Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Jak skutecznie motywować pracowników

Drukuj

Szkolenie jak skutecznie motywować pracowników

DLA KOGO?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • prezesów i członków zarządów

A także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • kierowania zespołem pracowników,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • wyznaczania celów i delegowania zadań.

Cel szkolenia:

 Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania zespołem pracowników i sposobów na wzmocnienie motywacji i zaangażowania pracowników.

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Posiada wiedzę na temat kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania
 • Posiada wiedzę na temat wzorców komunikacyjnych i wynikających z nich stylów kierowania ludźmi
 • Potrafi łączyć poszczególne osoby ze sobą w oparciu o model DISC
 • Potrafi podnieść efektywność zespołu dzięki użyciu dedykowanych narzędzi motywacyjnych

Umiejętności

 • Budowania własnej siły i skuteczności w relacjach z zespołem
 • Potrafi dostosować styl komunikacji do osobowości pracownika
 • Potrafi wzmacniać zaangażowanie pracowników
 • Potrafi odpowiednio dobrać motywatory dla poszczególnych pracowników

Kompetencje społeczne

 • Jest świadom własnego profilu kompetencji menedżerskich
 • Jest świadom swojego naturalnego i adoptowanego stylu zachowania
 • Potrafi okazać empatię
 • Charakteryzuje go postawa asertywna
 • Samodzielnie potrafi motywować członków zespołu

Skrócony program szkolenia

 1. Kultura organizacji i jej znaczenie
 2. Identyfikacja potrzeb pracowników w oparciu o model DISC
 3. Komunikacja z pracownikiem
 4. Modele motywacji
 5. Ewolucyjny model przywództwa - koncepcja Hershey’a / Blancharda

                                  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM, KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Czas trwania 8 godzin

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na kierunku zarządzanie i marketing, trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, coach, coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling®, konsultantMaxieDISC, wykładowca studiów podyplomowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, współwłaściciel centrum edukacji Strefa Dobry Start w Katowicach. Ponad 1500 godzin doświadczenia na sali szkoleniowej i podczas sesji coachingowych. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w małych grupach jak i w dużych aulach i salach konferencyjnych.

 

Na co dzień współpracuje i wspiera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2015 roku jest trenerem i coachem dla doradców projektu Google Internetowe Rewolucje. Swoje usługi świadczy również dla organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menedżerskich i sprzedażowych. Realizuje swoje projekty i szkolenia między innymi dla: Media Cap SA, Mazowieckiej Grupy Szkoleniowo Doradczej, Polbi Sp. z o.o., Zebco Europe GmbH Sp. z o.o., Gora Sp z o.o..

W ramach współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową prowadzi szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym między innymi dla branż automotive, energetycznej (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie) i administracji samorządowej.

Prywatnie mieszkaniec Katowic, przewodnik beskidzki i miłośnik fotografii.

 


CZAS TRWANIA: 1 dni, 8 h szkoleniowych/ 7 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte/ chętnych prosimy o kontakt

 

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul. Harcerzy Września 5

Koszt uczestnictwa: 590zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia,

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+