r.
 • Czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • Potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw / „świadczenia w naturze”
 • Dokonywanie potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych
 • Potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego
 • Obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
 • Świadczenia wyłączone spod egzekucji
 1. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych oraz umów cywilnoprawnych
 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 • Dopuszczalne kwoty potrąceń
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Potrącenia z zasiłków w razie nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego
 • Potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 20.07.2015 r., godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 490 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Katarzyna Westerowska

tel. +48 32 357 06 06, e-mail: katarzyna.westerowska@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+