PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rozwijanie soft skills w biznesie

Drukuj

Rozwijanie soft skills w biznesie - NOWOŚĆ

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności miękkich, które są niezbędne w codziennej pracy biznesowej, zarówno w kontekście wewnętrznym (praca zespołowa) jak i zewnętrznym (relacje z klientami).

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania, liderów zespołów, a także wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy zawodowej mają bezpośredni kontakt z klientami lub pracują w zespołach projektowych.

EFEKTY SZKOLENIA: 

 • Efektywna komunikacja – umiejętność jasnego przekazywania i odbierania informacji.
 • Techniki negocjacji – strategie osiągania win-win oraz rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzanie czasem – metody planowania i priorytetyzacji zadań.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji – techniki tworzenia trwałych i efektywnych relacji biznesowych.

PROGRAM (kolejność zajęć może ulec zmianie)

Dzień 1: Zarządzanie czasem - HANNA SKRZYPIEC - 16 czerwca

 • Przegląd metod zarządzania czasem.
 • Narzędzia wspierające efektywne planowanie.
 • Warsztaty: tworzenie planu tygodniowego i radzenie sobie z przeszkodami.
Dzień 2: Komunikacja w biznesie - JAN MĄDRY - 22 czerwca
 • Wprowadzenie do efektywnej komunikacji.
 • Modele komunikacji interpersonalnej.
 • Praktyczne warsztaty z komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Dzień 3: Techniki negocjacyjne - ANDRZEJ NIEMCZYK - 29 czerwca

 • Podstawy negocjacji i typowe błędy.
 • Strategie negocjacyjne i ich zastosowanie w praktyce.
 • Symulacje negocjacji z analizą przypadków.

Dzień 4: Budowanie relacji biznesowych - HANNA SKRZYPIEC - 30 czerwca

 • Znaczenie relacji w biznesie.
 • Techniki budowania i utrzymywania relacji.
 • Rozwijanie umiejętności empatii i asertywności w relacjach biznesowych.

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w dziedzinie psychologii biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi.

Jan Mądry - wieloletni prezes zarządu i współwłaściciel Training Partners. Doświadczenie zdobywał od stanowiska mistrza, kierownika działu, dyrektora personalnego do prezesa dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednocześnie budował wiedzę i umiejętności, jako nauczyciel akademicki i trener. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką szkoleń, między innymi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych.
Współtwórca Polskiej Mapy Motywacji – ogólnopolskiego badania motywacji pozafinansowej, współautor programu Badania Opinii Pracowników, współtwórca programu studiów z zakresu ZZL. Autor kilkunastu artykułów dotyczących zarządzania, publikowanych m.in. w Personelu, Pulsie Biznesu, Harvard Biznes Review oraz książek.

 

Andrzej Niemczyk - pracował w firmach farmaceutycznych Gedeon Richter oraz Ewopharma AG między innymi jako kierownik oraz dyrektor regionalny. Przez wiele lat kierował i szkolił przedstawicieli medycznych, specjalizował się w budowaniu i kierowaniu zespołami w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z zarządzaniem zespołem, rozwojem umiejętności kierowniczych, rozwiązywaniem konfliktów, organizacją sprzedaży, komunikacją i psychologią zarządzania. Zajmuje się aktywnie coachingiem oraz szkoli nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jest konsultantem w zakresie budowania oraz restrukturyzacji zespołów handlowych. Autor i współautor wielu książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w magazynach "Personel i Zarządzanie", "Marketing w Praktyce", "Brief", "Wiedza i Praktyka", "Manager Magazine", "Businessman Magazine", "Gazeta Prawna", "Cudowne Lata", "Polska The Times".

 
Hanna Maria Skrzypiec, MBA - Umiejętnie łączy naukę z biznesem. Aktywnie tworzy ekosystem startup-owy w kraju i na kanwie międzynarodowej. Interesuje się szczególnie funkcjonowaniem struktur funduszy kapitałowych, kompetencjami miękkimi, które pełnią istotną rolę w sferze zawodowej, i mające ogromne znaczenie dla rozwoju osobistego i społecznego.  Działając w tych obszarach, zdobywała nie tylko wiedzę, lecz także cenne doświadczenie w obszarze negocjacji, dyplomacji i elastycznego podejścia do współpracy. W jej przekonaniu, sukces w biznesie osiąga się poprzez zrozumienie różnorodności perspektyw i umiejętne budowanie relacji. Zwolenniczka pracy zespołowej, którą wypracowała podczas praktycznych studiów w Holandii, opiera się na analitycznym spojrzeniu i roli "coachingu". Indywidualizacja w podejściu do partnerów biznesowych sprawia, że efektywnie współpracuje z różnymi osobowościami.

Obecnie koordynuje polsko- brazylijski projekt BraSilesia przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jest ekspertem ds. doradztwa i konsultingu biznesowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo Handlowej w Gliwicach. Członek Zarządu SIETAR Polska. PMO wielu międzynarodowych projektów, współautor wniosków o dofinansowanie.

Posiada międzynarodowy dyplom MBA Wyższej Szkoły Bankowej i Franklin University uzyskując tytuł Master of Business Administration, co stało się kluczowym momentem w jej życiu zawodowym. Ten etap wzmocnił jej przekonanie, że wiedza i doświadczenie powinny być dzielone, a dynamika biznesu wymaga spojrzenia z perspektywy globalnej. Ponadto posiada tytuł magistra Chemii ze specjalnością Chemia Środowiska/ Krystalografia; ukończyła podyplomowe studia z zakresu Strategii Planowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz liczne kursy z zakresu kreatywnych umiejętności dla innowacji / Design Thinking (Google i PFR), Coachingowe Przywództwo czy Strategia Lean.
 
CZAS TRWANIA: 4 dni (po 8 h szkoleniowych), 32 h szkoleniowych
 
TERMIN: 16.06., 22.06., 29-30.06.2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: 09:00 - 16:00  

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Górnośląskiej ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice/ lub budynek C - Akademii Górnośląskiej ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 2000 zł brutto/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+