PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

zarządzanie zespołem pracowniczym - szkolenie online

Drukuj

 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM? - szkolenie ONLINE

 

Atutem kadry kierowniczej jest wiedza na temat skutecznego zarządzania zespołem pracowników. Ważne jest więc, aby nie tylko radziła sobie ona z planowaniem pracy, rozwiązywaniem problemów w grupie, ale też wiedziała, w jaki sposób zmotywować i zaangażować swojego pracownika do pracy oraz jak z nim rozmawiać.

DLA KOGO?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • prezesów i członków zarządów

A także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • kierowania zespołem pracowników,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • wyznaczania celów i delegowania zadań. 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem, planowaniem pracy i sposobami na wzmocnienie motywacji i zaangażowania pracowników.

EFEKTY SZKOLENIA:

 

Wiedza

 

 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania
 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat wzorców komunikacyjnych i wynikających z nich stylów kierowania ludźmi
 • Uczestnik zna podstawowe style zarządzania zespołem w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego
 • Uczestnik potrafi łączyć poszczególne style zarządzania ze sobą w oparciu o model DISC
 • Uczestnik zna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Uczestnik potrafi podnieść efektywność zespołu dzięki użyciu dedykowanych narzędzi
 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat efektywnego zarządzania sobą w czasie i narzędzi wspomagających ten proces

 

Umiejętności

 

 • Uczestnik potrafi budowć własną siłę i skuteczność w relacjach z zespołem
 • Uczestnik potrafi dostosować styl komunikacji do osobowości pracownika
 • Uczestnik potrafi wzmacniać zaangażowanie pracowników
 • Uczestnik potrafi odpowiednio motywować zespół do pracy
 • Uczestnik potrafi radzić sobie ze stresem
 • Uczestnik potrafi udzielać konstruktywną informację zwrotną
 • Uczestnik potrafi skutecznie rozwiązywać konflikt w zespole
 • Uczestnik potrafi skuteczne zarządzć sobą w czasie

 

Kompetencje społeczne

 

 • Uczestnik jest świadom własnego profilu kompetencji menedżerskich
 • Uczestnik jest świadom swojego naturalnego i adoptowanego stylu zachowania
 • Uczestnik potrafi okazać empatię
 • Uczestnika charakteryzuje postawa asertywna

 

I. Zarządzanie zespołem online

 

1. Blok 1 czas trwania 180 minut

 

Komunikacja w zespole w oparciu o style zachowań

 

 • Typy odbiorców
 • Model stylów zachowań Maxie DISC
 • Typologia pracowników ze względu na typy osobowości - teoria Williama Marstona
 • Komunikacja, kanały komunikacyjne i bariery w komunikacji w zależności od stylów zachowań
 • Aktywne słuchanie, parafraza, empatia – narzędzia efektywnej komunikacji

 

2. Blok 2 czas trwania 180 minut

 

Kierowanie zespołem

 • Kultura organizacyjna i jej wpływ na zarządzanie zespołem
 • Koncepcja przywództwa wg Hershey’a /Blancharda
 • Zarządzanie w warunkach zmiany – model Kurta Lewina

 

3. Blok 3 czas trwania 180 minut

 

 • Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie rozwoju i kontroli
 • Czynniki motywujące pracownika
 • Delegowanie zadań
 • Asertywność menedżera
 • Strategie rozwiązywania konfliktów

 

4. Blok 4 czas trwania 75 minut* koszt dodatkowy 300 zł

 

 • Test stylów zachowań MAXIE DISC wraz z indywidualną sesją objaśniającą

                                     UWAGI do szkolenia Online 

 

- Szkolenie odbędzie się za pomocą wideokonferencji w Google Hangouts. Każdy uczestnik powinien posiadać:

 • Komputer z dostępem do kamery, mikrofonu, klawiatury, drukarki
 • Aktywne konto Google.

 

Na podanego maila przy rejestracji na szkolenie uczestnik otrzyma zaproszenie lub link umożliwiający dołączenie do wideokonferencji. Krótka instrukcja obsługi Google Hangouts zostanie dostarczona mailowo w pliku pdf

- Wszystkie testy zostaną udostępnione drogą elektroniczną (mail) wymagana drukarka do wydrukowania

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo – usługowej, kilkuletnie doświadczenie w koordynacji sprzedaży i marketingu firmy produkcyjnej, certyfikowany coach metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.  Ukończył kursy coachingu wg standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych, członek zarządu i instruktor Polskiego Klubu Alpejskiego, przewodnik górski, organizator eventów, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Współtwórca cyklicznych darmowych warsztatów marketingowych „Interaktywne Czwartki”.

CZAS TRWANIA: 3 dni,  12 godzin szkoleniowych/ 9 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 

MIEJSCE REALIZACJI: szkolenie online

Koszt uczestnictwa: 490 zł brutto/osobę 

plus dodatkowo dla chętnych 300 zł za  indywidualny raport stylów zachowań Maxie DISC wraz z indywidualną sesją konsultacyjną

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie online,

indywidualny raport stylów zachowań Maxie DISC wraz z indywidualną sesją konsultacyjną - cena  300 zł

INFORMACJE I ZAPISY: 
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+