PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - kurs podstawowy

Drukuj

 PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - kurs podstawowy

Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego PNF, jest uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i umożliwia dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Kurs PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) to doskonała okazja dla fizjoterapeutów do zgłębienia jednej z najskuteczniejszych metod rehabilitacji, która łączy w sobie techniki rozciągania, wzmacniania i koordynacji ruchowej. Dzięki niemu można znacząco poprawić funkcjonowanie pacjentów z różnorodnymi dysfunkcjami.

CZYM JEST PNF?

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja to koncepcja skupiająca się na stymulacji utraconych funkcji pacjentów w odniesieniu do poziomu partycypacji i aktywności dnia codziennego. Terapia koncentruje się na holistycznym podejściu do pacjenta z wykorzystaniem własnej filozofii, zasad i procedur, skupiając się na mocnych stronach ciała celem rozprzestrzeniania napięcia do struktur, które uległy uszkodzeniu jak i pracy w bezpośrednio zajętych obszarach. Koncepcja wykorzystuje trójpłaszczyznowe ruchy, biegnące w łańcuchach mięśniowych zbliżonych do naturalnych aktywności przebiegających w ciele pacjenta. Wielokrotność powtarzanych aktywności w zmiennym środowisku ma na celu przywrócić możliwie najdokładniej przewodnictwo uszkodzonych obszarów. Cele terapii ustalane są wspólnie z pacjentem, co daje możliwość podniesienia poziomu motywacji do pracy.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej).

CEL SZKOLENIA:

zapoznanie się ze sposobem usprawniania wszystkich osób mających problemy z aktywnościami dnia codziennego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na analizę deficytów strukturalnych. Zapoznanie się z wykorzystaniem Koncepcji PNF w indywidualnej terapii osób z uszkodzeniami CUN, kostno-stawowego, mięśniowymi.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiada ogólną wiedzę na temat Koncepcji PNF i jej zastosowania w terapii indywidualnej jak i elementów w terapii grupowej,
 • Uczestnik posiada ogólną wiedzę na temat procesu nauczania motorycznego oraz kontrolii motorycznej,
 • Uczestnik potrafi kolejno wymienić i opisać 5 punktów filozofii koncepcji PNF, 10 podstawowych zasad i procedur PNF,
 • Uczestnik zna korzyści płynące z systematycznej terapii PNF,
 • Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu analizy chodu i jego patologii,
 • Uczestnik zna międzynarodową kasyfikację ICF,
 • Uczestnik posiada ogólną wiedzę dotyczącą zastosowania Koncepcji PNF w terapii,
 • Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu możliwości zastosowania dostepnych technik w konepcji.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi wykorzystać ICF dla prawidłowej oceny pacjenta,
 • Uczestnik potrafi zastosować właściwe testy dla oceny postępów terapii,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,
 • Uczestnik potrafi dobrać odpowiednie elementy koncepcji PNF, w zależności od stanu pacjenta,
 • Uczestnik potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z umiejętnego zastosowania Koncepcji PNF dla stymulacji poziomu partycypacji pacjenta.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik jest świadomy ograniczeń, wynikających z obszarów uszkodzenia poszczególnej jednostki chorobowej,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi samodzielnie poprowadzić terapię w koncepcji PNF,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia,
 • Uczestnik potrafi smodzielnie kreować terapię zależną od możliwości fizycznych pacjenta.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do koncepcji PNF
 2. Historia i filozofia PNF
 3. System nauczania PNF
 4. Podstawowe zasady i procedury PNF
 5. Teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji
 6. Mechanizmy neurofizjologiczne / Nauczanie Motoryczne / Kontrola Motorycznej
 7. Wzorce ruchowe
 8. Techniki: Rytmiczne Pobudzanie Ruchu / Kombinacja Skurczów Izotonicznych / Odtwarzanie / Dynamiczna Zwrotność Ciągła / Stabilizacja Zwrotna / Rytmiczna Stabilizacja / Ponawiany Stretch na początku ruchu / Ponawiany Stretch w trakcie ruchu / Trzymaj – Rozluźnij / Napnij - Rozluźnij
 9. Analiza i nauka chodu
 10. Stymulacja oddychania
 11. Stymulacja traktu ustno – twarzowego
 12. PNF w spastyczności
 13. Praca na materacu / nauka zmian pozycji / transfery / fazy kontroli motorycznej
 14. Klasyfikacja problemów funkcjonalnych i hipotez
 15. Badanie i ocena pacjenta według ICF
 16. Planowanie terapii i wykonanie
 17. Demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA
 18. Praca z pacjentem pod nadzorem instruktora IPNFA

Szczegółowy plan kursu zostanie wysłany indywidualnie do uczestników przed rozpoczęciem kursu.

Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instruktor - IPNFA Międzynarodowy Instruktor PNF od 2011 roku. Terapeutka z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami, specjalizująca się w terapii schorzeń dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego, wadami postawy, uszkodzeniami mózgowo – czaszkowymi. Jednocześnie zajmuje się usprawnianiem pacjentów dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wydział Fizjoterapii. Uczestniczka dziewięciomiesięcznego programu PNF w Kaiser Permanente, Vallejo, USA w 2004 roku. W kolejnych latach uzyskała tytuł Terapeuty Międzynarodowego PNF oraz pomyślnie ukończyła Kurs Kwalifikujący na Asystentów PNF, uzyskując tytuł Basic Instruktor w 2011 roku. Od tego czasu intensywnie przekazuje wiedzę na temat PNF innym terapeutom, prowadząc kursy podstawowe na terenie całej Polski. W swojej pracy posługuje się wiedzą nabytą podczas szkoleń z zakresu fizjoterapii takich jak: Kurs Anatomii Palpacyjnej, Kinesiology Taping (podstawowy, rozwijający), Brian Mulligan’s Concepts Mobilisation with Movement (A, B, C), Kursy metody Mc Kenzie (certyfikowany terapeuta). Współuczestniczyła w tłumaczeniu na język polski książki „PNF w praktyce”. 


 CZAS TRWANIA: 9 dni, 100 h szkoleniowych

                                      

TERMIN: 10-14.04.2024 r. I część ( 5 dni szkolenia), 6-9.05.2024 r. II część( 4 dni szkolenia)

 KOLEJNY TERMIN:  16-20.10.2024 r. I część (5 dni szkolenia), 14-17.11.2024 r. II część (4 dni szkolenia)

 

                                                  GRUPA =  MAX 16 OSÓB 

GODZINY REALIZACJI I częci: 

 • środa: 8:30 - 18:00,
 • czwartek: 08:30 - 18:00,
 • piątek: 08:30 - 18:00,
 • sobota: 08:30 - 18:00,
 • niedziela: 08:30 - 18:00

GODZINY REALIZACJI II części: 

 • poniedziałek: 8:30 - 18:00,
 • wtorek: 08:30 - 18:00,
 • środa: 08:30 - 18:00,
 • czwartek: 08:30 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI:  Budynek Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 4150 zł (dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia - Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego PNF, który jest uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i umożliwia dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+