Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Odważniki kulowe KETTLEBELL – historyczna odpowiedź na współczesny trening funkcjonalny

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykorzystać poznaną wiedzę w swojej pracy (trenerzy, instruktorzy etc.), ale także dla kobiet i mężczyzn, którzy wykorzystają ją podczas własnego treningu.

CEL SZKOLENIA:

 • zdobycie obszernej wiedzy dotyczącej odważników kulowych
 • opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowego wykonywania ćwiczeń z kettlebell
 • nabycie wiedzy niezbędnej do wykorzystywania odważników w treningu w sposób świadomy i celowy
 • zapoznanie z podstawowymi sposobami planowania poszczególnej jednostki, jak i całego cyklu treningowego
 • przygotowanie do bezpiecznego wykonywania treningu

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Szkolenie poświęcone odważnikom kulowym i ich wykorzystaniu we współczesnych trendach treningowych
obszernie omawia zarówno podstawowe zagadnienia związane z ćwiczeniami z kettlebell, jak również zawiera tematykę zaawansowanych ćwiczeń korygujących, dzięki czemu osoby, które dopiero chcą poznać tematykę odważników jak i te, które już ćwiczą z ich wykorzystaniem, otrzymają wiedzę możliwą do wykorzystania już kolejnego dnia po szkoleniu.

PROGRAM:

 1. Trening funkcjonalny
  - koncepcja i założenia
  - Functional Movement System i Y-Balance Test
  - możliwość korzystnego wpływu treningu kettlebell na sprawność funkcjonalną podopiecznego omówiona na podstawie wyników FMS i YBT
 1. Odważniki kulowe – KETTLEBELL
  - historia i pojęcie
  - zastosowanie odważników we współczesnym treningu fitness
 1. Nauka prawidłowego wykonywania podstawowych ćwiczeń wraz Z ĆWICZENIAMI KORYGUJĄCYMI
  - turkish get-up
  - deadlift + swing (one hand, two hand, hand to hand)
  - clean (normal, bottom-up)
  - press (normal, bottom-up)
  - goblet squat
  - snatch
 1. Podstawy planowania jednostki i cyklu treningowego
  - pojęcie intensywności, objętości, gęstości treningowej
  - dobór parametrów w zależności od celu
  - możliwość wykorzystania wiedzy z zakresu pracy z kettlebell na inne przyrządy treningowe
  - możliwości łączenia odważników i innych przyrządów przy planowaniu jednostki treningowej
 1. Zwiększanie satysfakcji i optymalizacja wyników (zajęcia z coachem)

PROWADZĄCY:

Mateusz Kotlorz - absolwent AWF Katowice, fizjoterapeuta i trener personalny. Przygodę ze sportem rozpoczął jako dziecko i kontynuował ją przez wiele lat startując na zawodach na poziomie krajowym i międzynarodowym. Już w trakcie studiów rozpoczął pracę jako trener prowadząc treningi oparte na ćwiczeniach z odważnikami kettlebells, które do dziś pomogły wielu ludziom poprawić sprawność i cieszyć się aktywnością fizyczną. Aktualnie rozwija się w dziedzinie fizjoterapii uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Interesuje się medycyna holistyczną i wyznaje zasadę, że ciało jest jednością i zawsze trzeba całościowo patrzeć na drugiego człowieka.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 10h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte (grupa min. 10 osób) - termin do ustalenia z zainteresowanymi

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 390,00 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga: osoby zainteresowane prosimy o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie

Informacje i zapisy:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230,  e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+