PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kursy przygotowujące do egzaminu VEC - Vocational English Certyficate

Drukuj

Zdobądź certyfikat VEC i wyróżnij się na rynku pracy!

VEC to innowacyjny egzamin, potwierdzający znajomość j. angielskiego w zakresie wybranego obszaru zawodowego np. Physiotherapy, Logistic, Tourism czy Business English. Jest to obecnie jedyny taki egzamin międzynarodowy!

GWSH jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym VEC

GWSH w Katowicach w 2018 roku uzyskała pozytywną ocenę Administratora Krajowego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez INTERVENG i tym samym zdobyła status autoryzowanego centrum egzaminacyjnego. Centrum egzaminacyjnym zostaje placówka, która spełnia wymagania i otrzymała autoryzację do przeprowadzania egzaminów VEC oraz nadzorowania ich przebiegu. Centrum egzaminacyjne – Center for Vocational English Examinations (CVEE) – dysponuje pełną infrastrukturą (w zakresie pomieszczeń i możliwości technicznych) niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu VEC. Uczelnia ma uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, specjalistycznego – VEC (Vocational English Examinations), zarówno w wersji papierowej jak i on-line.

Kursy przygotowujące do egzaminu VEC

Uczelnia organizuje intensywne, trzymiesięczne kursy przygotowujące do egzaminu VEC.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone się zarówno z polskimi lektorami, jak i z native speakerami. Zajęcia odbywają się co tydzień w czwartki i piątki w godz. 17.00-18.30. W czasie obostrzeń sanitarnych zajęcia są prowadzone on-line na platformie MS Teams. Grupa liczy maksymalnie 12 osób. 

Obecnie liczba kursów zawodowych to aż 97 i w tym roku udostępnionych będzie kilka kolejnych. Szczególnie polecamy: Business English, Sales&Marketing, Law, Logistics, Management, Tourism, Accountancy, Finance, Hotels&Catering, Medical, Nursing, Physiotherapy, Beauty Salon.

Kurs z wybranego obszaru zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 10 chętnych kursantów. Przy mniejszej liczbie chętnych możemy uruchomić kurs za dodatkową opłatą, która jest każdorazowo ustalana indywidualnie.

Certyfikaty

Kursant, który na zakończenie kursu uzyska pozytywną notę otrzyma certyfikat potwierdzający jego ukończenie – Certificate of Attendance. Certyfikat ukończenia kursu jest wydawany bez dodatkowej opłaty.*

Po zdaniu egzaminu kursant otrzyma drugi certyfikat – Certificate of Examination, potwierdzający znajomość języka na poziomie zawodowym, wraz z wyszczególnioną listą zagadnień opanowanych przez zdającego. Koszt egzaminu to 350 PLN (cena kursu nie obejmuje opłaty za egzamin).

Jakość gwarantowana

Egzamin VEC jest ściśle monitorowany przez INTERVENG oraz zatwierdzany przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego – Certificate of Examination, jest dokumentem dokładnie odpowiadającym aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, międzynarodowego rynku pracy.

 

Program Business English kliknij

 

Czas trwania: 3 miesiące / 60 godzin szkoleniowych/ 2 razy w tygodniu  

 

                        Promocyjne ceny kursów. Zapisz się przed końcem miesiąca i oszczędzaj! 

 

1)       Studenci/Absolwenci GWSH  480 PLN/osobę/kurs zamiast 520 PLN

2)       Studenci/Absolwenci GWSH w promocji Hand in hand with a friend* – 440 PLN/osobę/kurs zamiast 520 PLN

3)       Uczniowie szkół średnich – 440 PLN/osobę/kurs 

4)       Osoby spoza uczelni – nie przyprowadzone przez studenta – 600 PLN/osobę/kurs zamiast 650 PLN

5)       Osoby spoza uczelni w promocji Hand in hand with a friend – 580 PLN/osobę/kurs zamiast 650 PLN

Dodatkowym atutem dla osób, które zdecydują się wziąć udział w kursie jest otrzymanie DWÓCH certyfikatów Certificate of Attendance oraz po zdaniu egzaminu VEC – Certificate of Examination.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN:

  •        w trakcie ustalania 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 17:00 - 18:30 czwartek, piątek

MIEJSCE REALIZACJI:   on-line na platformie MS Teams.

Planujemy uruchomienie intensywnych, dwumiesięcznych kursów WAKACYJNYCH – szczegóły już wkrótce!

 

Szczegółowe informacje i zapisy

mgr Przemysław Polok, koordynator VEC, Katedra Języków Obcych, tel. 32 35 70 592  (dyżury w każdy piątek) lub mailowo: przemyslaw.polok@gwsh.pl

 

Dla osób, które nie zapisały się na egzamin VEC opłata za Certificate of Attendance wynosi 350 PLN – cena kursu w tym przypadku nie obejmuje opłaty za Certificate of Attendance. Przebieg procesu certyfikacji dla Certificate of Attendance

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+