PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - kurs podstawowy

Drukuj

                              Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja to koncepcja skupiająca się na stymulacji utraconych funkcji pacjentów w odniesieniu do poziomu partycypacji i aktywności dnia codziennego. Terapia koncentruje się na holistycznym podejściu do pacjenta z wykorzystaniem własnej filozofii, zasad i procedur, skupiając się na mocnych stronach ciała celem rozprzestrzeniania napięcia do struktur, które uległy uszkodzeniu jak i pracy w bezpośrednio zajętych obszarach. Koncepcja wykorzystuje trójpłaszczyznowe ruchy, biegnące w łańcuchach mięśniowych zbliżonych do naturalnych aktywności przebiegających w ciele pacjenta. Wielokrotność powtarzanych aktywności w zmiennym środowisku ma na celu przywrócić możliwie najdokładniej przewodnictwo uszkodzonych obszarów. Cele terapii ustalane są wspólnie z pacjentem, co daje możliwość podniesienia poziomu motywacji do pracy.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej).

CEL KURSU:

Zapoznanie się ze sposobem usprawniania wszystkich osób mających problemy z aktywnościami dnia codziennego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na analizę deficytów strukturalnych. Zapoznanie się z wykorzystaniem Koncepcji PNF w indywidualnej terapii osób z uszkodzeniami CUN, kostno-stawowego, mięśniowymi.

Efekty szkolenia

Wiedza

-        Uczestnik posiada ogólną wiedzę na temat Koncepcji PNF i jej zastosowania w terapii indywidualnej jak i elementów w terapii grupowej,
-        Uczestnik posiada ogólną wiedzę na temat procesu nauczania motorycznego oraz kontrolii motorycznej,
-        Uczestnik potrafi kolejno wymienić i opisać 5 punktów filozofii koncepcji PNF, 10 podstawowych zasad i procedur PNF,
-        Uczestnik zna korzyści płynące z systematycznej terapii PNF,
-        Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu analizy chodu i jego patologii,
-        Uczestnik zna międzynarodową kasyfikację ICF,
-        Uczestnik posiada ogólną wiedzę dotyczącą zastosowania Koncepcji PNF w terapii,
-        Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu możliwości zastosowania dostepnych technik w konepcji.

Umiejętności

-        Uczestnik potrafi wykorzystać ICF dla prawidłowej oceny pacjenta,
-        Uczestnik potrafi zastosować właściwe testy dla oceny postępów terapii,
-        Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,
-        Uczestnik potrafi dobrać odpowiednie elementy koncepcji PNF, w zależności od stanu pacjenta,
-        Uczestnik potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z umiejętnego zastosowania Koncepcji PNF dla stymulacji poziomu partycypacji pacjenta.

Kompetencje społeczne

-       Uczestnik jest świadomy ograniczeń, wynikających z obszarów uszkodzenia poszczególnej jednostki chorobowej,
-       Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
-       Uczestnik potrafi samodzielnie poprowadzić terapię w koncepcji PNF,
-       Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia,
-       Uczestnik potrafi smodzielnie kreować terapię zależną od możliwości fizycznych pacjenta.

PROGRAM KURSU:

 1. Wprowadzenie do koncepcji PNF
 2. Historia i filozofia PNF
 3. System nauczania PNF
 4. Podstawowe zasady i procedury PNF
 5. Teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji
 6. Mechanizmy neurofizjologiczne / Nauczanie Motoryczne / Kontrola Motorycznej
 7. Wzorce ruchowe
 8. Techniki: Rytmiczne Pobudzanie Ruchu / Kombinacja Skurczów Izotonicznych / Odtwarzanie / Dynamiczna Zwrotność Ciągła / Stabilizacja Zwrotna / Rytmiczna Stabilizacja / Ponawiany Stretch na początku ruchu / Ponawiany Stretch w trakcie ruchu / Trzymaj – Rozluźnij / Napnij - Rozluźnij
 9. Analiza i nauka chodu
 10. Stymulacja oddychania
 11. Stymulacja traktu ustno – twarzowego
 12. PNF w spastyczności
 13. Praca na materacu / nauka zmian pozycji / transfery / fazy kontroli motorycznej
 14. Klasyfikacja problemów funkcjonalnych i hipotez
 15. Badanie i ocena pacjenta według ICF
 16. Planowanie terapii i wykonanie
 17. Demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA
 18. Praca z pacjentem pod nadzorem instruktora IPNFA

Szczegółowy plan kursu zostanie wysłany indywidualnie do uczestników przed rozpoczęciem kursu.

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:
Monika Piwnicka (Chudzińska), IPNFA Basic Instruktor.
IPNFA Międzynarodowy Instruktor PNF od 2011 roku. Terapeutka z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami, specjalizująca się w terapii schorzeń dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego, wadami postawy, uszkodzeniami mózgowo – czaszkowymi. Jednocześnie zajmuje się usprawnianiem pacjentów dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wydział Fizjoterapii. Uczestniczka dziewięciomiesięcznego programu PNF w Kaiser Permanente, Vallejo, USA w 2004 roku. W kolejnych latach uzyskała tytuł Terapeuty Międzynarodowego PNF oraz pomyślnie ukończyła Kurs Kwalifikujący na Asystentów PNF, uzyskując tytuł Basic Instruktor w 2011 roku. Od tego czasu intensywnie przekazuje wiedzę na temat PNF innym terapeutom, prowadząc kursy podstawowe na terenie całej Polski. W swojej pracy posługuje się wiedzą nabytą podczas szkoleń z zakresu fizjoterapii takich jak: Kurs Anatomii Palpacyjnej, Kinesiology Taping (podstawowy, rozwijający), Brian Mulligan’s Concepts Mobilisation with Movement (A, B, C), Kursy metody Mc Kenzie (certyfikowany terapeuta). Współuczestniczyła w tłumaczeniu na język polski książki „PNF w praktyce”.


 

CZAS TRWANIA: 10 dni, 100h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  I część 19-23.10.2022 r ,   II część 16-20.11.2022 r - (brak wolnych miejsc - zapis tylko na listę rezerwową)

 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: I dzień: 10:00 - 19:00

                                                    II- IV dzień 08.30 - 18.00
                                                    V dzień: 08.30 - 13.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38,

KOSZT UCZESTNICTWA: 3390 zł (dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia - Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego PNF, który jest uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i umożliwia dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+