Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dzień Otwarty - Prawo i administracja

Drukuj

"Podstawowe aspekty prawa w biznesie"

Prawo i administracja

Na tym kierunku poświęcamy wiele godzin na zagadnienia praw i obowiązków stron stosunków administracyjno-prawnych. Szczegółowo omówione zostaną przepisy procedury administracyjnej, przepisy szczegółowe jak i postępowania przed sądami administracyjnymi. Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej. Użyteczna będzie wiedza na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym umiejętność stosowania ich w praktyce.

Co nas wyróżnia?

Przekazujemy praktyczne umiejętności w zakresie negocjowania umów, uczymy zarządzać ludźmi i ryzykiem oraz obrazujemy zasady stosowania procedur administracyjnych.

Kto prowadzi zajęcia?

Tomasz Moll – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest wykładowcą akademickim, prowadzi ponadto zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia dla praktyków z zakresu prawa. Współpracuje z uznaną kancelarią adwokacką, ukończył szkolenia: „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” oraz „Mediacje i negocjacje w biznesie”. Jest ekspertem z dziedziny prawa samorządu terytorialnego oraz specjalistą z zakresu mediacji w administracji. Dodatkowo aktywnie działa w Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Organizacja zajęć

Termin: 12.09.2015
Godziny: 13.30 - 17.30
Miejsce realizacji: GWSH, ul. Harcerzy Września 3, Katowice (Budynek A)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+