Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

SIATKÓWKA – trenuj świadomie

Drukuj

 Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z dyscypliny siatkówki widzianej od strony fizjoterapeuty sportowego oraz trenera przygotowania motorycznego. Zajęcia są prowadzone wyłącznie na sali gimnastycznej z licznymi pokazami oraz aktywnym uczestnictwem słuchaczy. Nabyta wiedza i umiejętności ułatwią profesjonalne i świadome podejście do treningu siatkarskiego bez urazów i kontuzji oraz umożliwią rozwój cech motorycznych zawodnika siatkówki.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów pracujących w sporcie (technik, licencjat, magister), studentów fizjoterapii, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego, trenerów siatkówki, nauczycieli wychowania fizycznego, pasjonatów.

Cel szkolenia:

przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie zawodnika do treningu siatkówki.

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobędzie ogólną wiedzę dotyczącą przygotowanie motorycznego
 • w siatkówce
 • Uczestnik dowie się jak przeprowadzić ocenę funkcjonalną zawodnika siatkówki
 • Uczestnik dowie się na czym dokładnie polega praca fizjoterapeuty
 • Uczestnik zdobędzie wiedzy na temat najczęstszych kontuzji i urazów w siatkówce oraz podstawowe informacje o ich leczeniu
 • Uczestnik zdobędzie informacje jak planować i prowadzić odnowę biologiczną w siatkówce

 

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi przeprowadzić różne formy rozgrzewki dla siatkarzy
 • Uczestnik potrafi opracować plan przygotowania motorycznego zawodnika siatkówki w różnym przedziale wiekowym
 • Uczestnik jest świadomy kontuzji sportowych oraz postępowania terapeutycznego
 • Uczestnik potrafi wprowadzić elementy prewencji urazów w siatkówce oraz wskazać zalety prawidłowej regeneracji w sporcie

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze profesjonalizm i efektywność zajęć z siatkówki
 • Uczestnik jest świadom nowoczesnych standardów panujących w siatkówce
 • Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i uatrakcyjnić zajęcia z siatkówki
 • Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego w oparciu o prawidłowe wzorce fizjoterapii sportowej

 

NIESTANDARDOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 

ODPRAWA: 10:00 - 10:15

·         Przedstawienie taktyki na efektywne pochłanianie wiedzy i aktywne uczestnictwo w szkoleniu

I SET: 10:15 - 12:15

·         Przygotowanie motoryczne w siatkówce

·         Ocena funkcjonalna zawodnika

·         Rozgrzewka w siatkówce

II SET: 12:15 - 13:00

·         Rola fizjoterapeuty w sporcie

PRZERWA W SZATNI: 13:00 - 13:30

·         Trening mentalny przy kawie i ciastku

 

13:30 - 14:15 PRZERWA

 

III SET: 14:15 - 16:15

·         Najczęściej występujące urazy w siatkówce:

 • Kolano „skoczka”

Ø Skręcenie stawu skokowego

Ø Bóle przeciążeniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Ø Bark siatkarza

Ø Urazy palców

·         Powrót do sportu po kontuzji

·         Prewencja – jak zapobiegać kontuzjom

IV SET: 16:15 - 17:45

·         Rodzaje treningu (mikro i makrocykle)

TIE – BREAK: 17:45 - 18:45

·         Regeneracja w siatkówce

Ø Planowanie odnowy biologicznej

Ø Hydroterapia

 • Krioterapia

Ø Rolowanie, streaching, punkty spustowe

ODPRAWA PO MECZU: 18:45 - 19:00

·         Wyznaczenie zadań domowych

·         Dyskusja, pytania od uczestników

 

Główne zasady szkolenia:

- aktywny udział każdego uczestnika

- doświadczenia empiryczne

- odtwarzania prawdziwych scen z boiska

- interwałowe podawanie wiedzy

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

 

mgr Radosław Krowiak – fizjoterapeuta sportowy

Obszar specjalizacji: fizjoterapia sportowa, rehabilitacja pourazowa, prewencja urazów sportowych, dietetyka i suplementacja w sporcie, sport niepełnosprawnych, rekreacja ruchowa.

Doświadczenie zawodowe: Prowadzi własną działalność gospodarczą i od 6 lat świadczy usługi fizjoterapeutyczne dla klubu siatkarskiego BBTS Bielsko Biała (rozgrywki ekstraklasy – Plus Liga oraz I ligi) oraz Polskiego Związku Koszykówki (fizjoterapeuta sportowy przy Reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach). Wsparcie fizjoterapeutyczne dla hokeistów GKS Tychy (wice- mistrz Polski w sezonie 2015/2016 oraz 2016/2017). Prowadził zajęcia z warsztatu zdrowego kręgosłupa oraz treningu funkcjonalnego w klubach fitness.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń:

Wykładowca na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na terenie całego Śląska, prelekcje o tematyce zdrowotnej i podróżniczej. Pod szyldem marki DreamMotion organizuje i prowadzi szkolenia z ergonomii pracy w zakładach produkcyjnych oraz specjalnie dedykowane dla poszczególnych branż. Prelekcje i warsztaty z udziałem pełnosprawnych i niepełnosprawnych sportowców na temat zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży w tyskich szkołach w ramach akcji STOP ZWOLNIENIOM Z WFu. Ścisła współpraca z Fundacją Marcina Gortata MG13 i prowadzenie treningów koszykówki dla niepełnosprawnych dzieci w różnych miastach Polski. Komentator meczu pokazowego koszykówki na wózkach podczas FINAŁ GORTAT CAMP 2017 w ATLAS Arenie w Łodzi.

Wykształcenie: Absolwent wydziału Fizjoterapii oraz Zarządzania w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor sportu o specjalności pływanie, Nordic Walking Polska, Gymstick.

 

Szymon Słodczyk – trener przygotowania motorycznego

Obszar specjalizacji: przygotowanie motoryczne, fizjoterapia sportowa, trening mentalny, dietetyka.

Doświadczenie zawodowe: Prowadzenie sieci gabinetów Rehabilitacji i Sportu oraz przygotowywanie zawodników dyscyplin jak: narciarstwo alpejskie, tenis ziemny oraz siatkówka. Współpraca z PlusLigowym zespołem siatkarkskim BBTS Bielsko-Biała w sezonie 2016/17, 2017/18 oraz I ligowym zepsołem BBTS Bielsko-Biała w sezonie 2018/19.

Doświadczenie w prowadzeniu kursów: 2016/17/18 - Kursy zdrowego stylu życia obejmujące tematykę przygotowania do treningu, dietetyki, suplementacji, rodzajów treningu, treningu mentalnego oraz regeneracji. Od 2017 roku cykliczne szkolenia tematyczne pod szyldem marki DreamMotion związane ze zdrowym stylem życia dla międzynarodowych korporacji. Od 2014 cykliczne kursy sprzedażowe oraz sesje coachingowe.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Absolwent kursu Terapii Manualnej IFOMT MTI. Absolwent kursu zaawansowanych technik mięśniowo-powięziowych - Glyn Curtis. Certyfikowany trener przygotowania motorycznego. Instruktor Tenisa Ziemnego oraz Instruktor Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

CZAS TRWANIA:  1 dzień, 9 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  17.11.2019 r. (niedziela) - szkolenie ODWOŁANE

KOLEJNE SZKOLENIE JUŻ  W MARCU 2020 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:   10:00 - 19.00

MIEJSCE REALIZACJI:  Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA:  249zł – cena promocyjna + gratis książka -  "Generacja FIT"

CENA OBEJMUJE:  uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, napoje, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Istnieje możliwość dofinansowania naszych kursów i szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych - posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) nr 2.24/00200/2016 oraz Wpis do Bazy Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 Partnerzy: 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+