Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Fizjoterapia w praktyce w dysfunkcjach narządu ruchu. Od diagnozy do alternatywnej terapii

Drukuj

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie jego Uczestnikom wiedzy praktycznej o technikach diagnostycznych i alternatywnych metodach terapii w patologii schorzeń narządu ruchu, z którymi fizjoterapeuta  w swojej praktyce ma najczęściej do czynienia, różnicowanie objawów klinicznych oraz nauka optymalnego doboru programu fizjoterapeutycznego.

Kurs składa się z dwóch modułów, z których każdy trwa 3 dni.

Całość szkolenia opracowana została na międzynarodowych standardach autorstwa różnych specjalistów, które to mają najczęstsze zastosowanie w praktyce zawodowej fizjoterapeutów.

ODBIORCY KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów), lekarzy.

Cel szkolenia:

przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o alternatywnych technikach diagnostycznych i terapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu, z którymi fizjoterapeuta w swojej praktyce ma najczęściej do czynienia, różnicowanie objawów klinicznych oraz naukę optymalnego i bezpiecznego dla pacjenta doboru terapii w oparciu o metody i techniki o naukowo i klinicznie sprawdzonej wartości

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii ortopedycznych schorzeń narządu ruchu w odwracalnych i nieodwracalnych zmiennościach patologicznych
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę dotyczącą dysfunkcji narządu ruchu, które obejmują zmienności strukturalne, funkcjonalne, stany pourazowe i zespoły bólowe kręgosłupa
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę o alternatywnych technikach diagnostycznych i terapeutycznych w zmiennościach patologicznych w obrębie kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa piersiowego, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, kończyn górnych, miednicy i biodra, stawu kolanowego oraz górnego i dolnego stawu skokowego i stopy
 • Uczestnik zdobył wiedzę dotyczącą programowania i realizacji założeń w ramach przyczynowo-skutkowego postępowania

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie anatomii palpacyjnej struktur miękkich i kostno-stawowych w zaburzeniach czucia i dolegliwościach bólowych w zaburzeniach funkcjonalnych stawów obwodowych i kręgosłupa
 • Uczestnik potrafi zastosować różne testy kliniczne w dysfunkcjach narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego
 • Uczestnik umie wykorzystać odpowiednie alternatywne i naukowo opracowane techniki i metody w patologii schorzeń narządu ruchu i uzasadnić korzyści płynące z ich zastosowania
 • Uczestnik potrafi opracować indywidualny program terapeutyczny przyczynowo-skutkowy korzystny dla danego pacjenta
 • Uczestnik potrafi integrować techniki kinezyterapeutyczne np. z fizykoterapią, masażem leczniczym i innymi zabiegami fizykalnymi

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii
 • Uczestnik jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym
 • Uczestnik posiadł ogólną wiedzę w różnych formach działań w zakresie alternatywnych terapii i działaniach prewencyjnych (prewencja zasadnicza, wtórna, trzeciorzędowa)
 • Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę na ukierunkowane zmienności patologiczne narządu ruchu
 • Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacji

KADRA DYDAKTYCZNA:

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych  i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dr Bartosz Wnuk - specjalista fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, specjalista w zakresie medycyny fizykalnej i balneologii, posiada dyplom ukończenia kursu doskonalenia zawodowego OMT – Ortopaedic Manual Physical Therapy oraz podstawowy PNF, „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia”, neurorehabilitacja. Autor wielu publikacji, czynny uczestnik konferencji zagranicznych m. in. Francji, Kanadzie, Hiszpanii. Pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Oddziale Rehabilitacji.

mgr Ewa Detko - specjalista fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego  w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Oddziale Rehabilitacji, instruktor w szkole rodzenia, wykładowca na wydziałach lekarskim, fizjoterapii i pielęgniarstwie. Ukończyła liczne kursy doskonalenia zawodowego m.in.: strukturalna praca z ciałem w oparciu o taśmy anatomiczne (kurs zaawansowany), rozluźnianie mięśniowo-powięziowe obręcz miednicza i kończyna dolna, anatomia palpacyjna, medycyna ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a (tytuł Międzynarodowego Terapeuty OM Cyriax), PNF, terapia Cranio-Sacralna, manipulacje wisceralne, techniki aktywnego rozluźniania, neuromobilizacja w terapii manualnej.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

MODUŁ PIERWSZYodcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna

Układ stawowy kręgosłupa lędźwiowego

Układ mięśniowo – powięziowy kręgosłupa lędźwiowego  i jego zaburzenia.

szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo-powięziowych. powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka

Badanie palpacyjne –odcinek  lędźwiowy

Wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej   wybrane zagadnienia

-        degeneracja połączeń międzykręgowych (dysk i stawy) – mikrourazy i urazy

-        hipermobilność

-        zespoły uciskowe korzeni nerwowych

-        stenoza kanału kręgowego oraz otworu międzykręgowego

-        złamania kręgów

-        kręgoszczelina i kręgozmyk prawdziwy oraz rzekomy

-        zapalenia, nowotwory, anomalie

-        schorzenia metaboliczne i naczyniowe

Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

-        badanie napięcia oraz ruchomości struktur nerwowych

-        badanie czucia dotyku i bólu w dermatomach

-        badanie mięśni wskaźnikowych

-        badanie odruchów kończyny dolnej

-        badanie ruchów anatomicznych w jednym segmencie kręgosłupa: ruchy zginania, prostowania i rotacji

-        badanie ruchomości pomiędzy poszczególnymi segmentami kręgosłupa

-        interpretacja testów manualnych

Leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

-        techniki tkanek miękkich

-        techniki stawowe

-        techniki stabilizacji czynnej odcinka lędźwiowego

Anatomia oraz biomechanika połączeń miednicy.

Badanie palpacyjne – miednica

-        pozorne i rzeczywiste skrócenie kończyny dolnej

-        skręcenie miednicy

Wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki lekarskiej obręczy miednicznej 

-        dysfunkcje stawów krzyżowo-biodrowych – przyczyny i sposoby leczenia

-        uszkodzenie kości biodrowej

-        uszkodzenie kości krzyżowej

-        zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego

-        artroza stawów krzyżowo – biodrowych

-        niestabilność stawów krzyżowo-biodrowych

Badanie miednicy:

-        testy czynne

-        testy ruchomości

-        testy na stabilność

Leczenie miednicy:

-        techniki mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych

-        techniki stabilizacji stawów krzyżowo-biodrowych

-        techniki tkanek miękkich  mm. pośladkowe, m. naprężacz powięzi szerokiej,  mm. przywodziciele, więzadło biodrowo-lędźwiowe

Dolny kwadrant ciała:

o   ocena i terapia tkanek okolicy brzucha

o   ocena i terapia tkanek obręczy miednicy

o   ocena i terapia tkanek kończyny dolnej

Techniki specjalne:

 • ocena i terapia mięśniowych punktów spustowych
 • ocena i terapia „aktywnych blizn”
 • ocena wzrokowa pacjenta.
 • trening zdolności palpacyjnych.
 • elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem.

            Odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych punktów spustowych

Anatomia i biomechanika kończyny dolnej.

Badanie palpacyjne  kończyny dolnej.

Badanie:

Oglądanie pacjenta, określeniem wskazań i przeciwwskazań do terapii.

Ocenę stawów i mięśni poprzez ruchy anatomiczne  czynne i bierne.

Testy na stabilność stawów.

Ocenę stawów poprzez badanie ruchomości stawowej.

Badanie mięśni poprzez testy oporowe.

Badanie palpacyjne uszkodzonych tkanek.

Testy kontrolne.

Techniki dotyczące leczenia stawów.

-        leczenie bólu w przypadku zapalenia stawu (techniki stawowe )

-        zwiększanie ruchomości (mobilizacja) stawu w przypadku przykurczu torebkowo-więzadłowego poprzez techniki przywracające ślizg w stawach zwiększanie ruchomości w przypadku zablokowania (manipulacja i inne techniki)

Staw biodrowy:

-        leczenie przeciwbólowe w przypadku zapalenia stawu (techniki tkanek miękkich, techniki stawowe)

-        mobilizacja stawu w przypadku artrozy stawu (techniki tkanek miękkich, techniki stawowe)

-        manipulacja stawu w przypadku zablokowania

Staw kolanowy

-        testy na stabilność stawu (więzadła krzyżowe, poboczne)

-        testy łąkotkowe (postępowanie w przypadku uszkodzenia)

-        leczenie technikami manualnymi                                                                                                    

Staw skokowy górny

Postępowanie w przypadku zablokowania, przykurczu i niestabilności

-        leczenie technikami manualnymi

Staw skokowy dolny

Badanie i leczenie z uwzględnieniem „komory” tylnej i przedniej, leczenie technikami manualnymi.

Stopa

Badanie ruchomości pod kątem zablokowania, przykurczu i niestabilności stawów, leczenie technikami manualnymi.

 

MODUŁ DRUGI – odcinek piersiowy, szyjny, kończyna górna

Układ stawowy kręgosłupa piersiowego

Układ mięśniowo – powięziowy kręgosłupa piersiowego ,szyjnego i jego zaburzenia.

szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo-powięziowych. powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka

Leczenie odcinka piersiowego kręgosłupa:

Techniki leczenia tkanek miękkich odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber

Techniki leczenia stawów żebrowo-kręgowych i żebrowo-poprzecznych

Techniki leczenia stawów międzykręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Techniki leczenia krążków międzykręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Anatomia i biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa

Palpacja w odcinku szyjnym

Badanie ruchomości odcinka szyjnego

-        dolnego

-        górnego

Badanie układu nerwowego w rejonie odcinka szyjnego kręgosłupa

-        testy napięciowe nerwów: pośrodkowego, promieniowego i łokciowego

-        testy ruchomości nerwów: pośrodkowego, promieniowego i łokciowego

-        badanie czucia dotyku i bólu w obrębie kończyny górnej

-        badanie mięśni wskaźnikowych kończyny górnej

-        badanie odruchów kończyny górnej

Terapia odcinka szyjnego kręgosłupa

Techniki tkanek miękkich dla odcinka szyjnego górnego i dolnego kręgosłupa

Techniki leczenia stawów górnego odcinka szyjnego kręgosłupa

Techniki leczenia stawów dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa

Techniki leczenia krążków międzykręgowych

Techniki leczenia korzeni nerwowych

Staw barkowy

Zespół cieśni podbarkowej

Uszkodzenie przyczepów i ścięgien mięśni pierścienia rotatorów oraz głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Różnicowanie uszkodzenia tkanek w cieśni podbarkowej 

Zwyrodnienie i zablokowanie stawu barkowo-obojczykowego

Niestabilność stawu ramiennego

-        uszkodzony obrąbek stawowy

-        uszkodzenie więzadeł obrąbkowo-ramiennych

-        zamrożony bark. 

Staw łokciowy
Pourazowy przykurcz w stawie łokciowym - badanie i leczenie
Zespół łokcia tenisisty - badanie i leczenie
Zespół łokcia golfisty - badanie i leczenie
Testy na stabilność stawu.

Stawy przedramienia

Przywracanie prawidłowej pronacji i supinacji.

Staw nadgarstkowy

Badanie i leczenie w przypadku zablokowania stawu. Leczenie w przypadku przykurczu torebkowo-więzadłowego.

Stawy palców

Przywracanie ruchu zgięcia i wyprostu po unieruchomieniu.

UWAGA!  W programie analiza rentgenogramów (RTG, TK, RM) przy omawianiu poszczególnych stawów (anatomia radiologiczna, radiometria, punkty przewodnie badania).

ORGANIZACJA KURSU:

CZAS TRWANIA:  6 dni  (48 godzin)/42 godziny zegarowe

NAJBLIŻSZY TERMIN: 25-27.01.2019 r  (24h) I MODUŁ,  08-10.02.2019 r. (24h)  II MODUŁ   

                                     SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE

GODZINY REALIZACJI:  PT 9.00-16.00, SOB, NIEDZ - 8:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI:  Katedra Fizjoterapii GWSH w Katowicach BUD C przy ulicy Kostki Napierskiego 38.

KOSZT UCZESTNICTWA:  1 600,00 zł  brutto/ osoba

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

Informacje i zapisy:
tel. +48 32 357 06 06/05, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+