Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Honoraria autorskie

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr i płac, instytucji kultury, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców.

CEL SZKOLENIA:

 • Wskazanie zasad ustalania honorariów autorskich
 • Przedstawienie możliwości zawierania umów z twórcami
 • Omówienie zasad opodatkowania honorariów autorskich ze szczególnym uwzględnieniem kosztów uzyskania

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie umowy zawierać z twórcami
 • Czy twórczy pracownik może otrzymać 100% wynagrodzenia wypłacanego w formie honorarium autorskiego
 • Jak rozliczać umowy z twórcami
 • Jakim źródłem przychodów jest umowa o dzieło z prawami autorskimi
 • Jakie są konsekwencje wprowadzenia limitu kosztów autorskich
 • Dlaczego umowy o dzieło są obecnie umowami podwyższonego ryzyka

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego zawierania umów z twórcami
 • Poprawnego rozliczania honorariów
 • Właściwego stosowania umów zlecenia i umów o dzieło

PROGRAM:

 1. Umowy z twórcami
 • Umowa o pracę
 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenia
 • Umowa sprzedaży
 • Udzielenie licencji
 1. Przychody podatkowe
 • Definicja przychodów z uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)
 • Honoraria autorskie
 • Jaką część wynagrodzenia pracownika może stanowić honorarium
 • Honoraria a źródła przychodów
 1. Koszty uzyskania
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów
 • Rodzaj umowy a koszty uzyskania
 • Limit kosztów autorskich
 • Obowiązki płatnika związane z limitem
 • Skutki przekroczenia limitu
 • Problemy praktyczne z umową o dzieło z prawami autorskimi
 1. Składki ZUS
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Rodzaj umowy a składki ZUS
 • Powszechne podważanie przez ZUS umów o dzieło
 • Jak sporządzać umowy, żeby ZUS-owi było trudniej je podważyć
 1. Wybrane problemy
 • Rozliczanie umów z nierezydentami
 • Podróże służbowe
 • BHP
 • NIP czy PESEL

PROWADZĄCY:

Paweł Ziółkowski - posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, GWSH w Katowicach. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: Do ustalenia, godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+