PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ciągłość działania w organizacji (BCP) oraz przywracanie do stanu „0” (DR)

Drukuj

Ciągłość działania w organizacji (BCP) oraz przywracanie do stanu „0” (DR) – przygotowanie, analiza, zarządzanie (COVID19)

 szkolenie onlie - 4 godzny

Obecna rzeczywistość w jakiej się znaleźliśmy, związanej z pandemią COVID-19, przekonaliśmy się jak ważne jest dla organizacji przygotowanie, planowanie oraz procedury działania w szczególności te związane z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania. Jednym z elementów bardzo ważnych jest cyberbezpieczeństwo, organizacji, ale także każdego z pracowników, w szczególności tych świadczących dla nas pracę zdalnie. W organizacjach, gdzie funkcjonują plany BCP na wypadek sytuacji kryzysowych, każdy CISO/CSO uruchomił procedury pozwalające na utrzymanie funkcjonowania firmy i prowadzenie działalności. Aby do tego doszło, organizacja musi podjąć decyzję o wdrożeniu takiego systemu odpowiadającego na aktualne zagrożenia i powiązane z tym ryzyka o wiele wcześniej, przed tym jak cokolwiek się wydarzy.

 

W związku z tą sytuacją pojawiają się pytania:

 

 • jak przygotować funkcjonowanie organizacji na czas kryzysu?
 • Kto i jak powinien zorganizować poszczególne procedury niezbędne do utrzymania kluczowych procesów?
 • Jakie są ryzyka oraz związane z nimi zagrożenia dla funkcjonowania firmy i czy można im zaradzić - BIA?
 • Jak zorganizować i poprawnie wdrożyć procedury BCP i DR?
 • Jak zarządzać systemem BCP i co jest kluczowe dla poprawnego działania?

 

Między innymi na tego rodzaju pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • indywidualnych przedsiębiorców,
 • członków zarządów, dyrektorów, managerów spółek,
 • specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa,
 • kierowników zespołów cyberbezpieczeństwa i projektów cyberbezpieczeństwa,
 • przedsiębiorcom, managerom firm dla których kluczowym jest kontynuowanie działalności, lecz z powodu koronowirusa mają trudności w jej utrzymaniu.

 

Program szkolenia:

 

 1. organizacja bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa na bazie standardów międzynarodowych (norm ISO, NIST, branżowych);
 2. wyjaśnienie terminów związanych z BCP, DR oraz BIA;
 3. wyzwania i rozwiązania dla ciągłości działania i odtwarzania po „katastrofie”;
 4. organizacja, odpowiedzialności podział zadań w organizacji, przygotowanie organizacji;
 5. systemy IT oraz ich wykorzystanie w trakcie sytuacji kryzysowej (BYOD ver UYOD, rozwiązania „cloud” – co jest bezpieczne a na co należy zwrócić szczególną uwagę);
 6. informacja oraz przetwarzanie danych w pracy zdalnej – zabezpieczenie triady cyberbezpieczeństwa (Poufność, Dostępność, Integralność);
 7. cyberzagrożenia oraz reagowanie na incydenty, rola pojedynczego pracownika;
 8. odtwarzanie po zdarzeniu/katastrofie – jak powrócić do stanu „0” sprzed katastrofy – aspekt techniczny i organizacyjny.

 

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Sordyl

 

Ekspert cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa przemysłowego – ICS, zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa, Informatyki Śledczej oraz eDiscovery, Lead Auditor Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji a także Certified Lead Penetration Tester.

Wieloletni konsultant w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wykładowca współpracujący na co dzień z instytucjami szkoleniowymi, akademickimi oraz jednostkami naukowymi w zakresie tematów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Członek zespołu badawczego cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu we Florencji, Włochy.

Były dyrektor cyberbezpieczeństwa oraz szef Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT/CSIRT w największych korporacjach, operatorów infrastruktury krytycznej w Polsce.

Posiada wiele certyfikatów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym m.in.: CISSO, CDFE, CPTE, CDRE, ISO 27001 – Lead Auditor, ISO 27002 – Lead Implementer, CLPT - Certified Lead Penetration Tester, ISO 37001 Lead Implementer. Równocześnie posiadacz certyfikacji – MCP: Microsoft Certified Profession.

Członek stowarzyszeń: specjalistów organów ścigania „Computer Forensics – IACIS”, HTCIA - High Technology Crime Investigation Association, członek międzynarodowych organizacji: ISACA oraz ASIS International.

 

Rafał Rodziewicz

Absolwent Politechniki Łódzkiej, współzałożyciel Grupy Technitel, działającej w obszarze szeroko pojętych technologii teleinformatycznych, telekomunikacji, energetyki oraz kolei. Odpowiedzialny w Grupie za wprowadzanie nowych technologii, rozwiązań oraz prowadzenie prac B+R. Członek Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, KIGEiT, KIKE, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji. Utrzymujący stałą współpracę z instytucjami rządowymi w zakresie prezentacji, szkoleń, konsultacji przepisów i rozwiązań technologicznych. Organizator konferencji w zakresie innowacyjnych technologii budowy sieci szerokopasmowych. Autor publikacji w Biuletynach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PARP, IPPP),  ekspert w realizacji projektów tworzenia wytycznych do Krajowych Ram Kwalifikacji w sektorze telekomunikacji.

 

TERMIN:

CENA: 149 zł

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+