Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kurs płacowy dla zaawansowanych

Drukuj

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w działach płacowych, właścicieli mikro i małych firm, kierowników zarządzających zespołami, trenerów biznesu zajmujących się tematyką z zakresu płac oraz osób biorących udział w procesach kadrowo-płacowych w organizacjach. Kurs może być użyteczny dla absolwentów szkół wyższych, w tym słuchaczy studiów podyplomowych z kierunków Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, HR i pokrewnych, pragnących uzupełnić wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń.

CEL KURSU:

 • Dostarczenie wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń
 • Podanie licznych przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym umożliwiającym słuchaczom natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce
 • Zapoznanie uczestników z trudnymi przypadkami dotyczącymi rozliczania wynagrodzeń

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Możliwości prowadzenia, zgodnie z prawem, istotnych procesów personalnych zgodnie z dostarczoną wiedzą w zakresie tj. przygotowanie się do kontroli PIP, współpraca z sądami pracy, US czy ZUS.
 • Dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z rozliczania wynagrodzeń, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej

PROGRAM:

Rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych po zmianach w przepisach w 2016 r.
-
jak rozliczyć wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne z zawartej umowy zlecenia w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 1. Obowiązujące wskaźniki i stawki
 2. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy
 3. Zasady dokonywania wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę
 4. Ustalenie wynagrodzenia za część miesiąca na bazie najnowszych stanowisk MPiPS oraz GIP
 • Zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie miesiąca
 • Zmiany etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiany wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia)
 • Zmiany sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową)
 • Wynagrodzenia za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych
 1. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 3. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 4. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
 5. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy po zmianach w przepisach w 2016 roku:
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.P.)
 • Zwolnienie na poszukiwanie pracy
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

       10. Uwzględnianie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w podstawie za urlop       wypoczynkowy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego
       11. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
       12. Nieodpłatne świadczenia:

 • Pakiety medyczne
 • Wynajem mieszkań dla pracowników
 • Użytkowanie samochodów służbowych do celów prywatnych

       13. Ustalenie podstawy do chorobowego w związku ze zmianą przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy
       14. Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia i zasiłku macierzyńskiego pracownika łączącego urlop macierzyński z wykonywaniem pracy u danego pracodawcy
       15. Świadczenia za okresy niezdolności do pracy
       16. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
       17. Niedopłata składek ER w związku z błędnie złożonym oświadczeniem oraz zasady rozliczania zwrotu składek ER w związku z przekroczeniem rocznego limitu
       18. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
       19. Korekta błędnie oskładkowanego i opodatkowanego wynagrodzenia
       20. Rozliczanie należności tytułem podróży służbowych

PROWADZĄCY:

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 9 dni, 48 h szkoleniowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym, w poniedziałki, w godzinach 16.30 – 20.30

NAJBLIŻSZY TERMIN: 22, 29.02.2016, 7,14,21,29.03.2016, 4,11,18.04.2016r.

MIEJCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 880 zł brutto/osobę (stawka VAT - zw.) przy płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w 2 ratach - pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (na podstawie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie), druga w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kursu.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

ZALICZENIE: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w postaci testu kwalifikacyjnego

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel.  32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+