Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nowoczesne standardy zarządzania relacjami w firmie

Drukuj

DLACZEGO NOWOCZESNE STANDARDY ZARZĄDZANIA RELACJAMI W FIRMIE?

W każdej firmie kluczową rolę odgrywają relacje interpersonalne, zarówno te między przełożonym, a podwładnym, jak i między pracownikami na takim samym szczeblu. Potrzebna jest więc taka kadra kierownicza, dla której sprecyzowanie: dążeń, wzajemnych oczekiwań oraz określenie ról nie stanowi trudności. Nasz kurs nie tylko umożliwi Państwu zdobycie wiedzy na temat współczesnych paradygmatów przywództwa, ale także pozwoli na poznanie psychologicznych narzędzi, które pomagają w skutecznym kierowaniu ludźmi.

DLA KOGO?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

 •          kadr kierowniczych wysokiego i średniego szczebla,
 •          osób zarządzających zespołami projektowymi,
 •          menedżerów działów personalnych,
 •          osób chcących określić obszary własnego rozwoju. 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Kurs oferuje wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania relacjami w firmie. W ramach szkolenia uczestnicy poznają zasady komunikacji interpersonalnej, a także dowiedzą się m.in.:

 • jak skutecznie kierować zespołem pracowników i zarządzania konfliktami, 
 • w jaki sposób wykorzystać Analizę Transakcyjną w aspekcie pełnienia roli menedżera,
 • jak rozpoznać wzorce komunikacyjne w relacjach interpersonalnych.

Ponadto, biorący udział w kursie mają możliwość przeanalizowania własnego profilu kompetencji menedżerskich.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 •          umiejętność posługiwania się wybranymi modelami Analizy Transakcyjnej w celu zwiększenia własnej kompetencji zawodowej i efektywności pracy zespołu,
 •          zdolność rozumienia wzorców komunikacyjnych i wynikających z nich stylów kierowania ludźmi,
 •          umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych,
 •          skuteczne zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów  

CO NAS WYRÓŻNIA?

Absolwenci poza otrzymaniem Certyfikatu ukończenia kursu GWSH mają okazję do zanalizowania swoich kompetencji menedżerskich poprzez uświadomienie własnego potencjału oraz poszerzenie wiedzy o swoich mocnych stronach i obszarach do rozwoju.

SKRÓCONY PROGRAM KURSU

1. Nowoczesne standardy zarządzania relacjami w firmie

2. Praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu stanów Ja i rodzajów transakcji.

3. Analiza własnego profilu kompetencji menedżerskich.

4. Drivery- pięć wzorów zachowań Taibiego Kahlera

5.Ćwiczenia w rozpoznawaniu driverów

6. Podsumowanie szkolenia

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ 

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 

Ilona Stawczyk – wykładowca MBA, Certyfikowany Trener i Konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji  menedżerskich. Analityk Transakcyjny. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Gestalt, Psychologii Biznesu, Public Relations, Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz dla Trenerów Grupowych. 

Posiada certyfikaty z zakresu: Rekrutacji i Selekcji – Business Center Club w  Warszawie, Trenera Umiejętności Społecznych – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Developmental Transactional Analysis, Organizacja, skrypt i zmiana – Sabine Klingenberg, Trójkąt Dramatyczny – Stephan B. Karpman (TaSTA), Certyfikat Analizy Transakcyjnej „101”, Gry Psychologiczne. Wzorce w naszym życiu /Patronat Erst&Young Academy of Business /- Ewa Acs, Teoria Ról Społecznych wg Berndta Schmidta; Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej, UAM – Ewa Acs. Członek, założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.


CZAS TRWANIA: 2 dni/16h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 860 zł brutto/osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+