Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Drukuj

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Kurs przeznaczony dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej) oraz studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 semestru fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń:

-        Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi

-        Fizjoterapia Dziecka Ryzyka

lub innych Kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy fizjoterapeuty pediatrycznego w zakresie przyczyn i form leczenie różnych rodzajów asymetrii w obrębię ciała ze szczególnym uwzględnieniem rejonu twarzoczaszki.

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form asymetrii posturalnej
 • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę i terapię dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej
 • Uczestnik ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić proces diagnozy dziecka z różnymi formami asymetrii posturalnej,
 • Uczestnik potrafi prawidłowo dobrać metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z różnymi formami asymetrii posturalnej,
 • Uczestnik potrafi rozpoznać cechy kraniosynestozy, które wymagają konsultacji innych specjalistów,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio dobrać zaopatrzenie ortotyczne w przypadku plagiocephalii ułożeniowej,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami dzieci

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z różnymi zaburzeniami w funkcji narządu ruchu,
 • Uczestnik potrafi propagować i aktywnie kreować wszelkie aktywności ruchowe podtrzymujące rezultaty leczenia fizjoterapeutycznego w warunkach domowych,

 

PROGRAM: 

9.00 – 10.30 Etiologia różnych rodzajów kręczu szyi w świetle współczesnej literatury

(seminarium, dr n kf Anna Gogola

10.30 – 10.45 – przerwa

10.45 – 12.15 Skutki lokalne i globalne asymetrycznego ustawienia głowy (seminarium).

Strategie terapeutyczne stosowane w zależności od typu asymetrii posturalnej

(seminarium, dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice)

12.15 – 12.45 – przerwa

12.45 – 14.15 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

dr n kf Anna Gogola

14.15 – 14.30 – przerwa

14.30 – 16.00 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze zróżnicowanym formami asymetrii posturalnej (praca z pacjentem)

dr hab. M. Matyja prof. nadzw. AWF Katowice,

dr n kf Anna Gogola

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

dr hab. Małgorzata Matyja prof. nadzw AWF Katowice, Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym współautor podręcznika "Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) (wydanego przez Śląską Akademię Medyczną) oraz "Edukacja sensomotoryczna niemowląt" (wydanego przez AWF Katowice). Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz  kolejnych w latach 1997-2001.

dr n.k.f. Anna Gogola, Adiunkt w Katedrze Podstaw Fizjoterapii AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki i psychologii, kursów z zakresu metod neurofizjologicznych (NDT Bobath – podstawowy oraz Baby, Neurac), Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamic Solution, Bobath dla dorosłych,. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor licznych szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w Polsce i za granicą. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej w renomowanych czasopismach międzynarodowych, czynny uczestnik konferencji naukowych.

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:   23.10.2020 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:     9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+