PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Masaż w terapii i odnowie biologicznej

Drukuj

Masaż w terapii i odnowie biologicznej - tylko dla studentów AG

Masaż klasyczny z elementami masażu relaksacyjnego, drenażu limfatycznego i rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg koncepcji MTG

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy masażu klasycznego i studentów fizjoterapii (od 4 semestru).

Cel edukacyjny:

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności zastosowania iprogramowania masażu klasycznego w różnych jednostkach chorobowych i szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej. Dostarczenie podstawowych informacji na temat wpływu masażu  na organizm człowieka, z uwzględnieniem różnych jego odmian i sposobów oddziaływania. Zapoznanie z metodyką drenażu limfatycznego oraz posługiwania się nimi w zależności od wyznaczonego celu terapeutycznego. Podczas szkolenia uczestnik zbędzie ogólną wiedzę na temat układu limfatycznego, jego działania i rodzajów obrzęków. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak diagnozować i klasyfikować obrzęki o różnej etiologii aby prawidłowo programować zabiegi odnowy biologicznej, traktując pacjenta wielopłaszczyznowo nie tylko ze stronny deficytów funkcjonalnych ale również ze strony układu limfatycznego, którego upośledzenie znacząco wpływa na cały proces postępowania usprawniającego. Nabędą umiejętności różnych technik masażu klasycznego, relaksacyjnego i podstawowych technik drenażowych. 

Efekty uczenia się/kształcenia

Wiedza

Uczestnik szkolenia:

 • posiada wiedzę dotyczącą masażu w profilaktyce i terapii różnych dysfunkcji,
 • posiada podstawową wiedzę na temat układu limfatycznego, rozróżnia rodzaje obrzęków,
 • posiada umiejętność planowania i realizowania działań terapeutycznych,
 • potrafi korzystać z narzędzi fizjoterapii i umie je wykorzystać tak,  aby efektywnie pracować zdobytymi technikami manualnymi zgodnie z charakterem dysfunkcji i postawionym celem  terapeutycznym

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę przedmiotową pacjenta,
 • potrafi dostosować terapię i techniki masażu /drenażu do charakteru dysfunkcji i postawionego celu,
 • potrafi optymalizować środki fizjoterapeutyczne,
 • potrafi zaplanować proces fizjoterapii i efektywnie z niego korzystać.

Ramowy program szkolenia:

 • Anatomia, fizjologia i biomechanika w zarysie- zagadnienia niezbędne do wykonania masażu i zabiegów odnowy biologicznej w tym stanów powysiłkowych.
 • Wywiad-strata czasu czy bezwzględna konieczność?
 • Diagnostyka funkcjonalna podparta badaniami obrazowymi (RTG, MRI,USG, USG doppler) i „testami bezpieczeństwa”- dlaczego?
 • Diagnostyka palpacyjna - dlaczego?
 • Co to jest układ limfatyczny? Czym różni się od krwionośnego? Po co jest? I dlaczego jest taki ważny?
 • Kiedy mamy do czynienia z wysiękiem fizjologicznym, przesiękiem naczyniowym a kiedy już z obrzękiem limfatycznym?
 • Co to jest fizjoterapia obrzękowa? Czy znajduje swoje miejsce w zabiegach odnowy biologicznej?
 • Programowanie zabiegów masażu jako czynnika ułatwiającego i/lub utrwalającego efekt fizjoterapii i odnowy biologicznej.
 • Metodyka masażu leczniczego i elementów drenażu limfatycznego w wybranych jednostkach chorobowych
 • Stan ostry (fizykoterapia, drenaż limfatyczny, kompresoterapia itp.)
 • Stan przewlekły (realna ocena powstałych deficytów) zastosowanie różnych technik masażu lub technik drenażowych, kompresoterapii
 • Materiały kompresyjne wspomagające ww zabiegi
 • Teoria vs praktyka
 • Część praktyczna podzielona na:
  • Naukę programowania masażu klasycznego w różnych jednostkach chorobowych i szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej.
  • Naukę podstawowych technik drenażowych i zasad stosowania drenażu limfatycznego w przebiegu różnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem okresu wczesnego i przewlekłego

Informacje dodatkowe

W trakcie zajęć będą prowadzone ćwiczenia praktyczne polegające na symulacji kontaktu z pacjentem. Praca w grupach. 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik - fizjoterapeuta. Absolwentka kierunku fizjoterapia AWF w Katowicach. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach ‪2000-2002‬ współorganizator imprez integracyjno-sportowych „Spartakiada” oraz przeglądów Zespołów Artystycznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesienne spotkania” w BCK w Bytomiu. W latach ‪2004-2005‬ fizjoterapeutka jedenastokrotnej Mistrzyni Świata w Windsurfingu. W latach ‪2007-2012‬ kierownik rehabilitacji i koordynator SPA w Mazowszu, Medi SPA w Ustroniu. W latach 2007 – 2010 konsultant i wykładowca, fizjoterapeuta terapii limfologicznej w klubach Amazonek. Od roku 2008 do chwil obecnej prowadzi praktykę prywatną - Centrum Leczenia Buszydlik w Ustroniu. W latach 2008 i 2009 odbyła staże zagraniczne w Niemczech (w klinice limfologicznej Feldbergklinik Dr Asdonk). Od 2019 prowadzi autorskie kursy z zakresu terapii obrzęków w sporcie, medycynie estetycznej i odnowie biologicznej. Od 2022 biegły zespolu ABC EXPERTS w Warszawie specjalizujący się w sporządzaniu opinii medycznych z zakresu fizjoterapii na zlecenia sądów, prokuratur oraz jednostek policji z całego kraju. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, profilaktyki i terapii pacjentów limfologicznych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu terapii obrzęków i fizjoterapii onkologicznej.


 CZAS TRWANIA: 2 dni,18,5 godzin zegarowych

TERMIN: 29-30.06.2024 - rekrutacja dla studentów Akademii Górnośląskiej - brak wolnych miejsc, zapis tylko na listę rezerwową

GODZINY REALIZACJI:  sobota: 09.00 - 18.00, niedziela: 09.00 - 18.30

 

TERMIN: 9-10.07.2024 - rekrutacja dla studentów Akademii Górnośląskiej - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: wtorek: 09.00-18.00, środa: 09.00-18.30

MIEJSCE REALIZACJI:  Katowice, Budynek Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 


 KOSZT UCZESTNICTWA:  650 zł - TYLKO DLA STUDENTÓW AKADEMII GÓRNOŚLĄSKIEJ

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatów

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne oraz ręcznik.

INFORMACJE I ZAPISY
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+