Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zamówienia publiczne w dobie COVID-19

Drukuj

Zamówienia publiczne w dobie COVID-19

 szkolenie on-line

DLA KOGO:

Szkolenie skierowane jest do pionu kierowniczego, pracowników działów zamówień oraz osób zajmujących się kontrolą i koordynacją realizacji zamówień w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przybliżyć rozwiązania prawne wspierające procedowanie zakupów niezbędnych do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa oraz niezbędnych dla zabezpieczenia zdrowia publicznego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo przeprowadzić takie zakupy oraz jak je zgodnie z prawem uzasadniać.

Celem szkolenia jest również przekazanie pakietu informacji o sposobie koordynacji, wprowadzania zmian w już realizowane zamówienia jak również dowiedzą się jak ułatwić procedowanie zamówień aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz nie utrudniać dostępu do zamówienia poprzez przyjęte formy procedowania zamówień.

 

PROGRAM:

1. Co w zamówieniach publicznych wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – podstawowe pojęcia

2. Pojęcie „niezbędności” dokonywania zakupów na usługi i dostawy w ramach walki z COVID-19. – kiedy zamawiający może skorzystać z zakupu z pominięciem przepisów ustawy Pzp.

- jak opisać/uzasadnić zakup,

- jak protokołować,

- możliwe nadinterpretacje, nieoczywista zasadność zakupu z pominięciem ustawy Pzp.

3. Realizacja zamówień w okresie epidemii.

- w jakich sytuacjach możliwe jest odstępstwo od pierwotnie określonego czasu realizacji zamówienia z powodu COVID – 19.

- zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

- zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

4. Kontrola Prezesa UZP w trakcie epidemii.

5. Środki ochrony prawnej w dobie epidemii.

6. Jak bezpiecznie popwadzić procedury przetargowe w dobie epidemii.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Przemysław Kuderczak - prawnik, praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie Wykonawców jak i Zamawiających. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Wykładowca w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin: 19.05.2020 r.

godz. 10:00 – 14:00

cena: 149 zł

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+