PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza)

Drukuj

Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza) - DENEMS 4

                                 Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

 

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i  lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Uzyskanie praktycznych umiejętności w specyfikacji pracy z dzieckiem w całym okresie rozwojowym w zależności od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu (HIPERtonia, HIPOtonia i DYSkineza/hiperkineza)

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

- będą potrafili sprawnie dostosowywać specyfikę pracy do typów zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu w całym okresie rozwojowym na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej

- będą potrafili sprawnie dostosowywać specyfikę pracy do typów zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu w długofalowym procesie usprawniania

- będą potrafili poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu terapeutycznego dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

- będą potrafili poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych z uwzględnieniem konieczności zmiany terapii na skutek zmian napięcia mięśniowego i charakteru ruchu w wyniku procesów rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent definiuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, dyskineza/hiperkineza)
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą hipertonią oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą hipotonią oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą dyskinezą/hiperkinezą oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego z hipertonią na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego z hipotonią na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka starszego z dyskinezą/hiperkinezą na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego na poziomie IV-V w skali GMFCS

 Kompetencje społeczne

 • Absolwent samodzielnie organizuje i dostosowuje proces terapeutyczny dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i zasadności stosowania specyfik terapeutycznych u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z charakteru zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu u dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej potrzeby stosowania specyfik terapeutycznych
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 2. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego o charakterze hipertonii
 3. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego o charakterze hipotonii
 4. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń ruchu charakterze hiperkinezy

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Kadra szkoleniowa:

  dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

 

 

 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.

 


                                       Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Po ukończeniu kursów DENEMS 1-5 każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT TERAPEUTY METODY DENEMS opatrzony indywidualnym numerem, pod którym absolwenci zostaną zapisani w rejestrze certyfikowanych terapeutów DENEMS prowadzonym przez Fundację Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute.
W kursach DENEMS 1-5 można uczestniczyć w dowolnej kolejności, najkorzystniejsze dla uczestników jest jednak zachowanie układu: DENEMS 1-2-3-4-5. 

 Zapisz sie juz dzisiaj na WARSZTATY DENEMS 


 

CZAS TRWANIA (weekendowy): 3 dni, 20 h zegarowych

TERMIN: 24-26.06.2022 r

KOLEJNY TERMIN: 09-11.12.2022 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (weekendowy):   PT: 13:00-18:00, SOB: 09:00-17:30, NIE: 08:00 - 14:30

MIEJSCE REALIZACJI:   Katowice, ul. Radockiego 261, Centrum Diagnostyki i Wsparcia Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych GIGANCI Z MANHATTANU 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł/ osobę  certyfikacja PTF -  certyfikacja PTF - dopłata 50 zł (dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) certyfikat dla kursanta, który ukończył szkolenia 1-4

GRUPA liczy min 15 osób, max. 20 osób

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. W przypadku uczestnictwa w kilku kursach DENEMS na kolejne należy koniecznie zabrać materiały poprzednich.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

  https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+