PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Cywilne procesowe

Drukuj

CYWILNE PROCESOWE - 2 godzinne szkolenie online

Stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał w Polsce od 14 marca 2020 r., a od 20 marca 2020 r. w jego miejsce wprowadzony stan epidemii w związku z koronawirusem wpłynął na toczące się postępowania sądowe i na związany z nimi bieg terminów procesowych. Z tego też powodu sądy wstrzymały przyjmowanie interesantów i znacznie ograniczyły swoją działalność, co w spośób znaczący oddziaływuje na sytuację procesową stron postępowania.

 

Uchwalona nowelizacja do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  wprowadziła przepis art. 15 zzs zawieszający bieg terminów procesowych, sądowych i innych, szczegółowo wymienionych w tym przepisie.

W konsekwencji wprowadzonych zamian pojawiają się między innymi następujące pytania:

 • W jakim zakresie wprowadzone regulacje powodują zawieszenie postepowań cywilnych ?
 • Od której daty liczyć skutek w postaci zawieszenia biegu terminów (względnie wstrzymanie rozpoczęcia biegu nowych terminów )?
 • Jakie obowiązki posiada organ orzekający w związku z procedowaniem spraw w okresie pandemii ?
 • Jak rozumieć pojęcie "terminów procesowych i sądowych" w postępowaniach sądowych w związku z koronawirusem?
 • Jak wątpliwości związane z określeniem choroby, będącej przyczyną stanu epidemii wpływają na interetowanie przyjetych przepisów ?
 • Jakie czynności są prawnie dopuszczalne w okresie pandemii ?
 • Jakie skutki prawne wywoła ustanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ?
 • Jakie czynności podejmie organ po ustaniu stanu zawieszenia  terminów ?

 

Między innymi na tego rodzaju pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • indywidualnych przedsiębiorców,
 • stron postępowań cywilnych
 • członków zarządów, dyrektorów, managerów spółek

 

 

Program Szkolenia

 1. Bieg terminów materialnych i procesowych
 2. Wykonywanie czynności w okresie stanu zarażenia
 3. Delegowanie spraw
 4. Skutki prawne zmian w postępowaniu cywilnym
 5. Skutki prawne ustania stanu zagrożenia
 6. Obowiązki dokumentacyjne
 7. Czynności podjemowane po ustaniu stanu zawieszenia terminów

 

Szkolenie prowadzi:

mec. Magdalena Czaplińska – radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń

Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.


 

TERMIN:  24.06.2020

godziny:  12 - 14.06.2020

Cena: 129 zł

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+