PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Otwarta jama ustna u dziecka - problem lokalny czy globalny

Drukuj

                                        Otwarta jama ustna u dziecka- problem lokalny czy globalny?

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej), absolwentów osteopatii, studentów fizjoterapii i medycyny oraz słuchaczy osteopatii oraz logopedów, neurologopedów oraz pedagogów pracujących we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zaprezentowania szerokiej wiedzy z zakresu fizjoterapii oraz osteopatii uzasadniając zależności postawy i przyczyny mające wpływ na zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego. Wiedza teoretyczna będzie połączona z szeroką praktyką, aby sposoby terapii mogły zostać zastosowane przez terapeutów różnych specjalizacji.

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

Uczestnik posiada wiedzę na temat zaburzeń i restrykcji mogących mieć wpływ trudności w karmieniu u noworodków i niemowląt oraz przyczyn i konsekwencji nieprawidłowej pracy kompleksu ustno-twarzowego u dzieci w wieku starszym.

 

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi wymienić i rozumieć szeroki zakres przyczyn mających wpływ na trudności w rozwoju kompleksu ustno-twarzowego u noworodków oraz niemowląt.
 • Uczestnik zna rozwój i dysfunkcje w obrębie czaszki i jakie to niesie konsekwencje dla różnych systemów.
 • Zna podstawy badania diagnostycznego niemowląt.
 • Zna możliwości terapeutyczne, które mogą być zastosowane w dysfunkcjach układu pokarmowego, mięśniowo-powięziowych ciała oraz innych.

 

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik potrafi wyjaśnić rodzicom zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego u dziecka i możliwe dalsze konsekwencje w przyszłości.
 •  Uczestnik zna i rozumie konieczną współpracę z innymi specjalistami, wie, gdzie pokierować rodziców do dalszej diagnostyki dla lepszego efektu.

PROGRAM:

 1. Przypomnienie podstawowych zagadnień nt. kompleksu ustno-twarzowego – anatomia
 2. Przyczyny zaburzeń- prenatalne, podczas porodu mogące mieć wpływ na  zaburzenia odruchowe reakcji  oralnych oraz karmienia.
 3.  Konsekwencje – możliwe dysfunkcje i zaburzenia, które mogą wpływać na rozwój dziecka: trudności w  karmieniu u dzieci z różnymi dysfunkcjami
 4. Skrócone wędzidełka języka a całościowe badanie niemowlęcia
 5. Diagnostyczne podejście – jak znaleźć przyczynę?
 6. Terapia- propozycje podejścia terapeutycznego
 • Układ pokarmowy u niemowląt i dzieci starszych
 • Nieprawidłowości układu mięśniowo-powięziowego oraz dysfunkcji na tle zmienionego toru oddechowego i zaburzeń pracy języka
 • Dysfunkcje lokalne i globalne (postawy ciała) u noworodków i niemowląt.

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Mgr Anna Skomro – mgr fizjoterapii, Osteopata, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności joga.

Ukończyła studia fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej jej praca była nakierowana na dzieci i niemowlęta. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte na oddziale neonatologii i patologii wcześniaka i noworodka oraz w Ośrodkach Wczesnej Interwencji. Aktualnie prowadzi swój gabinet Fiz- osteo Anna Skomro w Rzeszowie.

Jest również wykładowcą na kierunku Integracja Sensoryczna. Prowadziła badania naukowe i badała jakość życia matek z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Dodatkowo, edukuje przyszłych rodziców na zajęciach w szkole rodzenia. Jest w trakcie kształcenia w zakresie osteopatii pediatrycznej w niemieckiej szkole OSD.

Ukończone kursy i szkolenia: Osteopatia – 4 letnie studia, Osteopatia w Pediatrii – moduł zaawansowany, Podejście, Osteopatyczne w Pediatrii, Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii, NDT-Bobath, Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, integracja Sensoryczna i inne z dziedziny  fizjoterapii w pediatrii


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 20 h szkoleniowych

TERMIN: w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek C - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


 

CENA: 1300 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: wygodny strój sportowy, praca w parach, do dyspozycji stoły rehabilitacyjne, kozetki, lub materace, lalki bobath

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+