Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Strukturalno-Stabilizacyjna Terapia Manualna

Drukuj

 Strukturalno-Stabilizacyjna Terapia Manualna

Strukturalno  Stabilizacyjna Terapia Manualna /SSTM/ to połączenie Funkcjonalnej Terapii Manualnej i Japońskiej Terapii Manualnej YUMEIHO.  To autorski projekt terapii, która w swoim założeniu podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań i inspiruje do zadawania nowych. To nie tylko konkretny, praktyczny warsztat pracy dla przyszłego terapeuty manualnego.  To swoista filozofia postepowania mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji a jednocześnie działanie ukierunkowane na utrwalenie osiągniętego efektu.

Zadaniem tego szkolenia jest nie tylko opanowanie technik manualnych, a wśród nich przede wszystkim manipulacji, których skromną część prezentują filmiki, ale próba globalnego spojrzenia na problemy chorego z jakimi mamy do czynienia.  Wśród nich czołowe miejsce zajmują zagadnienia związane z asymetrią a co za tym idzie środkiem ciężkości.

Daleko idące praktyczne zajęcia skoncentrowane będą na aspektach związanych z :

- diagnostyką manualną,

- symetrycznością obciążeń kk dolnych i ewentualnych następstw jej braku,

- dążeniem do symetryczności,

- ogólnie przyjętymi normami w zakresie długości kk dolnych i ich korelacją ze współczynnikiem symetryczności,

- korelacją między funkcjonalnie skróconą kończyną a skłonnościami do zapadania na choroby ze strony

m.in. układu pokarmowego czy oddechowego,

- doborem właściwych technik manualnych wobec problemu jaki mamy do rozwiązania,

- praktycznym a zarazem obiektywnym monitorowaniem postępów terapii.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister),lekarzy, techników masażystów oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nie tylko opanowanie technik manualnych ale także zdobycie wiedzy z zakresu terapii manualnej różnych koncepcji i metod, zarówno europejskich jak i azjatyckich.  Zdobycie wiedzy w zakresie diagnostyki narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mięśni i stawów dotkniętych bezpośrednio objawami neurologicznymi a także nauka prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania narządu ruchu w chorobach ortopedyczno-neurologicznych. Uczestnik po szkoleniu będzie samodzielnie potrafił wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę a także ustalić indywidualny program terapii dla pacjenta.

- zminimializowanie skutków błędów terapeutycznych poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie diagnostyki,

- zminimalizowanie skutków nieprawidłowego postępowania terapeutycznego poprzez naukę planowania terapii w oparciu o zdobytą na kursie umiejętność prawidłowego wykonania nauczanych technik terapii. Prezentowana i nauczana na kursie koncepcja ma zastosowanie w leczeniu zarówno dzieci jak i dorosłych,

- umiejętne korzystanie z wiedzy zdobytej na kursie w celu reedukacji pacjenta, jako niezbędnego warunku powodzenia terapii, wyegzekwowania od pacjenta jego pozytywnego stosunku do własnego problemu jak i do współpracy z terapeutą, co pozwoli choremu na powrót do zdrowia, poprzez przywrócenie utraconych w wyniku choroby funkcji.

 

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył wiedzę z zakresu terapii manualnej różnych koncepcji i metod zarówno europejskich jak i azjatyckich, co pozwala na swobodny dobór technik i sposobów postepowania w trakcie prowadzonej terapii,
 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie diagnostyki narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów /mięśnie i stawy/ , dotkniętych bezpośrednio objawami neurologicznymi,
 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania narządu ruchu w chorobach ortopedyczno-neurologicznych,
 • uczestnik ucząc się nowych technik pracy, zdobył praktyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami układu ruchu.
 • uczestnik, ucząc się nowych technik pracy, zdobył praktyczną wiedzę w zakresie profilaktyki schorzeń ortopedyczno-neurologicznych.

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi zidentyfikować problem pacjenta, w wyniku zdobytej wiedzy w zakresie diagnostyki,
 • uczestnik potrafi rozwiązać problem pacjenta, poprzez wykorzystanie poznanych technik terapeutycznych,
 • uczestnik potrafi rozpoznać zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, co ma bezpośredni wpływ na dalsze postępowanie terapeutyczne,
 • uczestnik potrafi wprowadzić w życie poznane zasady komunikacji z pacjentem, co ma bardzo istotny wpływ na przebieg terapii i procesów zdrowienia,
 • uczestnik potrafi stosować terapię w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych /bóle pleców, rwa kulszowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, dyskopatia/,
 • uczestnik potrafi rozpoznać ograniczenia technik manualnych, co pozwala mu na właściwy dobór chwytów terapeutycznych
 • uczestnik potrafi planować kolejne sesje terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i ogólnie przyjętych standardów,
 • uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii,
 • uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii manualnej, innych szkoleń w tym zakresie.

 

Moduł I: Terapia Manualna – podstawy:   -ODWOŁANY

Dzień I

 • ruchomość prawidłowa, ograniczona, hipermobilność
 • ustawienia w stawach
 • wybrane techniki leczenia (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR)
 • mechanika stawu
 • czynne i bierne ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy
 • badanie gry stawowej
 • badanie czucia końcowego ruchu
 • mobilizacje
 • manipulacje
 • ocena ruchomości tułowia
 • badanie palpacyjne
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Odcinek szyjny :

Pacjent w poz. siedzącej:

 • manipulacja c2
 • manipulacja c3-c6
 • manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia

Dzień II

Pacjent w poz. siedzącej i leżącej

 • manipulacja c1

Pacjent w poz. na plecach

 • manipulacja c2
 • manipulacja c3-c6
 • manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia

 Testy odcinka szyjnego

- naczyniowe

- ruchomości segmentarnej

Mobilizacje odc. szyjnego:

a/ w zawrotach głowy

b/ w zaburzeniach równowagi

c/ w bólach głowy

d/ w ograniczeniu zgięcia, rotacji i wyprostu

Dzień III

Odcinek piersiowy

Repetytorium

Testy odcinka piersiowego

Badanie odcinka piersiowego

a/ tonusu mięśniowego

b/ wyrostków kolczystych

c/ ruchomości kręgosłupa piersiowego

Manipulacje : Pacjent w pozycji na plecach

 • manipulacje od Th4-Th9 do trakcji
 • manipulacje od Th1-Th4 do trakcji
 • manipulacje Th1-Th4 do rotacji
 • manipulacje przejścia szyjno-piersiowego do rotacji

 

Moduł II  Klatka piersiowa i kończyna górna   - ODWOŁANY

Dzień I

 • mobilizacje segmentarne,
 • mobilizacje żeber
 • manipulacje przejścia Th-L
 • stawów poprzeczno-żebrowych
 • mobilizacje żeber

Pacjent w pozycji stojącej

 • manipulacja przejścia Th-L do trakcji

Pacjent w pozycji siedzącej

 • manipulacja śr. części Th do zgięcia /przez kolano/
 • mobilizacje odcinka Th
 • Mobilizacje stawów kończyny górnej

 

Dzień II Odcinek lędźwiowy- krzyżowy kręgosłupa

Badanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Testy

 • palpacyjne
 • ruchomości kręgosłupa
 • stawów biodrowo-krzyżowych

 Pacjent w pozycji na boku:

Manipulacje celowane:

 • manipulacja L1
 • manipulacja L2
 • manipulacja L3
 • manipulacja L4
 • manipulacja L5 

Dzień III    Stawy krzyżowo-biodrowe i kończyna dolana

Repetytorium 

Manipulacje globalne kręgosłupa lędźwiowego:

 • do rotacji
 • do trakcji / z terapii japońskiej/

 Stawy krzyżowo-biodrowe:

 • testy
 • manipulacje do rotacji

Pacjent w pozycji na boku:

 • mobilizacje

Pacjent w pozycji na brzuchu:

 • mobilizacje

Kończyna dolna :

Badanie i testy ruchomości

Pacjent w pozycji leżącej:

 • mobilizacje stawu biodrowego
 • mobilizacje kolana

Pacjent w pozycji na plecach:

 • mobilizacje stawu skokowego
 • mobilizacje kości śródstopia

Moduł III - Terapia miednicy   TERMIN: 06-08.12.2019 r. - kurs odwołany

Dzień I

Geneza i obecny kształt terapii

Wskazania i przeciwwskazania do masażu

Diagnoza w terapii miednicy

 1. wyjaśnienie pojęcia ” przesunięcia miednicy”
 2. skutki „przesunięcia miednicy”
 3. cechy „przesunięcia miednicy” widoczne:
 4. w pozycjach ułożenia ciała
 5. w rysach twarzy
 6. w zakresie ruchomości stawów

Ćwiczenia w parach

- ocena pacjenta przed wykonaniem zabiegu

Chwyty / pacjent w siadzie klęcznym

a/masaż i manipulacja odcinka

szyjnego

b.manipulacja odcinka piersiowego

c.manipulacja odcinka lędźwiowego

 • masaż miednicy, demonstracja chwytów i ćwiczenia

DZIEŃ II

Repetytorium

 • masaż kończyn dolnych
 • masaż kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
 • masaż i manipulacja odcinka szyjnego
 • masaż kończyn górnych

Repetytorium

Chwyty / pacjent w poz. na brzuchu /:

 • manipulacja stawu krzyżowo – biodrowego
 • manipulacja stawu biodrowego
 • masaż kończyn dolnych – pozycja na plecach
 • masaż brzucha i kończyn górnych

DZIEŃ III

repetytorium

 • Dwa chwyty japońskie / bez nazwy /
 • Masaż kończyn górnych
 • Masaż karku w poz. na plecach
 • Manipulacja w odcinku szyjnym – poz. na plecach
 • Masaż twarzy

Pacjent w pozycji – siad klęczny

 • Masaż grzbietu
 • Mobilizacja łopatek
 • Manipulacja odcinka piersiowego kręgosłupa
 • Mobilizować czy manipulować – dyskusja
 • Zakończenie kursu (powtórka)

 

PROWADZĄCY:

mgr Mirosław Kapica: magister fizjoterapii, terapeuta manualny. Jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji, Rene Claassena z Holandii, Friedhelma Beckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych. Prowadzi praktykę prywatną od 1991r., obecnie w Maciejowie k/Zduńskiej Woli. Założyciel Centrum Fizjoterapii OLDMED. Uczestnik wielu kursów i konferencji. Zaangażowany w badania naukowe dzieci i dorosłych związane z pomiarem rozłożenia ciężaru ciała na podłożu i wpływem terapii manualnej na współczynnik symetrii. Autor nowej platformy tensosensorycznej. Realizator wielu projektów szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z terapii manualnej, m.in. w Katowicach, Kielcach, czy Zielonej Górze.

CZAS TRWANIA:   9 dni, 72 h szkoleniowych/ 63 h zegarowe (3 moduły po 3 dni)

NAJBLIŻSZY TERMIN:     I MODUŁ  04-06.10.2019 r  - 1800 zł - ODWOŁANY

                                          II MODUŁ  15-17.11.2019 r - 1800 zł - ODWOŁANY

 

                                         III MODUŁ 06-08.12.2019 r. - 1800 zł - ODWOŁANY

 

 Do III Modułu mogą dołączyć osoby, które ukończyły wczesniej kurs: Terapia Manulaną część I i II

 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:      9.00-17.00 (PT),   8.00-16.00 (SB),    8.00-13.00 (ND)

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA:  za każdy Moduł 1800 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+