PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

Drukuj

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów (studenci dyplom ukończenia kursu otrzymają po okazaniu dyplomu fizjoterapeuty), techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, mgr fizjoterapii, lekarzy, masażystów.

CEL SZKOLENIA:

 • omówienie budowy układu limfatycznego,
 • przekazanie informacji dotyczących ogólnej pracy z obrzękami – ich rodzaje, diagnostyka,
 • przekazanie informacji dotyczących wskazań i przeciwwskazań do terapii,
 • omówienie rodzaju technik i chwytów stosowanych w manualnym drenażu limfatycznym,
 • omówienie zasad bandażowania,
 • omówienie doboru gotowych wyrobów kompresyjnych oraz pielęgnacji skóry,
 • przekazanie informacji dotyczących autoterapii pacjentów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu strategii postępowania w terapii przeciwobrzękowej,
 • umie samodzielnie zaplanować terapię i potrafi prawidłowo ją wykonać,
 • potrafi zastosować terapię w najczęściej spotykanej jednostce chorobowej - obrzęk po zabiegu mastektomii,
 • potrafi przekazać wskazówki pacjentowi dotyczące prawidłowego postępowania z obrzękiem,
 • poszerzył paletę technik i metod fizjoterapeutycznych, przez co zwiększył swoje szanse na rynku pracy. 

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania układu naczyniowego i limfatycznego,
 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie diagnostyki obrzęku, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów /KD, KG/ dotkniętych bezpośrednio objawami,
 • uczestnik, ucząc się nowych technik i ćwiczeń zdobył praktyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami układu naczyniowego i limfatycznego,
 • uczestnik, ucząc się nowych technik i ćwiczeń zdobył praktyczną wiedzę w zakresie profilaktyki schorzeń układu naczyniowego i limfatycznego.

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie diagnostyki na określenie problemu pacjenta,
 • uczestnik potrafi dobrać i zastosować poznane techniki terapeutyczne w sposób umożliwiający rozwiązanie problemu pacjenta,
 • uczestnik potrafi zastosować terapię w najczęściej spotykanej jednostce chorobowej, czyli obrzęku po zabiegu mastektomii,
 • uczestnik potrafi rozpoznać ograniczenia terapii, wynikające zarówno z poznanych technik pracy z pacjentem jak i możliwości samego pacjenta,
 • uczestnik potrafi zaplanować kolejne sesje terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i ogólnie przyjętych standardów,
 • uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii,
 • uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, doskonalenia kwalifikacji w ramach innych szkoleń w tym zakresie.

PROGRAM:

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

Moduł I:

 1. Kompleksowa Terapia Udrażniająca - wiadomości ogólne 
 2. Wskazania i przeciwwskazania do KTU 
 3. Diagnostyka obrzęku, badanie podmiotowe i przedmiotowe
 4. Chwyty - zasady stosowania
 5. Postępowanie w obrębie szyjnych węzłów chłonnych
 6. Postępowanie w obrębie klatki piersiowej
 7. Postępowanie w obrębie grzbietu
 8. Postępowanie w obrębie jamy brzusznej
 9. Postępowanie w obrębie kończyny górnej
 10. Postępowanie w obrębie kończyny dolnej
 11. Drenaż w wybranych jednostkach chorobowych: urazy, niewydolność żylna, obrzęk lipidowy, wtórny obrzęk limfatyczny

Moduł II:

 1. Studium przypadków: urazy, niewydolność żylna obrzęk lipidowy, wtórny obrzęk limfatyczny
 2. Bandażowanie kończyny górnej
 3. Bandażowanie kończyny dolnej
 4. Gotowe wyroby kompresyjne
 5. Ćwiczenia przeciwobrzękowe
 6. Pielęgnacja skóry

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

mgr Katarzyna Twaróg

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  magister fizjoterapii, stale szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje. Specjalizuje się w terapii przeciwobrzękowej i masażu. Członek Polskiego Towarzystwa Limfologii w tym zakresie ukończyła m.in kursy z Kompleksowej terapii przeciwobrzękowej (180h), Drenażu limfatycznego i KTP (60h) oraz współpracowała z wrocławskim Stowarzyszeniem Amazonek.

Podczas przeprowadzanych szkoleń od ponad 6 lat stara się zarażać do holistycznej pracy z ciałem jak największe grono uczestników, praca jest jej pasją i uwielbia dzielić się swoją wiedzą podczas kursów.

Współpracowała również z firmami kosmetycznymi, gdzie pogłębiała swoje doświadczenie trenerskie na terenie całej Polski, przeprowadziła ponad 100 szkoleń z zakresu masaży ciała, twarzy i kosmetyki.

mgr Dawid Marciniak − od 11 lat jest fizjoterapeutą, a przy okazji głównym szkoleniowcem i założycielem Specjalistycznej Szkoły Masażu i Terapii Leczniczych. Posiada wykształcenie pedagogiczne, które wykorzystuje w swojej pracy już od 8 lat. Do tej pory pracował jako fizjoterapeuta i masażysta w największych firmach kosmetyczno-medycznych w Polsce tj. Instytut Dr Ireny Eris oraz CLARENA.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 44h szkoleniowych (12h teoretycznych, 32h praktycznych)/ 33 h zegarowe

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 12 osób

TERMIN: 07-10.09.2023 - szkolenie odwołane

GODZINY REALIZACJI: 

czwartek: 09:00 - 18:00

piątek: 09:00 - 18:00 

sobota: 09:00 - 18:00

niedziela: 09:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

CENA: 1690 zł brutto/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, ręcznik oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+