PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Podatki i tarcza antykryzysowa w dobie koronawirusa

Drukuj

Podatki i tarcza antykryzysowa w dobie koronawirusa

 

Czas trwania: 6 h (45 min)

Szkolenie on-line w formie interaktywnej

Praktycznie codziennie wzrasta ilość osób zakażonych oraz ofiar śmiertelnych COVID-19.
W takiej sytuacji by utrzymać rozwój gospodarczy i jego odpowiednią dynamikę należy wprowadzać specjalne mechanizmy prawne, odpowiednie narzędzia do systemu podatkowego by utrzymać z jednej strony wpływy fiskalne, natomiast z drugiej ocalić podmioty gospodarcze. Takie rozwiązania miała zapewnić w swoich dwóch wydaniach Tarcza Antykryzysowa. Czy zapewnia oceń sam ? Szkolenie przewiduje eskapadę po podatkach  PIT, CIT, VAT, PCC, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

 

Program

  1. Czy na skutek siły wyższej (act of God, vis major) możemy uchylić się od zobowiązań podatkowych ?
  2. Nowości 2020 r. w zakresie postępowań, kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej i odpowiedzialności karnej skarbowej(rezygnacja z opłaty prolongacyjnej, zawieszenie biegu terminów, zmiany w doręczeniach, 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy, zmiany w interpretacjach indywidualnych, nowości w raportowaniu schematów podatkowych (MDR), nowości w kontroli celno-skarbowej przy czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych, czynny żal a COVID-19,  skuteczne doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego, wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, kontrole a COVID-19).
  3. Odpowiedzialność karna skarbowa a koronawirus
  4. PIT a Tarcza Antykryzysowa (możliwość rozliczenia za 2019 r. do 31 maja 2020 r. , rozliczenie straty z 2020 r., rozszerzenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. i 2021 r., odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania, odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, przedłużenie składania dokumentacji cen transferowych (TP), odroczenie stosowania ulgi za złe długi, jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19, podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, rezygnacja z zaliczek uproszczonych, koszty kwalifikowalne w projektach a COVID – 19, zobowiązanie od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).
  5. CIT a Tarcza Antykryzysowa (przedłużenie składania dokumentacji cen transferowych (TP), odroczenie rozliczenia i wpłaty podatku za 2019 r., zasady rozliczenie straty z 2020 r., odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania, podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników, rezygnacja z zaliczek uproszczonych, jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19, projekty B+R a COVID-19, kwalifikowany dochód praw wartości intelektualnej, koszty uzyskania przychodów po nowemu).
  6. VAT a Tarcza Antykryzysowa (zawieszenie matrycy stawek,odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników, nowe klasyfikacje w Vat, transakcje łańcuchowe, wiążąca Informacja Stawkowa, dokumenty potwierdzające sprzedaż).
  7. PCC podatek od nieruchomości oraz inne zmiany w podatkach 2020 a Tarcza Antykryzysowa (zwolnienia z podatku od nieruchomości przez gminy, brak zwolnienia pożyczek z PCC, brak wyłączenia z podstawy opodatkowania w podatku bankowym, odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej, opłata prolongacyjna a opłaty do ZUS, zwolnienia z opłacania składek, zmiany sporządzania sprawozdań finansowych).
  8. Warsztat – symulacje dla przedsiębiorstw a Tarcza Antykryzysowa.

Opis trenera:

Tomasz Lis - Doktor Nauk Ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Dyrektor Zarządzający w KBZ Accounting Spółka z o.o., obsługującej międzynarodowe koncerny. W swoim życiu zawodowym łączy pracę naukowca, wykładowcy i praktyka. Zakres merytoryczny kompetencji koncentruje się wokół zagadnień takich jak: rachunkowość 

w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, zagadnienia podatkowe, rewizja finansowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość skonsolidowana, zarządzanie zasobami i majątkiem. Autor kilkuset publikacji oraz projektów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Występuje jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizował wielokrotnie projekty naukowe dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych oraz był ich opiekunem. Realizował również indywidualnie, w zespole lub był ekspertem ekonomicznym kilkudziesięciu projektów dla przedsiębiorstw, m.in. dla Energa S.A., Kompani Węglowej S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, PKP S.A., Orange S.A. Wdrażał systemy raportowania w jednostkach energetycznych i wodnokanalizacyjnych. Brał udział w przekształceniach i wdrożeniach całościowych procesów w podmiotach z GPW oraz Grup Kapitałowych prywatnych, konstruując modele rachunkowości wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem
za Długoletnią Służbę.

 

Termin:

godz. 10:00 – 14:30,

cena: 390 zł 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+