Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ocena konwencjonalnych rentgenogramów narządu ruchu i radiometria kliniczna w praktyce zawodowej fizjoterapeuty

Drukuj

OPIS KURSU

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami analizy badań obrazowych narządu ruchu (RTG, TK, MRI), i ich interpretacja dla potrzeb praktycznych. Zakres kursu obejmuje analizę rentgenogramów prawidłowego kośćca, anatomię radiologiczną, analizę wybranych patologii narządu ruchu (złamania, zwichnięcia, choroba zwyrodnieniowa stawów, uszkodzenia wewnątrz i okołostawowe).

 

Wymagania kwalifikacyjne:

Dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister)

 

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska

i lekarz radiolog

 

ORGANIZACJA KURSU

Kurs odbywa się w obiektach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przy ulicy Kostki Napierskiego 38. Zajęcia  teoretyczne jak i praktyczne realizowane są w salach specjalistycznych Uczelni

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Świadectwo Ukończenia Kursu Dokształcającego oraz Dyplom  w języku polskim.

 

RAMOWY PROGRAM

  • analiza rentgenogramów struktur anatomicznych prawidłowego kośćca
  • analiza rentgenogramów wybranych patologii w obrębie narządu ruchu wykonanych konwencjonalną metodą (stawy obwodowe, kręgosłup)
  • radiometria kliniczna w praktyce zawodowej fizjoterapeuty
  • zajęcia praktyczne: wykreślanie na konturogramach wybranych parametrów radiometrycznych np. kąta Whitmana-Fergusona, lędźwiowo-krzyżowego, stawowo-trzonowego…w aspekcie planowania terapii.

 

 KURS DWUDNIOWY - 22h. dydaktyczne

CENA KURSU 1000 ZŁ

WPŁATA W FORMIE ZALICZKI

TERMIN KURSU: 2015

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+