Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników działów kadrowo-płacowych szkół i przedszkoli oraz nauczycieli.

CEL SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli
 • Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

•    Jakie są rodzaje odpowiedzialności, obowiązki stron, przebieg postępowania oraz środki odwoławcze
•    Kiedy są podstawy do występowania na drogę sądową
Każdy przypadek i przepis jest szczegółowo omawiany i poparty licznymi przykładami.

PROGRAM:

 I. Odpowiedzialność porządkowa

 1. Rodzaje kar porządkowych
 2. Procedura karania pracownika
 3. Sprzeciw
 4. Postępowanie sądowe

 II. Odpowiedzialność dyscyplinarna

 1. Rodzaje kar dyscyplinarnych
 2. Przebieg postępowania
 3. Obowiązki dyrektora

 III. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie powierzone

 1. Przesłanki odpowiedzialności pracownika
 2. Obowiązki dyrektora
 3. Obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie

 IV. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki oświatowej

 1. Przesłanki odpowiedzialności
 2. Procedura sądowa
 3. Obowiązki dyrektora i pracowników

PROWADZĄCY:

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 


CZAS TRWANIA:
1 dzień/5 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 14.11.2016, godz. 15.30-19.30

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

KOSZT UCZESTNICTWA: 100 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 06, 32 357 06 05, +48 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+