PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Efektywne budowanie zespołów

Drukuj

Efektywne budowanie zespołów

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • prezesów i członków zarządów

A także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • kierowania zespołem pracowników,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • wyznaczania celów i delegowania zadań.

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych i najlepszych rozwiązań w dziedzinie budowania zespołu, planowania pracy i sposobami na wzmocnienie motywacji i zaangażowania pracowników.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiada wiedzę na temat kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania,
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat wzorców komunikacyjnych i wynikających z nich stylów kierowania ludźmi,
 • Uczestnik potrafi łączyć poszczególne osoby ze sobą w oparciu o model DISC,
 • Uczestnik potrafi podnieść efektywność zespołu dzięki użyciu dedykowanych narzędzi.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi budować własną siłę i skuteczność w relacjach z zespołem,
 • Uczestnik potrafi dostosować styl komunikacji do osobowości pracownika,
 • Uczestnik potrafi wzmacniać zaangażowanie pracowników,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio dobrać zespół do pracy.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik jest świadom własnego profilu kompetencji menedżerskich,
 • Uczestnik jest świadom swojego naturalnego i adoptowanego stylu zachowania,
 • Uczestnik potrafi okazać empatię,
 • Charakteryzuje go postawa asertywna,
 • Samodzielnie potrafi dobrać członków zespołu.

PROGRAM:

 1. Model DISC i jego zastosowanie w budowie zespołu
 2. Komunikacja z członkami zespołu w oparciu o style zachowań
 3. Przywództwo w zespole – typy pracowników i style zarządzania
 4. Przywództwo i motywowanie w warunkach zmiany                                     

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM, KLIKNIJ TUTAJ

 Czas trwania 8 godzin plus:

 • wypełnienie indywidualnej komputerowej ankiety/testu stylów zachowań 15-30 minut – przed szkoleniem,
 • indywidualna telefoniczna sesja konsultacyjna z trenerem po szkoleniu 45 minut 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

mgr Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na kierunku zarządzanie i marketing, trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, coach, coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling®, konsultantMaxieDISC, wykładowca studiów podyplomowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, współwłaściciel centrum edukacji Strefa Dobry Start w Katowicach. Ponad 1500 godzin doświadczenia na sali szkoleniowej i podczas sesji coachingowych. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w małych grupach jak i w dużych aulach i salach konferencyjnych. Na co dzień współpracuje i wspiera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2015 roku jest trenerem i coachem dla doradców projektu Google Internetowe Rewolucje. Swoje usługi świadczy również dla organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menedżerskich i sprzedażowych. Realizuje swoje projekty i szkolenia między innymi dla: Media Cap SA, Mazowieckiej Grupy Szkoleniowo Doradczej, Polbi Sp. z o.o., Zebco Europe GmbH Sp. z o.o., Gora Sp z o.o. W ramach współpracy z Akademią Górnośląską prowadzi szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym między innymi dla branż automotive, energetycznej (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie) i administracji samorządowej.Prywatnie mieszkaniec Katowic, przewodnik beskidzki i miłośnik fotografii.

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych/ 7 h zegarowych

TERMIN: 28.02.2024 r. - szkolenie odwołane

                  Jest możliwośc zorganizowania szkolenia wewnętrznego/ chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Gornośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 r nr 3, 40-659 Katowice


CENA: 1 360 zł brutto/ osobę (w tym 300 zł za indywidualną sesje konsultacyjną z trenerem po szkoleniu).

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualna sesja konsultacyjna z tenerem po szkoleniu.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+