PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Drenaż Limfatyczny i Kompleksowa Terapia obrzękowa

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów (studenci dyplom ukończenia kursu otrzymają po okazaniu dyplomu fizjoterapeuty), techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, mgr fizjoterapii, lekarzy

 

CEL KURSU:

- omówienie budowy układu limfatycznego,
- przekazanie informacji dotyczących ogólnej pracy z obrzękami – ich rodzaje, diagnostyka,
- przekazanie informacji dotyczących wskazań i przeciwwskazań do terapii,
- omówienie rodzaju technik i chwytów stosowanych w manualnym drenażu limfatycznym,
- omówienie zasad bandażowania,
- omówienie doboru gotowych wyrobów kompresyjnych oraz pielęgnacji skóry,
- przekazanie informacji dotyczących autoterapii pacjentów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu strategii postępowania w terapii przeciwobrzękowej,
- umie samodzielnie zaplanować terapię i potrafi prawidłowo ją wykonać,
- potrafi zastosować terapię w najczęściej spotykanej jednostce chorobowej - obrzęk po zabiegu mastektomii,
- potrafi przekazać wskazówki pacjentowi dotyczące prawidłowego postępowania z obrzękiem,
- poszerzył paletę technik i metod fizjoterapeutycznych, przez co zwiększył swoje szanse na rynku pracy.

 
PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania układu naczyniowego i limfatycznego,
 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie diagnostyki obrzęku, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów /KD, KG/ dotkniętych bezpośrednio objawami,
 • uczestnik, ucząc się nowych technik i ćwiczeń zdobył praktyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami układu naczyniowego i limfatycznego,
 • uczestnik, ucząc się nowych technik i ćwiczeń zdobył praktyczną wiedzę w zakresie profilaktyki schorzeń układu naczyniowego i limfatycznego.

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie diagnostyki na określenie problemu pacjenta,
 • uczestnik potrafi dobrać i zastosować poznane techniki terapeutyczne w sposób umożliwiający rozwiązanie problemu pacjenta,
 • uczestnik potrafi zastosować terapię w najczęściej spotykanej jednostce chorobowej, czyli obrzęku po zabiegu mastektomii,
 • uczestnik potrafi rozpoznać ograniczenia terapii, wynikające zarówno z poznanych technik pracy z pacjentem jak i możliwości samego pacjenta,
 • uczestnik potrafi zaplanować kolejne sesje terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i ogólnie przyjętych standardów,
 • uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii,
 • uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, doskonalenia kwalifikacji w ramach innych szkoleń w tym zakresie.

 

PROGRAM:

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

Moduł I:

 1. Kompleksowa Terapia Udrażniająca - wiadomości ogólne 
 2. Wskazania i przeciwwskazania do KTU 
 3. Diagnostyka obrzęku, badanie podmiotowe i przedmiotowe
 4. Chwyty - zasady stosowania
 5. Postępowanie w obrębie szyjnych węzłów chłonnych
 6. Postępowanie w obrębie klatki piersiowej
 7. Postępowanie w obrębie grzbietu
 8. Postępowanie w obrębie jamy brzusznej
 9. Postępowanie w obrębie kończyny górnej
 10. Postępowanie w obrębie kończyny dolnej
 11. Drenaż w wybranych jednostkach chorobowych: urazy, niewydolność żylna, obrzęk lipidowy, wtórny obrzęk limfatyczny

Moduł II:

 1. Studium przypadków: urazy, niewydolność żylna obrzęk lipidowy, wtórny obrzęk limfatyczny
 2. Bandażowanie kończyny górnej
 3. Bandażowanie kończyny dolnej
 4. Gotowe wyroby kompresyjne
 5. Ćwiczenia przeciwobrzękowe
 6. Pielęgnacja skóry

 

PROWADZĄCA:

mgr Katarzyna Twaróg

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  magister fizjoterapii, stale szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje. Specjalizuje się w terapii przeciwobrzękowej i masażu. Członek Polskiego Towarzystwa Limfologii w tym zakresie ukończyła m.in kursy z Kompleksowej terapii przeciwobrzękowej (180h), Drenażu limfatycznego i KTP (60h) oraz współpracowała z wrocławskim Stowarzyszeniem Amazonek.

Podczas przeprowadzanych szkoleń od ponad 6 lat stara się zarażać do holistycznej pracy z ciałem jak największe grono uczestników, praca jest jej pasją i uwielbia dzielić się swoją wiedzą podczas kursów.

Współpracowała również z firmami kosmetycznymi, gdzie pogłębiała swoje doświadczenie trenerskie na terenie całej Polski, przeprowadziła ponad 100 szkoleń z zakresu masaży ciała, twarzy i kosmetyki.


 

CZAS TRWANIA: 4 dni, 40h szkoleniowych (10h teoretycznych, 30h praktycznych)/ 32 h zegarowe

TERMIN:     23-26.09.2021 r - szkolenie w trakcie realizacji

KOLEJNY TERMIN: 24-27.02.2022 r. rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: Czwartek godz: 9.30-17:30, Piątek - 8:00 - 16:00, Sobota i niedziela godz: 9:00 - 17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1490 zł brutto/osobę  (min. 12 osób)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy,,ręcznik oraz obuwie zmienne

INFOMACJE ORGANIZACYJNE
tel. 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+