PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Jak skutecznie motywować pracowników

Drukuj

Jak skutecznie motywować pracowników?

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • prezesów i członków zarządów

A także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • kierowania zespołem pracowników,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • wyznaczania celów i delegowania zadań.

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania zespołem pracowników i sposobów na wzmocnienie motywacji i zaangażowania pracowników.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Posiada wiedzę na temat kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania
 • Posiada wiedzę na temat wzorców komunikacyjnych i wynikających z nich stylów kierowania ludźmi
 • Potrafi łączyć poszczególne osoby ze sobą w oparciu o model DISC
 • Potrafi podnieść efektywność zespołu dzięki użyciu dedykowanych narzędzi motywacyjnych

Umiejętności:

 • Budowania własnej siły i skuteczności w relacjach z zespołem
 • Potrafi dostosować styl komunikacji do osobowości pracownika
 • Potrafi wzmacniać zaangażowanie pracowników
 • Potrafi odpowiednio dobrać motywatory dla poszczególnych pracowników

Kompetencje społeczne:

 • Jest świadom własnego profilu kompetencji menedżerskich
 • Jest świadom swojego naturalnego i adoptowanego stylu zachowania
 • Potrafi okazać empatię
 • Charakteryzuje go postawa asertywna
 • Samodzielnie potrafi motywować członków zespołu

PROGRAM: 

 1. Kultura organizacji i jej znaczenie
 2. Identyfikacja potrzeb pracowników w oparciu o model DISC
 3. Komunikacja z pracownikiem
 4. Modele motywacji
 5. Ewolucyjny model przywództwa - koncepcja Hershey’a / Blancharda                                  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM, KLIKNIJ TUTAJ

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

mgr Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na kierunku zarządzanie i marketing, trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, coach, coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling®, konsultantMaxieDISC, wykładowca studiów podyplomowych Akademii Górnośląskiej, współwłaściciel centrum edukacji Strefa Dobry Start w Katowicach. Ponad 1500 godzin doświadczenia na sali szkoleniowej i podczas sesji coachingowych. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w małych grupach jak i w dużych aulach i salach konferencyjnych. Na co dzień współpracuje i wspiera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2015 roku jest trenerem i coachem dla doradców projektu Google Internetowe Rewolucje. Swoje usługi świadczy również dla organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menedżerskich i sprzedażowych. Realizuje swoje projekty i szkolenia między innymi dla: Media Cap SA, Mazowieckiej Grupy Szkoleniowo Doradczej, Polbi Sp. z o.o., Zebco Europe GmbH Sp. z o.o., Gora Sp z o.o. W ramach współpracy z Akademią Górnośląską prowadzi szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym między innymi dla branż automotive, energetycznej (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie) i administracji samorządowej. Prywatnie mieszkaniec Katowic, przewodnik beskidzki i miłośnik fotografii.


CZAS TRWANIA: 1 dni, 8 h szkoleniowych/ 7 h zegarowych

TERMIN: 27.02.2024 r. - szkolenie odwołane

                  Organizujemy również szkolenia wewnętrzene /zamknięte  - chętnych prosimy o kontakt

GODZINY REALIZACJI: 08:30 - 15:30  

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Górnośląskiej ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice


CENA: 990 zł brutto/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+