PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Terapia neurorozwojowa dziecka młodszego oraz ze znacznymi deficytami ruchowymi – wykorzystanie reaktywnych zachowań układu nerwowo-mięśniowego

Drukuj

Terapia neurorozwojowa dziecka młodszego oraz ze znacznymi deficytami ruchowymi – wykorzystanie reaktywnych zachowań układu nerwowo-mięśniowego - NOWOŚĆ

Część neurofizjologiczna terapii dzieci młodszych oraz ze znacznymi deficytami ruchowymi opiera się na wiedzy neurofizjologicznej dotyczącej odruchowych reakcji układu nerwowo-mięśniowego oraz naturalnego rozwoju wzorców ruchowych. Głównym celem ćwiczeń jest stymulowanie dziecka do czynnego podejmowania aktywności ruchowej na skutek wywołanego przez terapeutę ruchu podłoża (kolana, wałek, piłka). Terapia polega zatem na reaktywnej aktywizacji wzorców ruchowych, których rozwój został zaburzony na skutek uszkodzenia układu nerwowego.

Ten typ działania bazuje na automatyzmach ruchowych, przez co może być stosowany u pacjentów niezdolnych do spełniania poleceń.

DLACZEGO KURS NEUROROZWOJOWA TERAPIA DZIECKA MŁODSZEGO?

Program opiera się na:

 • Wieloletnich doświadczeniach klinicznych i naukowych instruktorów
 • Przeglądzie światowej literatury przedmiotu
 • Długofalowych obserwacjach przypadków (tzw. case study obejmujące od kilku do kilkunastu lat obserwacji)

DLA KOGO?

Dla fizjoterapeutów z tytułem magistra lub licencjata

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ?

 • Praktyczne umiejętności terapii dzieci młodszych oraz ze znacznymi zaburzeniami ruchowymi oparte na automatyzmach ruchowych
 • Umiejętność wykorzystania systemu podwieszanego pozwalającego na przeprowadzenie ćwiczeń z dużą „ilością” ruchu, w warunkach bezpiecznych oraz z zachowaniem zasad ergonomii pracy terapeuty

PROGRAM:

Dzień 1

 1. Wykład: Współczesne podejście do terapii wieku rozwojowego – przegląd światowej literatury
 2. Seminarium: Elementy diagnozy umożliwiające określenie najsłabiej rozwiniętego wzorca ruchu i ułożenie planu terapii dziecka młodszego oraz ze znacznymi zaburzeniami ruchowymi
 3. Warsztat: Analiza elementów składowych ćwiczenia. Omówienie oraz ćwiczenie na sobie wzorców ruchowych, komunikacji proprioceptywnej i reakcji ciała na ruch podłoża
 4. Warsztat: Stymulacja wzorców ruchowych specyficznych dla niemowląt w fazie apedalnej (od urodzenia do 7 mies. życia)
 5. Warsztat: Wykorzystanie systemu podwieszanego (3 ręka) do stymulacji kontroli głowy u dzieci z ciężkimi deficytami ruchowymi (poziom V skali GMFCS)

Dzień 2

 1. Warsztat: Stymulacja wzorców ruchowych specyficznych dla niemowląt w fazie quadripedalnej oraz dipedalnej (kontrola całego ciała)
 2. Warsztat: Wykorzystanie systemu podwieszanego (3 ręka) do stymulacji wzorców ruchowych u dzieci ze znacznymi deficytami ruchowymi (poziom III/IV skali GMFCS)
 3. Seminarium: Planowanie seansu terapeutycznego dla dzieci młodszych oraz różnie wyrażonymi deficytami ruchowymi w oparciu o wynik z karty badania. Określenie potencjału dziecka (w tym zasoby intelektualne) oraz głównego celu terapii

Dzień 3

 1. Warsztat: Terapia dzieci w okresie przejściowym z nieznacznymi zaburzeniami ruchowymi (wady postawy, poziom I/II skali GMFCS) – zasady doboru wzorców ruchowych stymulujących siłę osłabionych mięśni
 2. Warsztat: Wykorzystanie systemu podwieszanego (3 ręka) w terapii dzieci w okresie przejściowym z nieznacznymi zaburzeniami ruchowymi – stymulacja siły osłabionych mięśni
 3. Seminarium: Rola rodziców w ustalaniu długofalowego procesu usprawniania dzieci ze znacznymi i ciężkimi zaburzeniami ruchowymi
 4. Seminarium: Rekomendacje różnych form aktywizacji dzieci i rodzin z ciężkimi deficytami ruchowymi w długofalowym procesie usprawniania

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS. 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach. 


CZAS TRWANIA: 3 dni, 24 h szkoleniowe/ 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób

TERMIN:  15-17.11.2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:00, sobota: 09:00 - 17:00, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 2000 zł/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+