Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Osteopatia i chiropraktyka

Drukuj

 OSTEOPATIA I CHIROPRAKTYKA - NOWOŚĆ

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnozowania i leczenia zaburzeń narządu ruchu. Nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem, co pozwoli uczestnikowi na dostosowanie wykonania zabiegu do potrzeb pacjenta. Wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat podstaw osteopatii i chiropraktyki oraz anatomii i biomechaniki kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

Uczestnik nabędzie umiejętność prawidłowego badania problemu stawowego, nerwowego, mięśniowego, jak również problemu ograniczenia na tle stawowym. Poprzez właściwe badanie i diagnozę uczestnik będzie umiał zaplanować odpowiednią rehabilitację dla pacjentów odpowiednimi technikami.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

 

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną na temat wykorzystania technik osteopatycznych i chiropraktycznych,
 • Uczestnik zdobywa wiedzę na temat przeciwwskazań do zastosowania technik osteopatycznych oraz chiropraktycznych,
 • Uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą objawów i możliwych reakcji po zabiegowych,
 • Uczestnik stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa powszechnie stosowanych w osteopatii i chiropraktyce,
 • Uczestnik stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania algorytmów postępowania w różnych przypadkach klinicznych,
 • Uczestnik stosuje technik miękko i twardo tkankowych w osteopatii i chiropraktyce.

Umiejętności:

 • Uczestnik wdraża zdobytą wiedzę w zaburzeniach narządu ruchu i ogólnych zaburzeniach trzewnych,
 • Uczestnik poprawnie analizuje prawidłową i patologiczną postawę ciała oraz związki przyczynowo-skutkowe – kręgosłup – zaburzenia obwodowe,
 • Uczestnik wykorzystuje umiejętności pracy z zaburzeniami stawowymi, więzadłowymi, mięśniowymi oraz układem nerwowym,
 • Uczestnik ocenia zagrożenia dla zdrowia pacjenta i trafnie dobiera odpowiednią technikę,
 • Uczestnik stosuje metodę dającą szybkie efekty terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik działa według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych,
 • Uczestnik jest pracownikiem samodzielnym, potrafiącym zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii, dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta,
 • Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą.

PROGRAM

Moduł I:

Kręgosłup lędźwiowy, miednica i kończyna dolna:

TEORIA:

 1. Wstęp do osteopatii i chiropraktyki (wskazania, przeciwskazania)
 2. Anatomia: budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.
 3. Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa lędźwiowego
 1. Badanie ustawienia talerzy biodrowych.

Testy różnicujące

Testy ruchomości

5. Badanie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego

PRAKTYKA:

 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne
 3. Techniki stawowe: staw biodrowy, kolanowy i skokowy

Moduł II:

Kręgosłup piersiowy i żebra:

TEORIA:

 1. Anatomia – budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.
 2. Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber
 3. Diagnostyka różnicowa kręgów piersiowych i żeber

 PRAKTYKA:

 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne kręgosłupa piersiowego i żeber
 3. Przepona i wstęp do terapii wiscelarnej

MODUŁ III:

Kręgosłup szyjny i kończyna górna:

 TEORIA:

 1. Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjnego C2-C7.
 2. Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa. Budowa segmentów C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadłowe.
 3. Testy ruchomości
 4. Nerw błędny: relacje i połączenia kręgosłup szyjny - problemy wiscelarne
 5. Badanie stawu barkowego, łokciowego

PRAKTYKA:

 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne kręgosłupa szyjnego
 3. Techniki stawowe: staw barkowy, łokciowy

PROWADZĄCY:

Patryk Wiśniewski, D.O.

fizjoterapeuta, Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji; Australasian College of Natural Therapies, ze specjalizacją w masażu głębokim tkanek miękkich oraz National University of Medical Sciences w Madrycie gdzie uzyskał tytuł Doctor of Osteopathy D.O. Pasjonat orientalnych technik masażu, uczestnik wielu kursów w Polsce i za granicą, trener personalny. Doświadczenie zdobywał m.in. w pracy w Australii z pierwszoligową drużyną Rugby - "Swans", w klinice masażu leczniczego, prowadząc własny gabinet, pracując przy słynnym półmaratonie w Sydney, czy praktykując masaż tajski w czasie pobytu w Tajlandii. Prowadził szkolenia w ramach projektu "Innowacyjne techniki masażu Spa & Wellness" w Łodzi , Warszawie, Katowicach i Białymstoku. Pracował między innymi w ośrodku rehabilitacyjnym w Polanicy Zdrój. Obecnie prowadzi własny gabinet, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

 

Jakub Modliszewski, D.O.

Jeden z założycieli Fizjoblog. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia oraz National University of Medical Sciences w Madrycie gdzie uzyskał tytuł Doctor of Osteopathy D.O. Obecnie w trakcie szkoły Osteopatii Pediatrycznej. W zawodzie od 2008 r. Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Futsal U-18, U-19 i U-21 w latach 2015-2019 r. Zajmuję się głównie pacjentami bólowymi, sportowcami i dziećmi. Pracuje nad poprawą przepływów, zrównoważeniu układu nerwowego, czaszkowo-krzyżowegooraz poprawie pracy narządów wewnętrznych. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii i osteopatii zdobywa oraz doskonali na kursach w Polsce i na świecie.

 


 

MIEJSCE REALIZACJI:  KATOWICE, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38/  - (ostatnie wolne miejsca)

NAJBLIŻSZY TERMIN:   18-20.09.2020 r. I MODUŁ, 16-18.10.2020 r.  II MODUŁ, 13-15.11.2020r.  III MODUŁ

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  PT - 11:00 - 18:00, SOB - 08:00 - 15:00, ND - 08:00 - 15:00

CZAS TRWANIA: 9 dni, 72 h szkoleniowe/ 63 h zegarowych

KOSZT UCZESTNICTWA: 3 600 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+