PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Narzędzie 9 BOX Talent Matrix

Drukuj

Narzędzie 9 BOX Talent Matrix

Czas trwania: 2 h

Szkolenie on-line w formie interaktywnej

Potrzeba pozyskiwania talentów i zarządzania nimi w organizacjach  systematycznie wzrasta. By ich zmotywowac konieczne są zapewnienie takich warunków pracy, by chcieli oni pozostać w firmie i być lojalni względem pracodawcy. Co więcej w związku z dynamicznie zmieniającym się srodowiskiem biznesowym definicja talentu uległa znaczącej zmianie.  By móc wykorzystać potencjał tkwiący
w pracownikach, trzeba się im najpierw obiektywnie przyjrzeć. Do tego służy m.in narzedzie jakim jest siatka efektywności i potencjału 9 box

Jakie tematy poruszymy w trakcie szkolenia?

  • definiowanie talentu
  • nauka efektywnego planowania, monitorowania i oceny potencjału oraz wydajności pracowników o różnej dojrzałości i stażu pracy, przez pryzmat kompetencji i postaw społecznych
  • przykłady wykorzystania narzędzia (omówienie  studiów przypadku)
  • diagnoza efektywności i potencjału w zespole
  • analiza wyników
  • sposoby pracy z poszczególnymi pracownikami, możliwe formy wsparcia rozwoju

Opis trenera:

Daria Dorda

Psycholog biznesu , trener, coach, wykładowca akademicki, entuzjastka wartościowego HRu, SCRUM Master

Zainteresowana rozwojem kompetencji liderskich u siebie i innych, entuzjastka psychologii pozytywnej. Doświadczenie zdobywała przez ponad 10 lat w dużych międzynarodowych firmach branży IT. Dla jednej z czołowych firm Fortune 500 prowadziła projekty rozwojowe, szkoleniowe i talentowe, współtworzyła projekty Assessment/Development Center, odpowiadała za dobór i rozwój kadry menadżerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji liderskich, komunikacji, radzenia sobie ze stresem - własnym i cudzym, Agile. Prowadzi indywidualne oraz zespołowe sesje coachingowe w obszarze zawodowym, budowania kariery i przechodzenia przez zmiany oraz zwinnych metodyk pracy.

termin:

cena: 129 zł           

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+