PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Wykorzystanie terapii manualnej w fizjoterapii pediatrycznej – dobór technik w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego

Drukuj

Wykorzystanie terapii manualnej w fizjoterapii pediatrycznej – dobór technik w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego - NOWOŚĆ

Fizjoterapia pediatryczna najczęściej kojarzy się z wykonywaniem dynamicznych ćwiczeń o charakterze neurofizjologicznym. Warto jednak podkreślić w procesie usprawniania dzieci rolę technik z zakresu terapii manualnej stosowanych w celu minimalizacji zaburzeń napięcia tkankowego (hipertonia, hipotonia). W przypadku hipertonii stosuje się techniki mające na celu rozluźnienie struktur wykazujących podwyższony poziom napięcia, natomiast w hipotonii techniki ukierunkowane na pobudzenie receptorów zlokalizowanych w mięśniach o obniżonym napięciu. Te pasywne oddziaływania stanowią najczęściej przygotowanie struktur narządu ruchu do podjęcia aktywności w dalszej, neurofizjologicznej części terapii, a w niektórych przypadkach mogą stanowić zasadniczy element pracy fizjoterapeuty.

DLACZEGO KURS TERAPIA MANUALNA W FIZJOTERAPII PEDIATRYCZNEJ?

Program opiera się na:

 • Wieloletnich doświadczeniach klinicznych i naukowych instruktorów
 • Przeglądzie światowej literatury przedmiotu

Ponadto, w programie pojawia się wybór technik pochodzących z różnych szkół terapii manualnej dobranych pod kątem najwyższej przydatności w fizjoterapii pediatrycznej

DLA KOGO?

Dla fizjoterapeutów z tytułem magistra lub licencjata

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ?

Praktyczne umiejętności w zakresie:

 • Różnicującego diagnozowania zaburzeń stawowych/mięśniowych oraz doboru najbardziej odpowiednich technik manualnych
 • Wykonywania technik dla tkanek miękkich (np. mobilizacje powięziowe, masaż funkcjonalny, masaż Shantali) oraz stawów (mobilizacje trakcyjne oraz ślizgowe)
 • Pracy manualnej z tkanką hiper i/lub hipotoniczną

PROGRAM

Dzień 1

 1. Wykład: Rola terapii manualnej w fizjoterapii pediatrycznej – przegląd światowej literatury
 2. Seminarium: Ocena napięcia tkankowego (diagnostyka różnicująca staw/mięsień)
 3. Warsztat: Opór tkankowy – nauka wyczuwania oporu tkankowego
 4. Warsztat: Praca z tkanką hipertoniczną – podejście mechaniczne – rozciąganie tkanek (bierny stretching, mobilizacje tkanek miękkich ze stawem, mobilizacje tkanek miękkich bez stawu)

Dzień 2

 1. Warsztat: Praca z tkanką hipertoniczną – podejście mechaniczne – rozciąganie tkanek (masaż funkcjonalny, PIR)
 2. Warsztat: Praca z tkanką hipotoniczną – podejście neurofizjologiczne – pobudzanie nieaktywnych receptorów (techniki dla tkanek miękkich oraz tapping/wibracja/szczotkowanie, masaż Shantali)
 3. Seminarium: Specyfika pracy manualnej z dziećmi młodszymi

Dzień 3

 1. Warsztat: Podstawowe techniki dla stawów (techniki trakcyjne i ślizgowe)
 2. Seminarium: Planowanie terapii z wykorzystaniem technik manualnych na podstawie karty badania
 3. Klinika: Praca z pacjentem (w przypadku dostępności pacjentów)

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS. 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach. 


CZAS TRWANIA: 3 dni, 24 h szkoleniowe/ 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób

TERMIN:  13-15.12.2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:00, sobota: 09:00 - 17:00, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 2000 zł/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+