Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Funkcjonalna Terapia Manualna

Drukuj

Kurs prezentuje autorski projekt terapii, który w swoim założeniu podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań i inspiruje do zadawania nowych. To nie tylko konkretny, praktyczny warsztat pracy dla przyszłego terapeuty manualnego. To swoista filozofia postępowania mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji, a jednocześnie działanie ukierunkowane na utrwalenie osiągniętego efektu.

Zadaniem kursu jest nie tylko opanowanie technik manualnych, a wśród nich przede wszystkim manipulacji,  ale także próba globalnego spojrzenia na problemy chorego, z jakimi mamy do czynienia. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

CEL SZKOLENA:

przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie diagnostyki i terapii dotyczącej leczenia zachowawczego pacjenta dotkniętego schorzeniem ortopedycznym czy też neurologicznym. Prezentowana i nauczana na kursie koncepcja ma zastosowanie w leczeniu zarówno dzieci, młodzieży i w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym dorosłych. Kursanci uczą się indywidualnego podejścia do każdego przypadku chorej osoby. Taki sposób pracy z pacjentem uwzględnia całokształt postępowania wraz z  profilaktyką tych schorzeń z uwzględnieniem szeroko pojętej reedukacji pacjenta, jego stanu przeżywania dolegliwości  a tym samym umiejętności egzekwowania od pacjenta właściwej współpracy w celu uzyskania zamierzonego efektu, którym jest powrót do wykonywania funkcji życiowych, które pacjent utracił na skutek choroby

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania narządu ruchu w chorobach ortopedyczno-neurologicznych,
 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie diagnostyki narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów /mięśnie i stawy/ , dotkniętych bezpośrednio objawami neurologicznymi,
 • uczestnik ucząc się nowych technik pracy, zdobył praktyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami układu ruchu.  
 • uczestnik, ucząc się nowych technik pracy, zdobył praktyczną wiedzę w zakresie profilaktyki schorzeń ortopedyczno-neurologicznych.

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą, praktyczną wiedzę w zakresie diagnostyki na określenie problemu pacjenta,
 • uczestnik potrafi dobrać i zastosować poznane chwyty terapeutyczne w sposób umożliwiający rozwiązanie problemu pacjenta,
 • uczestnik potrafi rozpoznać zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta
 • uczestnik potrafi docenić znaczenie komunikacji z pacjentem,
 • uczestnik potrafi zastosować terapię w najczęściej spotykanej jednostce chorobowej, czyli dyskopatii.
 • uczestnik potrafi rozpoznać ograniczenia terapii, wynikające zarówno z poznanych technik pracy z pacjentem  jak i możliwości motoryczne samego pacjenta,
 • uczestnik potrafi zaplanować kolejne sesje terapeutyczne,

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i ogólnie przyjętych standardów,
 • uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii
 • uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii manualnej, innych szkoleń w tym zakresie,

RAMOWY PROGRAM

MODUŁ I

Dzień I

 • Ruchomość prawidłowa, ograniczona, hipermobilność
 • Ustawienia w stawach
 • Wybrane techniki leczenia (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR)
 • Mechanika stawu
 • Czynne i bierne ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy
 • Badanie gry stawowej
 • Badanie czucia końcowego ruchu
 • Mobilizacje
 • Manipulacje
 • Ocena ruchomości tułowia
 • Badanie palpacyjne
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Odcinek szyjny:
Pacjent w poz. siedzącej:

 • Manipulacja c2
 • Manipulacja c3-c6
 • Manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia

Dzień II

Repetytorium
Pacjent w pozycji siedzącej i leżącej

 • Manipulacja c1

Pacjent w pozycji na plecach

 • Manipulacja c2
 • Manipulacja c3-c6
 • Manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia

Testy odcinka szyjnego

 • Naczyniowe
 • Ruchomości segmentarnej

Mobilizacje odcinka szyjnego:
a/ w zawrotach głowy
b/ w zaburzeniach równowagi
c/ w bólach głowy
d/ w ograniczeniu zgięcia, rotacji i wyprostu

Dzień III

Odcinek piersiowy
Repetytorium
Testy odcinka piersiowego
Badanie odcinka piersiowego:
a/ Tonusu mięśniowego
b/ Wyrostków kolczystych
c/ Ruchomości kręgosłupa piersiowego

Pacjent w pozycji na plecach

 • Manipulacje od Th4-Th9 do trakcji
 • Manipulacje od Th1-Th4 do trakcji
 • Manipulacje Th1-Th4 do rotacji
 • Manipulacje przejścia szyjno-piersiowego do rotacji

MODUŁ II

Dzień I

Odcinek piersiowy cd. i kończyna górna
Repetytorium
Pacjent w pozycji na plecach

Pacjent w pozycji siedzącej:

 • Manipulacje Th1- Th4 do trakcji
 • Manipulacje śr. odcinka Th do trakcji
 • Manipulacja przejścia Th-L do rotacji
 • Manipulacje przejścia Th-L
 • Stawów poprzeczno-żebrowych
 • Mobilizacje żeber

Pacjent w pozycji stojącej:

 • Manipulacja przejścia Th-L do trakcji

Pacjent w pozycji siedzącej

 • Manipulacja śr. części Th do zgięcia /przez kolano/
 • Mobilizacje odcinka Th
 • Mobilizacje stawów kończyny górnej

Dzień II

Odcinek lędźwiowy- krzyżowy kręgosłupa
Repetytorium
Badanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego
Testy:
a/ Palpacyjne
b/ Ruchomości kręgosłupa
c/ Stawów biodrowo-krzyżowych

Pacjent w pozycji na boku:
Manipulacje celowane:

 • Manipulacja L1
 • Manipulacja L2
 • Manipulacja L3
 • Manipulacja L4
 • Manipulacja L5

Dzień III

Stawy krzyżowo-biodrowe i kończyna dolna
Repetytorium
Manipulacje globalne kręgosłupa lędźwiowego:

 • Do rotacji
 • Do trakcji /z terapii japońskiej/

Stawy krzyżowo-biodrowe
Testy
Manipulacje do rotacji
Pacjent w pozycji na boku:

 • Mobilizacje

Pacjent w pozycji na brzuchu:

 • Mobilizacje

Kończyna dolna
Badanie i testy ruchomości
Pacjent w pozycji leżącej:

 • Mobilizacje stawu biodrowego
 • Mobilizacje kolana

Pacjent w pozycji na plecach:

 • Mobilizacje stawu skokowego
 • Mobilizacje kości śródstopia

PROWADZĄCY:

mgr Mirosław Kapica: magister fizjoterapii, terapeuta manualny. Jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji, Rene Claassena z Holandii, Friedhelma Beckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych. Prowadzi praktykę prywatną od 1991r., obecnie w Maciejowie k/Zduńskiej Woli. Założyciel Centrum Fizjoterapii OLDMED. Uczestnik wielu kursów i konferencji. Zaangażowany w badania naukowe dzieci i dorosłych związane z pomiarem rozłożenia ciężaru ciała na podłożu i wpływem terapii manualnej na współczynnik symetrii. Autor nowej platformy tensosensorycznej. Realizator wielu projektów szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z terapii manualnej, m.in. w Katowicach, Kielcach, czy Zielonej Górze.

CZAS TRWANIA: 3 dni, 24 h szkoleniowych/ 21 h zegarowe  - I MODUŁ

NAJBLIŻSZYTERMIN:      I MODUŁ: 07-09.12.2018 r,   Koszt jednego Modułu 1800 zł   

                                           II MODUŁ:  14-16.12.2018, Koszt jednego Modułu 1800 zł- ODWOŁANY 

 

INFORMACJA: od początku 2019 r. kurs odbywać się będzie bez podziału na MODUŁY

 

CZAS TRWANIA: 6 dni, 48 h szkoleniowych/ 42 h zegarowe (2 część po 3 dni)

KOLEJNY TERMIN:   01-03.02.2019 r I część,  01-03-03.2019 r II część

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:      9.00-17.00 (PT),   8.00-16.00 (SB),    8.00-13.00 (ND)

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA:  3 600,00 zł za osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+