PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Neuromobilizacja obwodowego układu nerwowego

Drukuj

Kurs obejmuje  nauczanie  diagnozowania obwodowego układu nerwowego oraz technik służących jego mobilizacji.  Na zajęciach omawiane  i analizowane będą różne przypadki klinicznej patologii obwodowego systemu nerwowego. Nabyte podczas kursu umiejętności pozwolą na natychmiastowe wdrożenie poznanych technik do swojej codziennej praktyki zawodowej.

WYAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

 

 

Cel szkolenia:

przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ukierunkowanej na diagnostykę i terapię obwodowego układu nerwowego. Zakres wiedzy obejmuje neuroanatomię, neurofizjologię, neurodynamikę w powiązaniu z układem mięśniowo-szkieletowym i mechanizmem neurogennego bólu

 

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę dotyczącą neuroanatomii, neurofizjologii, neurodynamiki i patologii obwodowego układu nerwowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania swoistych cech klinicznych dysfunkcji obwodowego układu nerwowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie neuromobilizacji i wykonywania testów neurodynamicznych nerwów obwodowych kończyny górnej, kończyny dolnej, opony i rdzenia kręgowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie różnicowania objawów przy użyciu testów neurodynamicznych i interpretacji prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi zdiagnozowanych struktur

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi zastosować badanie głównych traktów obwodowego układu nerwowego przy pomocy testów neurodynamicznych dla obwodowego układu nerwowego, kończyny górnej, dolnej oraz opony i rdzenia kręgowego
 • Uczestnik potrafi opracować indywidualny program terapeutyczny, program do neuromobilizacji i program autoneuromobilizacji w neuropatycznych objawach klinicznych
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić analizę i ustalić indywidualną terapię w takich przypadkach klinicznych jak: bóle głowy, w zespołach cieśni kanałów dla kończyny górnej i dolnej, w ciasnocie górnego otworu klatki piersiowej, w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii
 • Uczestnik jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym
 • Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii
 • Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacjiRAMOWY PROGRAM:
 

Część teoretyczna:

 1. funkcjonalna anatomia i fizjologia systemu nerwowego
  -   obwodowy system nerwowy
  -   centralny system nerwowy
  -   system wegetatywny
 2. patofizjologia systemu nerwowego
 3. kliniczna neurobiomechanika

Część praktyczna:

 1. Testy napięciowe nerwów, kończyny górnej
  -  dla nerwu pośrodkowego (ULTT1)
  -  dla nerwu promieniowego (ULTT2) i jego warianty
  -  dla nerwu łokciowego (ULTT3)
 2. Najczęściej stosowane testy funkcjonalne, testy neurodynamiczne
 3. Badanie obwodowego układu nerwowego
  -   miejsca palpacji nerwów
 4. Testy napięciowe kończyny dolnej
 5. Test SLR „Straight leg raising” i jego warianty
 6. Test PNF „Passive Neck Flektion” i jego warianty
 7. Test PKB „Prone Knee Bend” i jego warianty
 8. Test LTT1 - trakt nerwu kulszowego z dominantą na nerw piszczelowy
 9. Test LTT2 - trakt nerwu kulszowego z dominantą na nerw strzałkowy
 10. Slump test i jego warianty
 11. Mobilizacja traktów nerwów obwodowych dla kończyny górnej i dolnej
 12. Mobilizacja układu wegetatywnego
 13. Atoneuromobilizacja
 14. Wskazania i przeciwskazania (względne, bezwzględne do neuromibilizacji)
 15. Kasyfikacja uszkodzeń nerwów
 16. „Laboratorium” – analiza przypadków klinicznych w patologii nerwów obwodowych

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji.

Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

asystentka - mgr Patrycja Wilczyńska - fizjoterapeutka od 2010 roku . Praktykę zawodową rozpoczęła w Polsce. Odbyła staż w placówkach publicznych na terenie Śląska m.in w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnymm - dr. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach. Od 2011 r. we Włoszech kontynuowała praktykę zawodową w Klinice Rehabilitacyjnej w San Giovanni La Punta, gdzie przyczyniła się do rozwoju sektora fizjoterapii domowej z dysfunkcjami neurologicznymi dla dorosłych i dzieci. Obecnie prowadzi prywatną praktykę zawodową w kraju. Ukończyła kursy: Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), kurs Ortopedyczno - fizjoterapeutyczny „Staw kolanowy”, „Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. Lehnert Schroth”, „Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja”, „Trening rehabilitacyjny w uszkodzeniach stawu kolanowego”, „ PFS diagnostyka funkcjonalna”.

CZAS TRWANIA: 2 dni, 18 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  9.00 - 17.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 300 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+