PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza)

Drukuj

Specyfika terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, hiperkineza) - DENEMS 4

                                 Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

 

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i  lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Uzyskanie praktycznych umiejętności w specyfikacji pracy z dzieckiem w całym okresie rozwojowym w zależności od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu (HIPERtonia, HIPOtonia i DYSkineza/hiperkineza)

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

- będą potrafili sprawnie dostosowywać specyfikę pracy do typów zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu w całym okresie rozwojowym na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej

- będą potrafili sprawnie dostosowywać specyfikę pracy do typów zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu w długofalowym procesie usprawniania

- będą potrafili poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu terapeutycznego dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

- będą potrafili poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych z uwzględnieniem konieczności zmiany terapii na skutek zmian napięcia mięśniowego i charakteru ruchu w wyniku procesów rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent definiuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, dyskineza/hiperkineza)
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą hipertonią oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą hipotonią oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne
 • Absolwent charakteryzuje długofalowe konsekwencje rozwoju dziecka z dominującą dyskinezą/hiperkinezą oraz opisuje jego potrzeby terapeutyczne

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego z hipertonią na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego z hipotonią na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka starszego z dyskinezą/hiperkinezą na poziomie I-III w skali GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje ćwiczenia i planuje proces terapeutyczny w przypadku dziecka małego i starszego na poziomie IV-V w skali GMFCS

 Kompetencje społeczne

 • Absolwent samodzielnie organizuje i dostosowuje proces terapeutyczny dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i zasadności stosowania specyfik terapeutycznych u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z charakteru zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu u dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej potrzeby stosowania specyfik terapeutycznych
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 2. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego o charakterze hipertonii
 3. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego o charakterze hipotonii
 4. Specyfika doboru środków terapeutycznych w przypadku terapii dziecka w przypadku zaburzeń ruchu charakterze hiperkinezy

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

 

 Kadra szkoleniowa:

  dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

 

 

 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.

 


 Po ukończeniu kursów DENEMS 1-4 każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT TERAPEUTY METODY DENEMS opatrzony indywiduanym numerem, pod którym absolwenci zostaną zapisani w rejestrze certyfikowanych terapeutów DENEMS prowadzonym przez Fundację Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute.

                                       Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Ukończenie WARSZTATÓW DENEMS nie jest konieczne do uzyskania CERTYFIKATU. Osobom, które ukończyły cykl kursów DENEMS dają one możliwość poznania praktycznej aplikacji koncepcji DENEMS podczas pracy z pacjentem. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w kursach DENEMS 1-4 pozwolą na uzyskanie ogólnego obrazu DENEMS oraz ułatwią podjecie decyzji o uczestnictwie.

W kursach DENEMS 1-4 oraz WARSZTATACH DENEMS mozna uczestniczyć w dowolnej kolejności, najkorzystniejsze dla uczestników jest jednak zachowanie układu: DENEMS 1-2-3-4. Szczególnie kłopotliwe wydaje się przejście kursu DENEMS 4 bez wcześniejszego uczestnictwa w kursie DENEMS 2, nie jest to jednak zabieg niewykonalny. W WARSZTATACH DENEMS dobrze z kolei wziąc udział przed rozpoczęciem cyklu DENEMS 1-4, bądź po jego zakończeniu.


 Zapisz sie juz dzisiaj na WARSZTATY DENEMS 


 

CZAS TRWANIA (weekendowy): 3 dni, 20 h zegarowych

 KOLEJNY TERMIN: 24-26.06.2022 r

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (weekendowy):   PT: 13:00-18:00, SOB: 09:00-17:30, NIE: 08:00 - 14:30

MIEJSCE REALIZACJI:   Katowice, ul. Radockiego 261, Centrum Diagnostyki i Wsparcia Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych GIGANCI Z MANHATTANU 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł/ osobę  ceretyfikacja PTF - dopłata 50 zł (dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii)

GRUPA liczy min 15 osób, max. 20 osób

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. W przypadku uczestnictwa w kilku kursach DENEMS na kolejne należy koniecznie zabrać materiały poprzednich.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

  https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+