Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dzień Otwarty - Socjoterapia

Drukuj

 "Osobowość nowoczesna w aspektach niedostosowania społecznego"

Socjoterapia

Gromadzenie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością – to najskuteczniejsze połączenie, dzięki któremu absolwenci naszej socjoterapii są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych praktyk. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi na drodze rozwoju społecznego.

Co nas wyróżnia?

Absolwenci uzyskują kwalifikacje formalne uprawniające do pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dn. 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

Kto prowadzi szkolenie?

Aleksander Wolski - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii oraz ceniony wykładowca – jest kierownikiem ośrodka zamiejscowego, pełnomocnikiem dziekana i rektora. Wielokrotnie uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych w roli eksperta. Jest ponadto wieloletnim praktykiem z zakresu rozwoju osobistego. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz analizą społeczną dla przemysłu energetycznego i wydobywczego.

Organizacja zajęć

Termin: 12.09.2015
Godziny: 9.00 - 13.00
Miejsce realizacji: GWSH, ul. Harcerzy Września 3, Katowice (Budynek A)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+