PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Covid-19 katalizatorem nowego spojrzenia na BHP w organizacji

Drukuj

COVID-19 KATALIZATOREM NOWEGO SPOJRZENIA NA BHP W ORGANIZACJI

czyli rzecz o tym:

- dlaczego człowiek sam sobie szkodzi? 

- dlaczego wciąż naraża na niebezpieczeństwa siebie i innych?

- dlaczego służby BHP muszą na nowo zdefiniować swoją rolę w zapewnieniu wysokich standardów BHP wśród załogi

 

Czas trwania: 3h

Szkolenie online (w formie interaktywnej)

dedykowane inspektorom, specjalistom i kierownikom komórek BHP w organizacjach, a także wyższej i średniej kadrze kierowniczej

 

Jesteś nieco sfrustrowany/a walką z wiatrakami. Twoje proszenie, tłumaczenie i upominanie nie przynosi efektu jakiego byś oczekiwał. Pracownicy wciąż, mimo jasnych wytycznych i zasad dotyczących przestrzegania BHP nie w pełni się do nich stosują, tylko w stopniu, który niestety rodzi utrzymywanie się wypadkowości na wciąż zbyt wysokim poziomie. Nie dość, że trzeba wciąż upominać pracowników, to i w kierownictwie organizacji nie widzisz ani wsparcia, ani niejednokrotnie partnera do dyskusji o stanie BHP. Dyrekcja dba głównie o to, by w papierach był porządek, a kierownicy, brygadziści i liderzy też wcale nie pomagają, a czasami wręcz przyzwalają swoim podwładnym na bagatelizowanie kwestii bezpieczeństwa i naginanie zasad bezpiecznej pracy do granic możliwości, czyli nierzadko do granic zapewnienia zaplanowanego na dany okres wolumenu produkcji celem realizacji planu.

 

Jeśli widzisz w tym opisie choć cień analogii do tego, z czym mierzysz się w Twojej firmie i chciałbyś / chciałabyś poznać i zrozumieć mechanizmy stojące za tym stanem rzeczy, opartym na tradycyjnym ujęciu czynników szkodliwych i uciążliwych w pracy oraz wpływającym na wypadkowość, to koniecznie musisz wziąć udział w naszym szkoleniu.

 

Zawartość oferowanego szkolenia to starannie dobrana kompozycja wiedzy z zakresu socjologii pracy, psychologii społecznej i zarządzania. W jego trakcie będziesz miał możliwość znalezienia powiązań między światem wartości człowieka, jego zachowaniami społecznymi, zarówno na co dzień jak i środowisku pracy, a postawami pozostającymi w związku z procesami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Czas pandemii roku 2020, której światowym synonimem na najbliższe dziesiątki lat będzie nazwa choroby COVID-19, wywołuje w nas wszystkich pierwotne lęki i obawy o egzystencję swoją  i swoich bliskich. Stanowi tym samym czynnik, który zmusza ludzi do refleksji, do postawienia sobie pytań: co naprawdę jest ważne w  życiu, o co w nim chodzi? Pozycja, status, pieniądze, dostanie życie, dalekie wycieczki, dobra zabawa? Z pewnością w jakiejś mierze są to uzasadnione pragnienia. Ale widać, szczególnie teraz w obliczu zagrożenia, że coraz częściej ludzie zauważają fundamenty naszej egzystencji. Z większą uwagą traktują takie kluczowe wartości jak: bezpieczeństwo, zdrowie, rodzina, wspólne dobro, życzliwość i wsparcie. Widzą, że wartości te wymagają pielęgnacji i zabiegania o nie. Ufam, że jako ekspert z zakresu BHP, zauważasz w tych wartościach analogię do fundamentów mających kluczowe znaczenia dla kształtowania bezpiecznego środowiska pracy. Prawdziwa dbałość o własną rodzinę i o własne zdrowie, solidarnie z innymi pracownikami, może znacząco wesprzeć organizację w wysiłkach na rzecz poprawy BHP w twojej firmie. A ty możesz tą dbałość krzewić wśród pracowników. Powiemy ci jak  to robić. Zatem WITAJ w nowym wymiarze spojrzenia na zagadnienia BHP w organizacji.

 

Jakie tematy poruszymy w trakcie szkolenia?  

  • Czynniki kształtujące bezpieczeństwo na co dzień i w środowisku pracy.
  • Psychologiczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w grupach społecznych.
  • Wpływ wartości i wynikających z nich norm zachowania na postawy (sprzyjające i niesprzyjające bezpieczeństwu pracy), reakcje i zachowania pracowników.
  • Kluczowe czynniki wspierające procesy „omijania” zasad BHP – ich analiza i sposoby eliminacji.
  • Służby BHP – stara rola, ale nowe sposoby przeciwdziałaniu sytuacjom niepożądanym – zestaw narzędzi.

Prowadzący: Dariusz Kosiorek

Wykładowca akademicki, trener biznesu, konsultant oraz praktyk zarządzania. Przez wiele lat zajmował się budowaniem zespołów pracowniczych dla nowych organizacji w branży handlowej (np. materiałami budowalnymi, odzieżą i bielizną, alkoholami i napojami oraz szeroko rozumianymi produktami spożywczymi) i usługowej (np. sprzedaż ubezpieczeń, MLM). Były ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był też pełnomocnikiem zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Sp. z o.o. w kwestiach związanych z budowaniem relacji z załogą oraz kształtowania poprawnych stosunków ze związkami zawodowymi. W swojej pracy trenerskiej specjalizuje się w tematyce dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania (w tym: ZZL, jakością, produktywnością), kształtowania kultury organizacyjnej oraz wielowymiarowego doskonalenia organizacji.

 

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada dyplom studiów MBA prowadzonych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyplomy ukończenia kilku kierunków studiów podyplomowych, między innymi z zakresu coachingu czy marketingu. Od 10 lat jest związany z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w charakterze wykładowcy oraz opiekuna merytorycznego kilku kierunków studiów podyplomowych (w tym Kadry i Płace, BHP, HR Business Partner). Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej, wykorzystania wartości w zarządzaniu oraz modeli doskonałości biznesowej.

Termin:

godz: 9:00 - 12:00

cena:149 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+