PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Poród uliczny - warsztaty

Drukuj

Poród uliczny - warsztaty - NOWOŚĆ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest do personelu medycznego, ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, położników, studentów kierunków medycznych i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zasad podczas porodu nagłego (ulicznego).

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest nauczenie zasad w sytuacji nagłego porodu.

PROGRAM:

Treści realizowane podczas warsztatów:

 1. Prowadzenie porodu fizjologicznego
 2. Wywiad położniczy- określenie ryzyka
 3. Zestaw porodowy - co możemy wykorzystać do porodu nagłego
 4. Zabezpieczenie i wsparcie kobiety rodzącej
 5. Zabezpieczenie noworodka (na co zwrócić uwagę)

Treści realizowane podczas zajęć praktycznych:

 1. Przyjęcie porodu
  • przyjęcie pozycji wertykalnej
  • ochrona krocza - technika
  • ogólna ocena noworodka (płacz, zabarwienie skóry, aktywność)
 2. Kompletowanie zestawu do porodu (z tego co mamy dostępne, co możemy wykorzystać)

Forma szkolenia:

Wykład, instruktaż, pokaz z udziałem aktora 


 

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

mgr Teresa Partyka, mgr Małgorzata Bednarczuk 

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowany personel medyczny, praktyków z zakresu położnictwa i ginekologii posiadających aktualne uprawnienia - prawo wykonywania zawodu położnej. Prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie praktyczne jak i teoretyczne łącząc pracę zawodową w Centrum Zdrowia w Mikołowie z prowadzeniem zajęć edukacyjnych  na kierunkach medycznych w Uczelniach Wyższych oraz Szkole Rodzenia. Dodatkowym atutem naszych instruktorów jest ciągłe doskonalenie wiedzy poprzez udział w licznych konferencjach, zjazdach i szkoleniach z zakresu położnictwa i ginekologii w Polsce.


 

CZAS TRWANIA: 1 dzień,  7 godzin szkoleniowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  min. 20, max. 30 osób

TERMIN: w trakcie ustalania

MIEJSCE REALIZACJI:  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 5, 40-659 Katowice

GODZINY REALIZACJI: 14:30 - 20:30


 

CENA: 300 zł brutto/ osobę/  cena promocyjna

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+