PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowa Prewencja i Korekcja Wad Postawy u Niemowląt i Małych Dzieci

Drukuj

NEUROROZWOJOWA PREWENCJA I KOREKCJA WAD POSTAWY U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Cele szkolenia:

1. Przedstawienie wiedzy o rozwoju kontroli posturalnej w okresie niemowlęcym w aspekcie napięcia posturalnego.
2. Przedstawienie wiedzy o rozwoju postawy i umiejętności motorycznych ciała małych dzieci (przedział 2-6 lat).
3. Zaprezentowanie wariantów prawidłowego rozwoju postawy i lokomocji u małych dzieci – różnicowanie fizjologicznych i zaburzonych cech rozwoju posturalno-motorycznego w oparciu o analizę napięcia posturalnego.
4. Rozwój postawy i umiejętności motorycznych dzieci większych (szkolnych) – w oparciu o analizę napięcia posturalnego

Celem szkolenia jest analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego, mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych. Dzieci te stanowią bardzo trudną diagnostycznie grupę, ponieważ w obrazie klinicznym prezentują odchylenia od normy w zakresie napięcia posturalnego i/lub przetwarzania sensorycznego, a w obrazie laboratoryjnym nie wykazują objawów dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Szczegółowym celem kursu jest określenie kryteriów włączenia do usprawniania tej grupy dzieci we wczesnym okresie rozwojowym. Badania wskazują, że zaburzenia rozwojowe nie zawsze ustępują samoistnie i obserwowane są również w późniejszych okresach życia jednostki. Diagnozowane u niemowląt zaburzenia regulacji napięcia mogą w przyszłości  skutkować rozwinięciem się zespołu rozwojowych zaburzeń koordynacji (developmental coordination disorder DCD), zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (sensory proccesing disorder SDP), wadami chodu, dyspraksją, czy wadami postawy

Efekty szkolenia:

Wiedza

1. Uczestnik posiada wiedzę o rozwoju kontroli posturalnej i umiejętnościach motorycznych w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym

Umiejętności

  1. Uczestnik potrafirozpoznać wadliwą postawę ciała u dzieci z uwzględnieniem jej zmienności w okresie rozwojowym
  2. Uczestnik umie rozróżnić fizjologiczne i niefizjologiczne warianty rozwoju postawy i lokomocji u niemowląt i dzieci
  3. Uczestnik potrafi zaplanować ćwiczenia korekcyjne postawy ciała w oparciu o koncepcję neurorozwojową

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik potrafi wyjaśnić rodzicom różnicę między fizjologicznymi i niefizjologicznymi wariantami rozwoju postawy i lokomocji,
2. Uczestnik jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie neurorozwojowego podejścia do korekcji postawy ciała,
3. Uczestnik potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośba o radę do osób z większym doświadczeniem.

Do udziału w kursie zapraszamy: 

 Fizjoterapeutów
 Lekarzy
 Studentów (od 5 semestru kierunku fizjoterapia)

oraz pedagogów pracujących we wczesnym wspomaganiu rozwoju (w przedszkolach, żłobkach). 

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

 

dr n.k.f. Anna Gogola -dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

doc. dr hab. Małgorzata Matyja - specjalista rehabilitacji II stopnia, fizjoterapeuta i psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Integracji Sensomotorycznej (SI), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt", a w 2012 „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Instruktorka posiada wieloletni staż pracy z dziećmi i prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

-        Charakterystyka prawidłowych wzorców reakcji nastawczych i równowagi w okresie niemowlęcym.

-        Kryteria kwalifikacji niemowląt do terapii neurorozwojowej na podstawie oceny wzorców reakcji nastawczych i równowagi.

-        Neurofizjologiczne podstawy terapii neurorozwojowej aplikowanej w grupie dzieci z różnymi formami zaburzeń reakcji nastawczych i równowagi w okresie niemowlęcym.

-        Aspekty prawidłowego rozwoju motorycznego w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.

-        Kryteria kwalifikacji małych dzieci z różnymi wariantami chodu fizjologicznego do terapii neurorozwojowej.

-        Kryteria kwalifikacji dzieci w wieku szkolnym z różnymi wadami postawy ciała do postępowania korekcyjnego.

-        Demonstracje pracy z dzieckiem.


 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

TERMIN:       17-18.12.2022 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:     9.00 - 16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, BUD  B GWSH  ul. Harcerzy Września 1939 nr 5  lub  Bud C GWSH, ul Kostki Napierksiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 890 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/ 357 06 06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+