PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Igłoterapia sucha

Drukuj

Igłoterapia sucha - szkolenie warsztatowe

Kurs igłoterapii suchej to doskonała okazja dla fizjoterapeutów i specjalistów medycyny naturalnej do rozszerzenia swojej oferty terapeutycznej o skuteczną metodę leczenia bólu i dysfunkcji mięśniowo-powięziowych. Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności praktyczne i teoretyczne pozwalające na bezpieczne stosowanie igłoterapii suchej, co przekłada się na szybszą i bardziej efektywną pomoc pacjentom. Metoda ta, ceniona za swoją skuteczność w eliminowaniu przewlekłego bólu, stanowi wartościowe uzupełnienie tradycyjnych technik terapeutycznych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, masażystów oraz osób zainteresowanych poznaniem metody Igłoterapii suchej

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników techniki igłoterapii suchej. Uczestnik pozna wskazania i przeciwskazania do zastosowania tej metody. Nabędzie umiejętności igłowania różnych struktur miękko-tkankowych. Zapozna się z procedurami postępowania oraz pozna algorytmy postępowania w najczęstszych przypadkach klinicznych. Pozna procedury bezpieczeństwa i nauczy się wykorzystywania ich w praktyce. Nauczy się planowania zabiegu terapii sucho-igłowej w urazach i odnowie biologicznej. Uczestnik nauczy się działać według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych. Uczestnik jako samodzielny pracownik będzie potrafił zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta. Uczestnik poprzez własny rozwój i szkolenia może stać się wysoko ocenianym specjalistą.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobył wiedzę teoretyczną na temat higieny pracy, jak również wskazań i przeciwwskazań do igłoterapii suchej.
 • Uczestnik nabył wiedzę teoretyczną dotyczącą możliwych objawów i odczuć pacjenta występujących w trakcie terapii,
 • Uczestnik zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w terapii igłoterapii suchej
 • Uczestnik posiadł wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania algorytmów postępowania w różnych przypadkach klinicznych,
 • Uczestnik poznał techniki igłowania i zastosowanie igieł w różnych strukturach miękko-tkankowych.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zaburzeniach narządu ruchu w jednostkach ortopedyczno-neurologicznych,
 • Uczestnik potrafi wykorzystać techniki igłowania w odnowie biologicznej,
 • Uczestnik nabył umiejętności pracy ze sportowcami z wykorzystaniem terapii sucho-igłowej,
 • Uczestnik potrafi ocenić zagrożenia dla zdrowia pacjenta i w związku z tym potrafi dobrać odpowiednią technikę i procedurę terapii igoterapii suchej,
 • Uczestnik poznał metodę nie wymagającą dużego wysiłku fizycznego i dającą szybkie efekty terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik szkolenia działa według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych,
 • Uczestnik, będąc pracownikiem samodzielnym potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta,
 • Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą.

PROGRAM:

I Dzień

 1. Igłoterapia – czym jest?
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Wskazania i przeciwskazania do igłoterapii
 4. Możliwe powikłania oraz postępowanie w sytuacjach nagłych
 5. Techniki aplikacji igły
 6. Dobór igły
 7. Odczucia pacjenta
 8. Mechanizm działania igłoterapii
 9. Punkty spustowe (MtrP) – techniki zabiegowe

II DZIEŃ

 1. Zabiegi igłoterapii suchej
 2. Punkty specjalne

III DZIEŃ

 1. Najczęstsze urazy i schemat postępowania: kolano skoczka, biegacza, ostroga piętowa, nerwiak Mortona, rwa kulszowa, urazy mięśniowe, urazy stawowe, szumy uszne, bóle głowy itd.
 2. Blizny
 3. Dyskusja i podsumowanie

 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

dr Patryk Wiśniewski D.O., PhD, RCST  - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Tytuł magistra politologii uzyskał w 2003 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Swoją przygodę z terapią zaczął w Australii, gdzie ukończył Australasian College of Natural Therapies (ACNT) ze specjalizacją w masażu głębokim tkanek miękkich. Po powrocie do Polski ukończył fizjoterapię w Wyższej Szkole Rehabilitacji oraz National University of Medical Sciences w Madrycie, gdzie uzyskał tytuł Doctor of Osteopathy i Doctor of Philosophy in Osteopathic Clinical Rehabilitation. Jest również absolwentem College Cranio-Sacral Therapy w Londynie. Pasjonat osteopatii i chiropraktyki, zwłaszcza terapii wisceralnej. Uczestnik wielu kursów w Polsce i za granicą. Doświadczenie zdobywał m.in. w pracy w Australii z pierwszoligową drużyną Rugby - "Swans", w klinice masażu leczniczego, prowadząc własny gabinet, pracując przy słynnym półmaratonie w Sydney, czy praktykując masaż tajski w czasie pobytu w Tajlandii. Prowadził m.in. projekt "Innowacyjne techniki masażu Spa & Wellness" w Łodzi , Warszawie, Katowicach czy w Białymstoku. W Polsce pracował między innymi w ośrodku rehabilitacyjnym w Polanicy Zdrój i praktykował w wielu ośrodkach rehabilitacyjnych w Warszawie ( m.in. Centrum Zdrowia Dziecka, ATTiS, Stocer czy CKR w Konstancinie) . Na co dzień prowadzi własny gabinet i organizuje szkolenia w obszarze rehabilitacji ( kursy masażu głębokiego tkanek miękkich, trigger points therapy, igłoterapia sucha, zastosowanie technik energii mięśniowej w rehabilitacji oraz osteopatia i chiropraktyka ). Obecnie kontynuuje swój rozwój będąc jednocześnie studentem w Knee Chest Academy w Stanach Zjednoczonych (Upper Cervical Care) u dr. Ray Drury i w austraickiej szkole terapii wisceralnej. Jest również w trakcie specjalizacji z medycyny funkcjonalnej w Stanach Zjednoczonych u dr. Rob'a Kessinger'a (Diplomate of American Board of Chiropractic Internists). 

 

mgr Joanna Kacperska - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji w Warszawie. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z pacjentami na przestrzeni kilkunastu lat, prowadząc prywatną praktykę, współpracując z przychodniami rehabilitacyjnymi (Ader, Kriosonik, Centrum  Medyczne Białołęka) oraz warszawskimi przedszkolami.  Współpracuje z uczelniami wyższymi, dzieląc się swoją wiedzą i praktyką. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, prowadząca szkolenia z zakresu Terapii ręki I i II stopnia. Uczestniczka wielu kursów z zakresu terapii dziecięcej i dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje techniki manualne, osteopatyczne, wisceralne, terapię tkanek miękkich. Na co dzień uśmiechnięta, optymistycznie nastawiona do życia, pełna empatii, zrozumienia i pasji, wielbicielka kawy i podróży. Ukończone szkolenia/ kursy z zakresu: Terapia manualna wg dr. Ackermana, Koncepcja FOI, Funkcjonalna osteopatia i integracja, Kurs terapia wisceralna, Metoda Bobath, Osteopatia w pediatrii i neonatologii, Klawiterapia, Koncepcja PNF, Koncepcja PNF i skolioza, Teaping rehabilitacyjny, Mckenzie, Masaż tkanek głębokich, Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii.


CZAS TRWANIA: 3 dni, 24 h szkoleniowe/ 22 h zegarowe

TERMIN - 08 - 10 listopada 2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: piątek: 11:00 - 18:00, sobota:  08:00 - 16:00, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI:  Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 1800 zł brutto/osobę/ CENA PROMOCYJNA 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+