Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prezentacje publiczne i umiejętność przekazywania wiedzy

Drukuj

Dla kogo szkolenie?:

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności autoprezentacji, prezentacji wiedzy, prezentacji produktu lub organizacji. Osób chcących zwiększyć swoją efektywność w zakresie skutecznego przekazywani wiedzy. Nauczycieli, wykładowców, przedstawicieli handlowych, osób odpowiedzialnych za rzetelny i atrakcyjny przekaz informacji. 

CEL SZKOLENIA:

    Poznanie procesu komunikacji z uwzględnieniem swoich cech , roli aktywnego słuchania i obserwacji uczestników prezentacji.

    Budowanie scenariuszy  i świadome kierowanie prezentacją  w zależności od celu, korygowanie i uzupełnianie zaplanowanej prezentacji

    Pułapki i bariery komunikacyjne, trudne pytania, trudni uczestnicy – jak sobie z nimi radzić?

    Wykorzystanie różnych programów informatycznych do prezentacji w zależności od możliwości i potrzeb.  „PowerPoint, Prezi”.

 

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Co wpływa na słuchacza, dlaczego słuchają, jak wywoływać zainteresowanie 
 • Jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w zakresie przekazywania informacji
 • Jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie dotrzeć do odbiorcy
 • Jak wykorzystać możliwości techniczne w skutecznym przekazywaniu informacji

Umiejętności po szkoleniu:

 • Poprawa własnych umiejętności autoprezentacyjnych
 • Utrwalenie wiadomości i znajomość pełnego procesu komunikacji
 • Budowania scenariuszy prezentacji w zależności od celu
 • Świadomość barier komunikacyjnych i umiejętność reagowania na ich pojawianie się
 • Świadome wykorzystywanie zachowań werbalnych i nie werbalnych podczas prezentacji
 • Umiejętność odpowiadania na trudne pytania, kontakt z grupą
 • Dbałość o szczegóły
 • Dbałość  o kulturę prezentacji

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prezentacji i autoprezentacji – 12.09.2019

 1. Kiedy technika prezentacji jest efektywnym narzędziem komunikacji.
 2. Przygotowanie prezentacji

Krok pierwszy

-Jaki jest cel prezentacji? Jak zdobyłem informacje na temat potrzeb ? Czyli Co chcę uzyskać?

-Kto jest odbiorcą prezentacji? Co mają zapamiętać, O czym muszą wiedzieć, itp……

- Wybór i przygotowanie miejsca prezentacji i sprzętu programu i sprzętu  audiowizualnego

 1. Przygotowanie konspektu prezentacji
 2. Słucha się oczami, czyli komunikacja niewerbalna

- Ubiór i wygląd zewnętrzny

- Panowanie nad gestami i tikami

- Dopasowanie gestykulacji i mimiki do stylu i osobowości mówcy

- Techniki niewerbalne odwracające uwagę od treści prezentacji

- Techniki niewerbalne podkreślające treść prezentacji

- Praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się niewerbalnego

 

 1. Komunikacja werbalna – 9 czynników wzbudzających zainteresowanie  Jak skupić na sobie uwagę audytorium?”

Prezentacja najskuteczniejszych metod pobudzania aktywności i koncentracji uczestników w czasie szkolenia

 

6. Prowadzenie prezentacji      -   13.09.2019

Każdy z uczestników otrzymuje temat prezentacji, którą po krótkim przygotowaniu, opierając się na uzyskanej i wypracowanej dnia poprzedniego wiedzy, prezentuje.

Dla zwiększenia efektywności i obiektywności obserwacji – każdy z uczestników otrzymuje formularz i wg niego przekazuje informację zwrotną prezentującemu. Efektem tego jest kilkakrotne wystąpienie przed kamerą każdego z uczestników szkolenia. Informacje zwrotne zarówno uczestników jak i trenera również są nagrywane. Stanowią one świetny materiał do autoanalizy i rozwoju własnych umiejętności. Nagrania te uczestnicy otrzymają po szkoleniu.

Podsumowanie prowadzonych prezentacji

 – zebranie wszystkich zaprezentowanych przez uczestników technik i metod prezentacji. Omówienie i wypracowanie sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się w trakcie prezentacji problemami.

- trudne pytania

- trudni uczestnicy

- problemy techniczne

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Jan Mądry

Prezes zarządu i współwłaściciel Training Partners. Doświadczenie zdobywał od stanowiska mistrza, kierownika działu, dyrektora personalnego do prezesa dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednocześnie budował wiedzę i umiejętności, jako nauczyciel akademicki i trener. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką szkoleń, między innymi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych.

Współtwórca Polskiej Mapy Motywacji – ogólnopolskiego badania motywacji pozafinansowej, współautor programu Badania Opinii Pracowników, współtwórca programu studiów z zakresu ZZL. Autor kilkunastu artykułów dotyczących zarządzania, publikowanych m.in. w Personelu, Pulsie Biznesu, Harvard Biznes Review oraz książek.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:    12-13.09.2019 r.

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr3

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 – 16:00

KOSZT UCZESTNICTWA: 690 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat uczestnictwa

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696-721-366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+