Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dzień Otwarty - Empoyer branding

Drukuj

"Wpływ kultury organizacyjnej na proces kształtowania wizerunku  pracodawcy" (2h)

"Badanie zaangażowania oraz satysfakcji pracowników motywacyjnymi aspektami kształtowania wizerunku pracodawcy" (2h)

Employer branding

Kształtowanie pożądanego wizerunku i marki pracodawcy jest obecnie jednym z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Firmy i instytucje publiczne w coraz większym stopniu inwestują w swój wizerunek, opracowując i wdrażając strategie działań employer brandingowych przy wykorzystaniu różnorodnych innowacyjnych narzędzi.  Coraz doskonalsze działania marketingowe, wkomponowane w procesy zarządzania zasobami ludzkimi, stanowią fundament, wokół którego powstał program niniejszych studiów.

Co nas wyróżnia?

Studia realizowane są w oparciu o doskonałe standardy naszych biznesowych partnerów - firmy MARCO, której prezes i właściciel jednocześnie otrzymał w roku 2015 prestiżową nagrodę –  statuetkę „Gliwickiego Lwa”, oraz firmami Training Partners oraz Intendi consulting-szkolenia-coaching.

Kto prowadzi zajęcia?

Tomasz Nowicki - certyfikowany Trener Biznesu, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, specjalizującej się w life coachingu, executive coachingu oraz doradztwie biznesowym. W pracy dydaktycznej zajmuje się między innymi tematyką doskonalenia kompetencji menedżerskich i sprzedażowych. W działalności doradczej specjalizuje się we wdrażaniu systemów HR w organizacjach, projektowaniu i wprowadzaniu systemów zwiększających efektywność marketingu i sprzedaży oraz prowadzeniem i nadzorowaniem rekrutacji i selekcji pracowników.

Dariusz Kosiorek - trener biznesu, dyplomowany coach i konsultant oraz praktyk zarządzania. Pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Pracował dla takich organizacji jak: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Jest autorem publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji i zarządzania jakością, kultury organizacyjnej oraz modeli doskonałości biznesowej.

Organizacja zajęć

Termin: 12.09.2015
Godziny: 13.30 - 17.30
Miejsce realizacji: GWSH, ul. Harcerzy Września 3, Katowice (Budynek A)

Po zakończeniu warsztatów odbędzie się prezentacja firmy MARCO.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+