PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zamówienia publiczne w dobie COVID-19

Drukuj

Zamówienia publiczne w dobie COVID-19

 szkolenie on-line

DLA KOGO:

Szkolenie skierowane jest do pionu kierowniczego, pracowników działów zamówień oraz osób zajmujących się kontrolą i koordynacją realizacji zamówień w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przybliżyć rozwiązania prawne wspierające procedowanie zakupów niezbędnych do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa oraz niezbędnych dla zabezpieczenia zdrowia publicznego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo przeprowadzić takie zakupy oraz jak je zgodnie z prawem uzasadniać.

Celem szkolenia jest również przekazanie pakietu informacji o sposobie koordynacji, wprowadzania zmian w już realizowane zamówienia jak również dowiedzą się jak ułatwić procedowanie zamówień aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz nie utrudniać dostępu do zamówienia poprzez przyjęte formy procedowania zamówień.

 

PROGRAM:

1. Co w zamówieniach publicznych wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – podstawowe pojęcia

2. Pojęcie „niezbędności” dokonywania zakupów na usługi i dostawy w ramach walki z COVID-19. – kiedy zamawiający może skorzystać z zakupu z pominięciem przepisów ustawy Pzp.

- jak opisać/uzasadnić zakup,

- jak protokołować,

- możliwe nadinterpretacje, nieoczywista zasadność zakupu z pominięciem ustawy Pzp.

3. Realizacja zamówień w okresie epidemii.

- w jakich sytuacjach możliwe jest odstępstwo od pierwotnie określonego czasu realizacji zamówienia z powodu COVID – 19.

- zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

- zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

4. Kontrola Prezesa UZP w trakcie epidemii.

5. Środki ochrony prawnej w dobie epidemii.

6. Jak bezpiecznie popwadzić procedury przetargowe w dobie epidemii.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Przemysław Kuderczak - prawnik, praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie Wykonawców jak i Zamawiających. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Wykładowca w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin:

cena: 149 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+