PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Programowanie procesu leczenia dzieci z dysfunkcjami ruchowymi o podłożu neurologicznym - NOWOŚĆ.

Drukuj

Programowanie długofalowego procesu leczenia dzieci z dysfunkcjami ruchowymi o podłożu neurologicznym - NOWOŚĆ

 

Odbiorcy:  fizjoterapeuci, lekarze o specjalizacji: neurologia, ortopedia, pediatria, rehabilitacja ruchowa oraz studenci fizjoterapii i medycyny (od 5 semestru).

Cel edukacyjny 

Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnej analizy zaburzeń ruchowych o podłożu neurologicznym i programowania procesu leczenia z uwzględnieniem podstawowych dziedzin – fizjoterapii, ortotyki, neuroortopedii oraz neurochirurgii.

Szkolenie wychodzi naprzeciw  potrzebom specjalistów, którzy w swojej praktyce klinicznej widzą zasadność globalnego i systemowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z planowaniem procesu leczenia.

Dodatkową wartością szkolenia będzie możliwość zapoznania się z doświadczeniami jedynego w Polsce zespołu interdyscyplinarnego w planowaniu długofalowego leczenia dzieci z dysfunkcjami ruchowymi o podłożu neurologicznym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Plan ogólny:

1 dzień:

9.00-10.30 –  Miejsce fizjoterapii w długofalowym procesie usprawniania dzieci z dysfunkcjami ruchowymi o podłożu neurologicznym – dr Anna Gogola

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 –  Aktualne osiągnięcia w zakresie technologii wykorzystywane do zabezpieczania narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi – Eo funktion. mgr A. Kołakowski; DreaMotion mgr P. Woźniak; Akson lic P. Markowicz; Liwcare mgr K. Nowak

12.15-12.45 przerwa obiadowa

12.45-13.30 – Neurologiczne podłoże zaburzeń ruchowych – dr n med. Ewa Głuszkiewicz

13.30-13.45 przerwa kawowa

 

13:45-15:15 – Rola neurochirurgii w zmaganiach ze spastycznością – dr n med. Jerzy Luszawski

15.15-16.00 Panel dyskusyjny – moderator dr Anna Gogola

 

2 dzień:

9.00-10.30 – Kryteria kwalifikacji dzieci z dysfunkcjami ruchowymi o podłożu neurologicznym do zabiegów ortopedycznych – prof. dr hab. Sławomir Snela

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 – Zasady interdyscyplinarnego planowania procesu leczenia dzieci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego –  prof. dr hab. Sławomir Snela, dr n med. Jerzy Luszawski, dr Anna Gogola

12.15-12.45 przerwa obiadowa

12.45-13.15 – Workshop 1 (prof. dr hab. Sławomir Snela, dr n med. Jerzy Luszawski, dr Anna Gogola)

13:15 - 13:30 - przerwa kawowa

13.30-16.00 – Workshop 2 (prof. dr hab. Sławomir Snela, dr n med. Jerzy Luszawski, dr Anna Gogola)

 

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

prof. dr hab. Sławomir Snela – wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej, ordynator w Rzeszowskim Szpitalu, współpracownik prof. I. Wośko, twórcy polskiej ortopedii dziecięcej. Uczestnik zagranicznych stażów i wielu konferencji naukowych z dziedziny ortopedii dziecięcej. Autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr nauk med. Jerzy Luszawski - specjalista neurochirurg, lekarz w Klinice Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach,  po szkoleniu w USA rozpoczął leczenie spastyczności metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych, dzięki czemu Katowice stały się głównym ośrodkiem w Polsce wykonującym te operacje u dzieci.

W trakcie trwania kursu będzie dostępna ekspozycja zaopatrzenia ortopedycznego do prawidłowego pozycjonowania dzieci w leżeniu, siedzie, staniu (eo-funktion, Liwcar, Akson, DreaMotion ).

 

CZAS TRWANIA: 2 dni,   16 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  26-27.03.2022 r.

GODZINY REALIZACJI:  9:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1400 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+