Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kompleks barkowo-ramienny, potyliczno-szczytowo-obrotowy, środkowa i dolna część kręgosłupa szyjnego

Drukuj

Przyczyn bólów barku i sąsiadujących struktur anatomicznych istnieje wiele. Różnicowanie ich i leczenie stanowi jeden z trudniejszych problemów zarówno ortopedycznych, jak i rehabilitacyjnych, zwłaszcza dla adepta sztuki zawodu. Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z  wieloma patologiami kompleksu barkowo-ramiennego i szyjno-barkowego, z możliwościami diagnostycznymi autorstwa wielu znanych specjalistów m.in. w zakresie ortopedii i rehabilitacji oraz z terapii zachowawczej i pooperacyjnej. W częsci klinicznej omówiona zostanie również diagnostyka obrazowa wybranych przypadków klinicznych, m.in. RTG, TK, MR. Przewidziany jest również udział pacjentów, w związku z czym Uczestnicy będą mogli sami ocenić stopień zaawansowania dysfunkcji i ustalić propozycję programu leczenia. Ze względu na złożoność problemu jakim jest zespół bolesnego barku i zespół szyjno-barkowy oraz obszerny materiał całego zagadnienia kurs obejmie 4 dni, tj. 32 godziny szkoleniowe.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:
Kurs przeznaczony jest dla techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem magistra lub licencjata, lekarzy specjalistów rehabilitacji.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Procedury diagnostyczne
-       Anatomia in vivo- topografia narządu ruchu (anatomiczne punkty orientacyjne)
-       Mięśniowe punkty spustowe
-       Badanie funkcjonalne struktur stawowych i okołostawowych
-       Wybrane testy diagnostyczne- znczenie i analiza
-       Podstawy oceny konwencjonalnych rentgenogramów, punkty przewodnie badania
-       Różnicowanie diagnozy i analiza wyników badań

2. Terapia
-       Manualne techniki terapeutyczne (stawowe i struktur miękkich)
-       Techniki rozluźniania mięśniowo- powięziowego
-       Podstawy terapii obwodowego układu nerwowego (neuromobilizacja)

3. Różnicowanie postępowania fizjoterapeutycznego w aspekcie zmienności patologicznych

KADRA DYDAKTYCZNA:

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dr Bartosz Wnuk - specjalista fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, specjalista w zakresie medycyny fizykalnej i balneologii, posiada dyplom ukończenia kursu doskonalenia zawodowego OMT – Ortopaedic Manual Physical Therapy oraz podstawowy PNF, „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia”, neurorehabilitacja. Autor wielu publikacji, czynny uczestnik konferencji zagranicznych m. in. Francji, Kanadzie, Hiszpanii. Pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Oddziale Rehabilitacji.

mgr Ewa Detko - specjalista fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Oddziale Rehabilitacji, instruktor w szkole rodzenia, wykładowca na wydziałach lekarskim, fizjoterapii i pielęgniarstwie. Ukończyła liczne kursy doskonalenia zawodowego m.in.: strukturalna praca z ciałem w oparciu o taśmy anatomiczne (kurs zaawansowany), rozluźnianie mięśniowo-powięziowe obręcz miednicza i kończyna dolna, anatomia palpacyjna, medycyna ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a (tytuł Międzynarodowego Terapeuty OM Cyriax), PNF, terapia Cranio-Sacralna, manipulacje wisceralne, techniki aktywnego rozluźniania, neuromobilizacja w terapii manualnej.

CZAS TRWANIA: 3 dni,  30h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 25-27.11.2016r.

GODZINY REALIZACJI: 9.00 - 17.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę

Informacje i zapisy:
tel. +48 32 357 06 06/05, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+