PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja

Drukuj

                                                  KOLEJNY TERMIN SZKOLENIA: 14-16.10.2022 r.

Ujęcie tego zagadnienia jest trudne i często dyskusyjne. Celem kursu jest przedstawienie na podstawie najważniejszych danych z piśmiennictwa i przeprowadzonych przez różnych autorów wynikach badań, metod diagnostycznych i terapeutycznych w różnych zaburzeniach statyki zarówno funkcjonalnych jak i strukturalnych.

W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych omawiane będą wady postawy u dzieci i młodzieży, diagnostyka, korekcja i działania prewencyjne.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, instruktorów gimnastyki korekcyjnej.

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z wieloaspektowym problemem jakie stanowią zaburzenia statyki i ich wpływ na postawę ciała w ujęciu osobniczego rozwoju dzieci i młodzieży i ich następstwach. Zaznajomienie z wybranymi metodami diagnostycznymi, korekcyjnymi, kompensacyjnymi i profilaktycznymi w indywidualnym postępowaniu w oparciu o anatomiczne i fizjologiczne podstawy

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę dotyczącą analizy postawy ciała w zaburzeniach statyki ciała wieku rozwojowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie patomechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz), wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej, w obrębie klatki piersiowej, kończyn dolnych i stóp
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie klasyfikacji skolioz, etiologii i patogenezy idiopatycznych skrzywień kręgosłupa
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie przyczyn zaburzeń statyki ciała u dzieci i młodzieży
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie diagnostyki i badań dodatkowych
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie anatomicznych i fizjologicznych aspektach postępowania korekcyjnego, edukacji i reedukacji posturalnej oraz prewencji
 • Uczestnik wykazuje wiedzę z zakresu zastosowania w praktyce zawodowej fizjoterapeuty

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zastosowania korekcji ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego
 • Uczestnik potrafi zaklasyfikować postawę ciała w oparciu o etiopatologię (wady pierwotne i wtórne) oraz symptomatologię (zmiany funkcjonalne i strukturalne) i ustalić przyczyny zaburzeń statyki
 • Uczestnik potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia indywidualne i grupowe dla konkretnych zmienności w postawie
 • Uczestnik potrafi przekazać wiedzę i zalecenia rodzicom dzieci i młodzieży w ich codziennych czynnościach i ustalić indywidualny program ćwiczeń „do domu”

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii
 • Uczestnik jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym
 • Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii
 • Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacji

RAMOWY PROGRAM:

1. Pojęcia/ definicje - różnicowanie pojęć:

 • postawa prawidłowa
 • postawa wadliwa
 • wady postawy

2. Neurofizjologiczny rozwój postawy ciała i jej zmienność w rozwoju osobniczym
3. a) Klasyfikacja postawy ciała w oparciu o etiopatologię (wady pierwotne i wtórne) oraz symptomatologię (zmiany funkcjonalne i strukturalne jako wada postawy niezależnie czy jest ona pierwotną czy wtórną), przyczyny zaburzeń statyki ciała
    b) Ocena ortopedyczna postawy ciała (metody, testy kliczne)

4. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie)
5. Wady w obrębie klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza, lejkowata)
6. Wady w obrębie kończyn dolnych (koślawość, szpotawość)
7. Wady w obrębie stóp
8. Boczne skrzywienia kręgosłupa - skoliozy
     a) boczne skrzywienia kręgosłupa o znanej etiologii

 • patomechanika powstawania i rozwoju skolioz
 • wrodzone boczne skrzywienia kręgosłupa
 • nabyte i rozwojowe boczne skrzywienia kręgosłupa

      b) boczne skrzywienia o nieznanej etiologii

 • podział skolioz
 • etiologia i patogeneza idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa

      c) Diagnostyka - badanie subiektywne, obiektywne, badania dodatkowe

9. Anatomiczne i fizjologiczne aspekty postępowania korekcyjnego, edukacja i reedukacja posturalna, prewencja
10. Przegląd wybranych metod terapeutycznych w leczeniu skolioz
W ramach zajęć prewencyjnych metodyczne serie ćwiczeń:

 • MSC trenujące prawidłową postawę w czasie siedzenia
 • MSC trenujące prawidłową postawę w pozycji stojącej
 • MSC trenujące prawidłowe wstawanie i siadanie
 • MSC trenujące prawidłowe pochylanie się, podnoszenie, przenoszenie i odkładanie ciężarów
 • MSC trenujące prawidłowe układanie się i wstawanie

11. Ocena wyników, dokumentacja

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

asystentka - mgr Patrycja Wilczyńska - fizjoterapeutka od 2010 roku. Praktykę zawodową rozpoczęła w Polsce. Odbyła staż w placówkach publicznych na terenie Śląska m.in w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnymm - dr. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach. Od 2011 r. we Włoszech kontynuowała praktykę zawodową w Klinice Rehabilitacyjnej w San Giovanni La Punta, gdzie przyczyniła się do rozwoju sektora fizjoterapii domowej z dysfunkcjami neurologicznymi dla dorosłych i dzieci. Obecnie prowadzi prywatną praktykę zawodową w kraju. Ukończyła kursy: Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), kurs Ortopedyczno - fizjoterapeutyczny „Staw kolanowy”, „Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. Lehnert Schroth”, „Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja”, „Trening rehabilitacyjny w uszkodzeniach stawu kolanowego”, „ PFS diagnostyka funkcjonalna”.

CZAS TRWANIA: 3 dni, 25 h szkoleniowych/ 22 zegarowe

KOLEJNY TERMIN:   14-16.10.2022 r. - rekrutacja otwarta

termin 06-08.05.2022 przeniesiony na 14-16.10.2022 

GODZINY REALIZACJI:  piątek, sobota 9.00-17.00, niedziela: 9:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 300 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+