PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców

Drukuj

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców w dobie COVID-19

Jak uzyskać pomoc – Analiza Wniosków – Wprowadzenie przestoju i obniżenie etatów Rezygnacja z ZFŚS

 

Celem szkolenia:

jest omówienie możliwości otrzymania wsparcia dla przedsiębiorców w postaci m.in. umorzenia składek ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych wynikających z najnowszej ustawy tzw.:

√        „Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców” oraz

√        „Najnowszych instrumentów wsparcia rządowego”

Wobec rosnącego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń nowym koronawirusem ustawodawca dostrzegł konieczność wprowadzenia dodatkowych, szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wprowadzane uregulowania prawne, wynikające m.in. z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przyznają pracodawcom nowe uprawnienia i nakładają nowe obowiązki, których znajomość jest niezbędna, w obliczu narastającego zagrożenia wystąpienia epidemii.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS
 2. płatnicy składek zgłaszający osoby do ubezpieczeń społecznych
 3. płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie
 4. warunki uzyskania zwolnienia
 5. odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności
 6. analiza wniosków: RDZ - RDU
 7. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP
 8. porozumienie dotyczące obniżenia wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju ekonomicznego oraz możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy
 9. wysokość wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
 10. analiza wniosku składanego do Urzędu Pracy
 11. Pomoc dla przedsiębiorców od Starosty
 12. warunki dofinansowania części wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych
 13. warunki umowy

 

 

 1. Świadczenie postojowe
 2. warunki i wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorców
  i samozatrudnionych
 3. analiza wniosków: RSP-C, RSP-D
 4. Pożyczki dla przedsiębiorców
 5. warunki na jakich przyznawana jest pożyczka oraz możliwość jej umorzenia
 6. definicja „mikroprzedsiębiorcy”
 7. oprocentowanie i okres spłaty
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 9. odliczenie strat z prowadzonej działalności oraz wpłaconych darowizn
 10. odroczenie wpłaty pobranych zaliczek na podatek od przychodów m.in. pracowników i zleceniobiorców
 11. podwyższenie limitów zwolnień z opodatkowania od wypłacanych zapomóg w tym zapomóg od Związków Zawodowych oraz świadczeń finansowanych z ZFŚS
 12. podwyższenie limitu zwolnienia świadczeń dla dzieci i młodzieży
 13. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS lub zmiana w trakcie roku
 14. możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS w trakcie roku
 15. możliwość zmiany zapisów regulaminu w trakcie roku kalendarzowego

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

Termin:

CENA:  149 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+