PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w okresie Przestoju ekonomicznego

Drukuj

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków

w okresie „Przestoju ekonomicznego” i „Obniżonego wymiaru etatu”

Wysokość pomocy z FGŚP

 

 

Celem szkolenia:

jest omówienie zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w okresie ogłoszonego „Przestoju ekonomicznego” i „Obniżonego wymiaru etatu” wynikających z najnowszej ustawy tzw. „Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców”.

 

Program szkolenia

 

 1. Prawne aspekty wprowadzenia:

„Przestoju ekonomicznego” i „Obniżenia wymiaru czasu pracy”

 1. warunki, tryb zawierania porozumień
 2. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 3. zawieszenie wypłaty i warunki obniżenia składników wynagrodzenia
 4. obowiązki pracodawców wynikające z przepisów odrębnych
 5. wnioski o refundację kosztów wynagrodzeń
 6. Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń chorobowych i wysokość dopłat z FGŚP

w okresie „Przestoju ekonomicznego”

 1. miesiąc przestoju a pełny i niepełny wymiar czasu pracy
 2. ogłoszenie przestoju w trakcie miesiąca a pełny i niepełny wymiar czasu pracy
 3. niepełny miesiąc przestoju i wypłata świadczeń chorobowych
 4. rozliczenie wynagrodzenia dla zleceniobiorców
 5. Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń chorobowych i wysokość dopłat z FGŚP

w okresie „Obniżonego wymiaru czasu pracy”

 1. obniżenie wymiaru czasu pracy od pierwszego dnia miesiąca
 2. obniżenie wymiaru czasu pracy dla niepełnoetatowca
 3. obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 4. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 5. zawieszenie wypłaty niektórych składników wynagrodzenia w okresie przestoju
 6. obniżenie etatu w miesiącu niezdolności do pracy
 7. obniżenie etatu w trakcie pobierania świadczeń chorobowych
 8. przerwa w pobieraniu świadczeń chorobowych a zmiana wymiaru etatu

 

 

 1. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za Urlop wypoczynkowy i Ekwiwalent
 2. obniżenie wymiaru czasu pracy a wysokość wynagrodzenia za urlop
 3. zawieszenie wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 4. współczynnik do ekwiwalentu a rozwiązanie umowy w okresie obniżonego etatu
 5. przeliczenie podstawy po zmianach w składnikach wynagrodzenia
 6. Wpływ otrzymanych dofinansowań a koszty podatkowe
 7. umorzenie składek ZUS
 8. świadczenia na rzecz utrzymania stanowisk pracy
 9. świadczenia od starosty
 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 11. odroczenie wpłaty pobranych zaliczek pracowników i zleceniobiorców
 12. zwolnienie z opodatkowania świadczeń postojowych
 13. podwyższenie limitów zwolnień z opodatkowania od wypłacanych zapomóg w tym zapomóg od Związków Zawodowych
 14. zwiększenie limitu zwolnienia z opodatkowania świadczeń finansowanych
  z ZFŚS
 15. podwyższenie limitu zwolnienia świadczeń dla dzieci i młodzieży
 16. Pracownicze Plany Kapitałowe
 17. zawieszenie wpłat na PPK

 Prowadzący szkolenie: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

Termin:

Cena: 149 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+