PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Analiza potrzeb szkoleniowych

Drukuj

Analiza potrzeb szkoleniowych  

 

Czas trwania: 2,5h 

Szkolenie on-line w formie interaktywnej 

Chociaż na szkoleniach bezpośrednio korzystają uczestnicy, to powinny być traktowane jako inwestycje firmy, tym bardziej w trudnych czasach dla wielu biznesów i instytucji.Okazuje się, że oszczędność czasu i kosztów ewentualnych błędów w realizacji szkoleń dzięki profesjonalnej analizie może kilkukrotnie przewyższyć nakłady poniesione na szkolenia oraz znacząco podnieść ROI (return on investment)z tego procesu Wiele firm mimo rysującego się kryzysu gospodarczego lub dla ochrony przed nim, stoi przed wyzwaniem szkoleń on- line a także przeprowadzenia analizy w sposób zdalny, on- line 

W jakich sytuacjach i do realizacji jakich celów szkoleniowych (przyrostu wiedzy, umiejętności, postaw), a co z tym celów biznesowych szkolenia on- linebędą odpowiednie? Jak przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych zdalnie i on- line bez straty na jakości procesu? Wreszcie jak odróżniać potrzeby szkoleniowe od problemów i potrzeb organizacji nie treningowych - to trzy główne pytania, na które odpowiadamy podczas proponowanego szkolenia. 

Jakie tematy poruszymy w trakcie szkolenia?  

  • Od czego zacząć analizę potrzeb szkoleniowych? 
  • Etapy analizy potrzeb szkoleniowych („analogowo” i on- line) 
  • Metody analizy potrzeb szkoleniowych, w tym metody zdalne i on- line (stosowane z założeniem maksymalizacji jakości procesu) 
  • Wybór metody badania i narzędzi badawczych odpowiednio do celów biznesowych i szkoleniowych oraz  w zgodzie z bestpractices 
  • Przygotowanie się do wywiadów i ich prowadzenie 
  • Odróżnianie potrzeb szkoleniowych od nie szkoleniowych (które powinny zostać zaspokojone innymi działaniami np. zmiany struktury organizacyjnej, systemu organizacji pracy, wdrożeniem systemu motywacyjnego) 
  • Opracowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych 
  • Szkolenia on- line – warunki efektywności, kompetencje możliwe do rozwoju drogą on- line. 
 

Opis trenera: 

Jolanta Filipczyk - Sikora 

Jej głównym obszarem pracy doradczej jest rekrutacja i onboarding a szkoleniowej zarządzanie talentami, leadership i agile w rekrutacji. Twórca wielu programów szkoleniowych dla korporacji mających na celu rozwoju kompetencji menedżerskich i miękkich. Menedżer projektów HR z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów HR w biznesie i prowadzeniu rekrutacji na stanowiska eksperckie i menedżerskie. Twórca metodologii Assessment&Development Center a także sesji warsztatowych nastawionych na diagnozę talentów i ichrozwój.  

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.  Jest absolwentką Szkoły Trenerów MATRIK i kursów coachingowych opartych o standardy ICF. Od kilku lat ekspert Katedry Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce rekrutacji talentów  „gotowych na przyszłość" (zwinnych talentów). 

Termin:

CENA: 129 zł brutto


logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+