Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej GWSH - Instruktor Fitness

Drukuj

Szkolenie kierowane jest dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć fitness.

CEL SZKOLENIA:

 • Opanowanie wiedzy z zakresu fitnessu pozwalające w sposób metodyczny na prowadzenie zajęć fitness
 • Nabycie umiejętności pracy z grupą
 • Rozwijanie kreatywności z zakresu prowadzenia zajęć fitness
 • Przygotowanie do bezpiecznego i twórczego prowadzenia zajęć fitness

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Nabycie umiejętności umożliwiających efektywniejszą pracę z grupą
 • Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć fitness (podłoga, step, wzmacnianie, Body&Mind)


WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE:
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, koordynację ruchową). Na szkolenie przyjmowane są osoby, które przeszły fazę kształcenia przygotowawczego poprzez uczestniczenie w stałych grupach zajęć fitness min. pół roku (nie wymagamy potwierdzenia z klubu) lub posiadające dyplomy lub legitymacje innych edukatorów kultury fizycznej.

PROGRAM:

1. Historia Fitness, teoretyczne podstawy fitness

 • Historia aerobiku
 • Wyjaśnienie pojęć fitness, aerobik i body&mind
 • Współcześnie obowiązujące formy fitness ich charakterystyka o podział
 • Charakterystyka zawodu instruktora
 • Muzyka i jej znaczenie w lekcji fitness (bity, master bity, frazy, blok)
 • Muzyczne Prawa Autorskie
 • Budowa lekcji fitness
 • Werbalna i niewerbalna komunikacja z grupą podczas lekcji fitness
 • Metodyka nauczania w lekcji fitness

2. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy fitness

 • Zagadnienia z anatomii na potrzeby zajęć fitness (mięśnie, rodzaje pracy mięśniowej, funkcje mięśni, przyczepy mięśni, serce i układ krążenia)
 • Rodzaje treningu
 • Technika podstawowych ćwiczeń wzmacniających na określone grupy mięśniowe (wykorzystanie obciążenia własnego ciała oraz sprzętu)
 • Korygowanie oraz eliminowanie najczęściej powtarzających się błędów w trakcie zajęć fitness

3. Charakterystyka prowadzenia zajęć Body&Mind

 • Pilates i Joga
 • Stretching – podstawowe ćwiczenia na poszczególne grupy mięśniowe
 • Fit Ball, Zdrowy kręgosłup

4. Pierwsza pomoc

5. Konsultacje – przygotowanie lekcji egzaminacyjnej, egzamin teoretyczny i praktyczny


PROWADZĄCA:

Katarzyna Stanuch – Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności  fitness, Trener Personalny , Instruktor Pilates oraz Instruktora Rekreacji Ruchowej w oparciu o system ćwiczeń hatha-joga. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych zarówno przez polskich jak i zagranicznych szkoleniowców, gdzie regularnie poszerza oraz doskonali swoją wiedzę i umiejętności. Od 10 lat aktywna zawodowo. Praca trenera to jej pasja.

 

CZAS TRWANIA: 9 dni, 72 h szkoleniowe + EGZAMIN

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, w soboty i niedziele, co ok. 2 tygodnie, w godzinach 9.00 – 15.00

NAJBLIŻSZY TERMIN: Do uzgodnienia

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 600 zł brutto/osobę (stawka VAT - zw.) przy płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w 2 ratach - pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (na podstawie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie), druga w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kursu.

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

ZALICZENIE: Kurs kończy się egzaminem zawierającym elementy teoretyczne i praktyczne.

UWAGA: osoby zainteresowane prosimy o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie

INFORMACJE I ZAPISY: 

tel. +48 32 357 06 06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+