PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Specyfika terapii dzieci i młodzieży z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu – hipertonia, hipotonia i hiperkineza

Drukuj

Specyfika terapii dzieci i młodzieży z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu – hipertonia, hipotonia i hiperkineza - NOWOŚĆ

Zaburzenia napięcia mięśniowego oraz ruchu stanowią główne objawy nieprawidłowej funkcji układu nerwowo-mięśniowego w wieku rozwojowym. W grupie tej mieszczą się zarówno nieznaczne odchylenia od normy, takie jak wady postawy, jak również ciężkie zaburzenia występujące w mózgowym porażeniu, schorzeniach o podłożu genetycznym, metabolicznym, czy neurodegeneracyjnym. Leczenie tych zaburzeń ma charakter interdyscyplinarny, a fizjoterapia jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w długofalowym procesie usprawniania.

Obserwowane problemy mają zazwyczaj charakter złożony – na zaburzenia napięcia mięśniowego nakładają się zaburzenia ruchowe (np. w dystonii występuje hipertonia oraz hiperkineza). Z punktu widzenia fizjoterapii, aby przyjmować skuteczne strategie terapeutyczne, istotne jest zatem pogrupowanie środków dedykowanych różnym formom zaburzonego napięcia mięśniowego i ruchu.

Ponadto, podczas szkolenia zaprezentowane zostaną współczesne wytyczne do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem w oparciu o międzynarodowe rekomendacje i dowody naukowe. Część krajów wdrożyła już do systemu opieki zdrowotnej takie rozwiązania zmniejszając znacząco zakres wtórnych skutków schorzenia, co w konsekwencji wpłynęło na poprawę jakości życia dzieci i ich rodzin.

DLACZEGO KURS SPECYFIKA TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY?

Program opiera się na:

 • Wieloletnich doświadczeniach klinicznych i naukowych instruktorów
 • Przeglądzie światowej literatury przedmiotu
 • Wiedzy zdobytej podczas pracy w zespole interdyscyplinarnym
 • Długofalowych obserwacjach przypadków (tzw. case study obejmujące od kilku do kilkunastu lat obserwacji)

DLA KOGO?

 • Dla fizjoterapeutów z tytułem magistra lub licencjata
 • Dla lekarzy pediatrów, neurologów dziecięcych

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ?

 • Praktyczne umiejętności w zakresie doboru oraz wykorzystania środków fizjoterapeutycznych w usprawnianiu dzieci i młodzieży z różnymi typami zaburzonego napięcia mięśniowego i ruchu
 • Wiedzę ogólną dotyczącą interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania dzieci i młodzieży z różnymi typami zaburzonego napięcia mięśniowego i ruchu

PROGRAM:

Dzień 1.

 1. Wykład: Wielowymiarowy proces fizjoterapii w leczeniu hipertonii strukturalnej oraz neurogennej (spastyka, sztywność, dystonia) – przegląd literatury światowej
 2. Warsztat: Środki terapeutyczne wykorzystywane w usprawnianiu dzieci i młodzieży z hipertonią (terapia manualna oraz metody neurofizjologiczne)
 3. Seminarium: Planowanie procesu usprawniania dzieci i młodzieży na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej oraz mikro-, makrocykli terapeutycznych
 4. Wykład: Globalne trendy w interdyscyplinarnym leczeniu hipertonii u dzieci z mózgowym porażeniem – przegląd literatury światowej

Dzień 2.

 1. Wykład: Wielowymiarowy proces fizjoterapii w leczeniu hipotonii centralnej (zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego o różnorodnej etiologii) – przegląd literatury światowej
 2. Środki terapeutyczne wykorzystywane w usprawnianiu dzieci i młodzieży z hipotonią (terapia manualna oraz metody neurofizjologiczne)
 3. Seminarium: Planowanie procesu usprawniania dzieci i młodzieży na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej oraz mikro-, makrocykli terapeutycznych
 4. Wykład: Globalne trendy w interdyscyplinarnym leczeniu hipotonii centralnej – przegląd literatury światowej

Dzień 3.

 1. Wykład: Wielowymiarowy proces fizjoterapii w leczeniu hiperkinezy o charakterze statycznym (mózgowe porażenie dziecięce) – przegląd literatury światowej
 2. Warsztat: Środki terapeutyczne wykorzystywane w usprawnianiu dzieci i młodzieży z hiperkinezą (terapia manualna oraz metody neurofizjologiczne)
 3. Seminarium: Planowanie procesu usprawniania dzieci i młodzieży na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej oraz mikro-, makrocykli terapeutycznych
 4. Wykład: Globalne trendy w interdyscyplinarnym leczeniu hiperkinezy o charakterze statycznym– przegląd literatury światowej

 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS. 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach. 


CZAS TRWANIA: 3 dni, 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób

TERMIN:  10-12.01.2025 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:15, sobota: 09:00 - 17:30, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 2000 zł/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+