PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Masaż w terapii i odnowie biologicznej

Drukuj

                                  Masaż w terapii i odnowie biologicznej

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy masażu klasycznego i studentów fizjoterapii (od 4 semestru).

Cel edukacyjny:

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności zastosowania i programowania masażu klasycznego w różnych jednostkach chorobowych i szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej. Dostarczenie podstawowych informacji na temat wpływu masażu  na organizm człowieka, z uwzględnieniem różnych jego odmian i sposobów oddziaływania. Zapoznanie z metodyką drenażu limfatycznego oraz posługiwania się nimi w zależności od wyznaczonego celu terapeutycznego. Podczas szkolenia uczestnik zbędzie ogólną wiedzę na temat układu limfatycznego, jego działania i rodzajów obrzęków. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak diagnozować i klasyfikować obrzęki o różnej etiologii aby prawidłowo programować zabiegi odnowy biologicznej, traktując pacjenta wielopłaszczyznowo nie tylko ze stronny deficytów funkcjonalnych ale również ze strony układu limfatycznego, którego upośledzenie znacząco wpływa na cały proces postępowania usprawniającego. Nabędą umiejętności różnych technik masażu klasycznego, relaksacyjnego i podstawowych technik drenażowych.

 

Efekty uczenia się/kształcenia

Wiedza

Uczestnik szkolenia:

 • posiada wiedzę dotyczącą masażu w profilaktyce i terapii różnych dysfunkcji,
 • posiada podstawową wiedzę na temat układu limfatycznego, rozróżnia rodzaje obrzęków,
 • posiada umiejętność planowania i realizowania działań terapeutycznych,
 • potrafi korzystać z narzędzi fizjoterapii i umie je wykorzystać tak,  aby efektywnie pracować zdobytymi technikami manualnymi zgodnie z charakterem dysfunkcji i postawionym celem  terapeutycznym

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę przedmiotową pacjenta,
 • potrafi dostosować terapię i techniki masażu /drenażu do charakteru dysfunkcji i postawionego celu,
 • potrafi optymalizować środki fizjoterapeutyczne,
 • potrafi zaplanować proces fizjoterapii i efektywnie z niego korzystać.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Anatomia, fizjologia i biomechanika w zarysie- zagadnienia niezbędne do wykonania masażu i zabiegów odnowy biologicznej w tym stanów powysiłkowych.
 • Wywiad-strata czasu czy bezwzględna konieczność?
 • Diagnostyka funkcjonalna podparta badaniami obrazowymi (RTG, MRI,USG, USG doppler) i „testami bezpieczeństwa”- dlaczego?
 • Diagnostyka palpacyjna - dlaczego?
 • Co to jest układ limfatyczny? Czym różni się od krwionośnego? Po co jest? I dlaczego jest taki ważny?
 • Kiedy mamy do czynienia z wysiękiem fizjologicznym, przesiękiem naczyniowym a kiedy już z obrzękiem limfatycznym?
 • Co to jest fizjoterapia obrzękowa? Czy znajduje swoje miejsce w zabiegach odnowy biologicznej?
 • Programowanie zabiegów masażu jako czynnika ułatwiającego i/lub utrwalającego efekt fizjoterapii i odnowy biologicznej.
 • Metodyka masażu leczniczego i elementów drenażu limfatycznego w wybranych jednostkach chorobowych
 • Stan ostry (fizykoterapia, drenaż limfatyczny, kompresoterapia itp.)
 • Stan przewlekły (realna ocena powstałych deficytów) zastosowanie różnych technik masażu lub technik drenażowych, kompresoterapii
 • Materiały kompresyjne wspomagające ww zabiegi
 • Teoria vs praktyka
 • Część praktyczna podzielona na:
  • Naukę programowania masażu klasycznego w różnych jednostkach chorobowych i szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej.
  • Naukę podstawowych technik drenażowych i zasad stosowania drenażu limfatycznego w przebiegu różnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem okresu wczesnego i przewlekłego

 

Informacje dodatkowe

W trakcie zajęć będą prowadzone ćwiczenia praktyczne polegające na symulacji kontaktu z pacjentem. Praca w grupach.

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik - fizjoterapeuta, absolwentka kierunku fizjoterapia AWF w Katowicach. Od 2009 wykładowca akademicki przedmiotów „Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej”, ”Onkologia i medycyna paliatywna”, „Ogólne podstawy fizjoterapii”, „Fizjoterapia w geriatrii”, „Fizjoterapia w neurologii”, „Diagnostyka w neurologii”, „Kinezyterapia”, „Metody specjalne w fizjoterapii”, „Masaż klasyczny”.  Instruktor wielu autorskich szkoleń z zakresu limfologii i onkologii dla fizjoterapeutów i lekarzy. W latach 2000-2002  współorganizator imprez integracyjno-sportowych „Spartakiada” oraz przeglądów Zespołów Artystycznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesienne spotkania” w BCK w Bytomiu. W latach 2004-2005 fizjoterapeutka jedenastokrotnej Mistrzyni Świata w Windsurfingu, trzykrotnej Mistrzyni Europy oraz  dwukrotnej  zdobywczyni Pucharu Świata. W latach 2007-2012  kierownik rehabilitacji i koordynatora SPA w Mazowszu-Medi SPA w Ustroniu. W latach 2007 – 2010 konsultant  i wykładowca fizjoterapii limfologicznej w klubach Amazonek.Od roku 2008 do chwil obecnej prowadzi praktykę prywatną Centrum Leczenia Buszydlik w Ustroniu. W latach 2008 i 2009 odbyła staże zagraniczne w Niemczech (w klinice limfologicznej  Feldbergklinik Dr Asdonk). Uczestnik wielu kursów i  szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, profilaktyki i terapii pacjentów limfologicznych. Autorka publikacji naukowych z zakresu terapii obrzęków i fizjoterapii onkologicznej.

CZAS TRWANIA: 2 dni (czwartek, piątek), 25 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZ TERMIN:   18-19.02.2021 r. - szkolenie dla studentów GWSH (FIZJOTERAPIA)

GODZINY REALIZACJI:  czwartek: 09.00 - 18.00, piątek: 9:00 - 18:30

MIEJSCE REALIZACJI:  Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38, 

KOSZT UCZESTNICTWA:  500 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatów

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne oraz ręcznik.

INFORMACJE I ZAPISY
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+